intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Công nghệ 10 bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ: đinh Tiên Hoàng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

695
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh là một trong những bài học hay nhất, hấp dẫn nhất, được chúng tôi tuyển chọn những giáo án chất lượng tạo thành bộ sưu tập, mời các bạn tham khảo. Thông qua những giáo án này, giáo viên rèn luyện cho học sinh có khả năng phân tích, có ý thức định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai. Đồng thời trình bày và phân tích được các căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp hay hộ gia đình. Trình bày được các bước phân tích để đi đến lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ 10 bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

  1. BÀI 51 LỰA CHON LĨNH VỰC KINH DOANH I. Mục tiêu: Qua bài này học sinh phải: - Biết được căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh. - Biết được các bước lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. - Biết vận dụng trong thực tế hộ gia đình II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị nội dung bài giảng - Giáo viên đọc SGK, sách giáo viên, tham khảo tài li ệu liên quan ( luật doanh nghi ệp năm 2005, ảnh, báo t ạp chí ) thông tin bổ sung. - Học sinh đọc trước bài 50, ôn lại kiến thức của các bài khác. 2. Chuẩn bị về thiết bị dạy học - Giáo viên vẽ sơ đồ hình 51 lên khổ giấy ( 54 x 79)cm - Học sinh sưu tầm một số tranh ảnh về các doanh nghiệp ở đ ịa ph ương. III. Tiến trình bài giảng 1. Đặt vấn đề: Các em đã được học bài 50 và biết sự hoạt đ ộng c ủa doanh nghi ệp . V ậy đ ể ho ạt đ ộng c ủa doanh nghi ệp này di ễn ra một cách thuận lợi thì chúng ta có sự l ựa ch ọn lĩnh v ực kinh doanh cho phù h ợp v ới kh ả năng c ủa mình,gi ải quy ết v ấn đ ề này các em học bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh 2. Nội dung bài giảng Tiết 1: Xác định lĩnh vực kinh doanh Hoạt động 1: Tìm hiểu các lĩnh vực kinh doanh và căn cứ xác đ ịnh lĩnh vực kinh doanh Nội dung kiến Hoạt động của giