Giáo án bài 26: Chi tiêu trong gia đình - Công nghệ 6 - GV.N.N.Tài

Chia sẻ: Nguyễn Nhật Tài | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
192
lượt xem
21
download

Giáo án bài 26: Chi tiêu trong gia đình - Công nghệ 6 - GV.N.N.Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án bài Chi tiêu trong gia đình giúp học sinh hiểu được các công việc cần làm để đảm bảo cân đối thu, chi trong gia đình. Lập được kế hoạch chi tiêu của bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 26: Chi tiêu trong gia đình - Công nghệ 6 - GV.N.N.Tài

  1. GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 6 Bài 26: CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH (tiết 1) I- Mục tiêu Sau khi học xong, HS: - Kiến thức: Biết được các khái niệm và các khoản chi tiêu trong gia đình. - Kĩ năng: Lập được kế hoạch chi tiêu cho bản thân. - Thái độ: Quan tâm tới việc tiết kiệm chi tiêu và làm các công việc vừa sức giúp đỡ gia đình. II- Chuẩn bị Tranh ảnh, SGK III- Tiến trình tiết dạy 1. Ổn định tổ chức:(1') 6A1: 6A2: 2. Kiểm tra bài cũ: -Thu nhập của các gia đình ở thành phố và nông thôn có gì khác nhau không? - Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình? 3. Bài mới. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung HĐ1: Giới thiệu bài: Hàng ngày con người có nhiều hoạt động, các hoạt động đó được thể hiện theo 2 - 2 HS lên trả lời hướng cơ bản: câu hỏi +Tạo ra của cải vật chất cho - Cả lớp nhận xét. xã hội. +tiêu dùng những của cải vật chất của xã hội. Trong đk kinh tế hiện nay, để có sản phẩm vật chất tiêu dùng cho gia đình và bản thân, người ta phải chi 1 khoản tiền nhất định để mua sắm hoặc trả công dịch vụ. HĐ2: Chi tiêu trong gia đình là gì? - Con người cần có nhu cầu gì -HS: Con người I- Chi tiêu trong gia đình trong cuộc sống? cần có những nhu là gì? +May mặc, ăn uống…. cầu vật chất : ăn Muốn đáp ứng những nhu cầu mặc, đi lại,bảo vệ Chi tiêu trong gia đình là đó cần phải có thu nhập để sức khoẻ… và nhu các chi phí để thoả mãn
  2. chi tiêu trong gia đình. cầu tinh thần: học nhu cầu về vật chất và - Vậy em hiểu chi tiêu trong tập, nghỉ ngơi giao văn hoá tinh thần của các gia đình là gì? lưu,giao tiếp xã thành viên trong gia đình hội… từ nguồn thu nhập của họ HĐ3: Các khoản chi tiêu trong gia đình. - Mỗi em có 5 phút để hoàn II- Các khoản chi tiêu thành bản sau về gia đình trong gia đình. mình: - Cá nhân HS tự 1- Chi cho nhu cầu vật +Mô tả nhà ở. hoàn thành yêu chất. +Qui mô gia đình(số lượng cầu của GV về gia các thành viên) đình mình. Sự chi tiêu trong các gia +Nghề nghiệp của từng thành đình không giống nhau vì viên phụ thuộc vào qui mô gia +Phương tiện đi lại của từng đình, tổng thu nhập của người. từng gia đình, nó gồm các +Tên các món ăn thường dùng khoản chi như ăn, mặc, trong gia đình ở, nhu cầu đi lại và chăm +Tên các sản phẩm may mặc sóc sức khoẻ. +Mọi người được chăm sóc sức khoẻ như thế nào? -GV: Sự chi tiêu trong các gia đình không giống nhau vì phụ thuộc vào qui mô gia đình, tổng thu nhập của từng gia đình, nó gồm các khoản chi như ăn, mặc, ở, nhu cầu đi lại và chăm sóc sức khoẻ. GV: giải thích nhu cầu về văn hoá tinh thần là những nhu 2- Chi tiêu cho nhu cầu cầu như: nghỉ ngơi, giải trí, văn hoá tinh thần học tập, xem phim ảnh……… nghỉ ngơi, giải trí, học - Gia đình em phải chi những - học tập của con tập, xem phim ảnh……… khoản gì cho nhu cầu về văn cái, học tập nâng hoá tinh thần? cao của bố mẹ, nhu cầu xem báo chí, phim ảnh, nhu cầu nghỉ mát, hội họp, thăm -Theo em trong các nhu cầu viếng…….
  3. trên có nhu cầu nào có thể bỏ - HS tự xếp thứ tự qua không? Em hãy xếp thứ tự ưu tiên cho các ưu tiên các nhu cầu đó? nhu cầu trên. GV kết luận: Mọi người trong xã hội đều có nhu cầu về văn hoá tinh thần, song qua nhu cầu về văn hoá tinh thần càng cho thấy rõ hơn về sự chi tiêu khác nhau giữa các gia đình. Ví dụ: cùng trong 1 lớp chúng ta thấy gia đình của mỗi em lại có sự chi tiêu khác nhau. Vì sao? Giữa thành thị, nông thôn cũng có sự khác nhau. Giải thích? (đk sống, đk làm việc, nhận thức xã hội, đk tự nhiên khác….) 4.Củng cố - Chi tiêu trong gia đình là gì - Nêu các khoản chi tiêu trong gia đình 5. Dặn dò - Học bài và chuẩn bị nội dung bài mới
  4. Tiết 65:CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH( tiết 2) I- Mục tiêu Sau khi học xong, HS: - Kiến thức: Biết sự khác nhau về mức tiêu của hộ gia đình ở Việt Nam. Hiểu tại sao phải cân đối thu chi trong gia đình. - Kĩ năng: Lập được kế hoạch chi tiêu cho bản thân. - Thái độ: Quan tâm tới tiết kiệm chi tiêu và làm các công việc vừa sức giúp đỡ gia đìmh. II- Chuẩn bị - Giáo viên: Nghiên cứu soạn giảng. - Học sinh: Tìm hiểu cách chi tiêu của gia đình. III- Tiến trình tiết dạy 1. Ổn định 6A2: 6A1: 2.KTBC: - Chi tiêu trong gia đình là gì? - Em hãy kể tên các khảon chi tiêu của gia đình? 3. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung HĐ1: Chi tiêu của các loại hộ gia đình ở Việt Nam - Nhắc lại hình thức thu nhập III.Chi tiêu của các của các hộ gia đình ở thành phố .-Cá nhân HS trả lời . loại hộ gia đình ở và nông thôn? Việt Nam GV dẫn dắt: sự khác nhau về hình thức thu nhập đó sẽ có ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình. - Vậy theo em mức chi tiêu của +Gia đình nông thôn: gia đình thành phố có gì khác so sx ra sản phẩm vật với mức chi tiêu của gia đình - HS: trả lời theo nhận chất và trực tiếp tiêu nông thôn? thức cá nhân. dùng. -GV: đánh dấu x vào các cột ở +Gia đình thành thị: bảng 5 ( trang 129 SGK) thu nhập bằng tiền - Nhìn vào bảng chi tiêu của các nên phải mua hoặc loại hộ gia đình em có nhận xét chi trả. gì về hình thức chi tiêu của các loại hộ gia đình nông thôn, thành thị? -GV chốt lại : +Gia đình nông thôn: sx ra sản phẩm vật chất và trực tiếp tiêu
  5. dùng. +Gia đình thành thị: thu nhập bằng tiền nên phải mua hoặc chi trả HĐ2: cân đối thu chi trong gia đình GV: cân đối thu chi là đảm bảo IV.Cân đối thu chi sao cho tổng thu nhập của gia trong gia đình đình phải lớn hơn tổng chi tiêu 1- Chi tiêu hợp lý. để có thể dành một phần tích luỹ cho gia đình. - GV: có thể thấy phần tích luỹ + Thoả mãn những trong mỗi gia đình là vô cùng cần nhu cầu thiết yếu thiết và quan trọng. Muốn có tích -HS: dành cho những nhu của gia đình luỹ chúng ta phải biết cách cân cầu đột xuất: ốm đau, + có phần tích luỹ. đối thu, chi mà trước hết là phải thăm viếng, cưới hỏi…. biết chi tiêu một cách hợp lý. +Gọi HS đọc 4 ví dụ trong SGK. -Em hãy cho biết chi tiêu như các hộ gia đình ở 4 ví dụ trên đã hợp lý chưa? Như thế nào gọi là chi tiêu hợp lý? GV: việc chi tiêu hợp lý để có - Chi tiêu hợp lý là phải: phần tích luỹ không có nghĩa là + Thoả mãn những nhu hà tiện quá mức để ảnh hưởng cầu thiết yếu của gia tới sức khoẻ và các vấn đề khác đình trong sinh hoạt hàng ngày….. + có phần tích luỹ. - Nếu chi tiêu không hợp lý thiếu phần tích luỹ thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Liên hệ với thực tế chi tiêu ở gia đình em? GV: Chi tiêu hợp lý là mức chi tiêu phù hợp với khả năng thu nhập của gia đình và có tích luỹ song làm thế nào để chi tiêu - HS trả lời theo nhận được hợp lý? thức của bản thân. - GV gợi ý: chi tiêu theo kế hoạch là lập phương án chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Cần phải sắp xếp thứ tự
  6. ưu tiên cho từng nhu cầu chi tiêu: +Những chi tiêu thiết yếu (ăn, mặc, ở…..) 2- Biện pháp cân +Những chi tiêu định kì ( điện, -HS lắng nghe để hiểu đối thu chi nước, học phí…) thế nào là chi tiêu theo kế +Những chi tiêu đột xuất hoạch. a- Chi tiêu theo kế ( hiếu,hỉ…….) hoạch. Muốn thế phải xác định trước mức chi tiêu phù hợp với khả chi tiêu theo kế năng thu nhập của gia đình. hoạch là lập phương Cho HS quan sát hình 4.3 tr.132 án chi tiêu trong một SGK. khoảng thời gian - Em quyết định mua hàng khi nhất định. Cần phải nào trong 3 trường hợp: rất cần, sắp xếp thứ tự ưu cần, chưa cần? tiên cho từng nhu GV gợi ý để HS thảo luận: cầu chi tiêu. +Mua hàng khi nào? +mua hàng loại nào? +mua hàng ở đâu? - Theo em phải làm như thế nào để mỗi gia đình có phần tích -HS trả lời theo sự hiểu luỹ? biết của cá nhân. - Bản thân em đã làm gì để góp -HS:+tiết kiệm chi tiêu phần tiết kiệm chi tiêu cho gia hàng ngày. đình? +các thành viên trong gia -GV mở rộng: để có tích luỹ đình đều phải có ý thức b- Tích luỹ thường có 2 hình thức: tiết kiệm chi tiêu. + tiết kiệm chi tiêu -HS: tự liên hệ bản thân Để có tích luỹ +tăng thêm nguồn thu nhập cho để trả lời. thường có 2 hình gia đình. thức: - Tìm một số câu thành ngữ, tục - HS: tự tìm các câu tục + tiết kiệm chi tiêu ngữ nói về lợi ích của tiết kiệm? ngữ, thành ngữ (ví dụ: +tăng thêm nguồn - Vậy để cân đối được thu chi năng nhặt chặt bị…) thu nhập cho gia trong gia đình chúng ta phải làm - Vận dụng những kiến đình. gì? thức vừa học để trình bày. 4.Tổng kết Gọi HS trả lời câu hỏi SGK. Sau đó đọc phần “ ghi nhớ” 5.Dặn dò:
  7. + đọc trước bài 27 + xem lại bài 25-26 +chuẩn bị giấy, thước, bút.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản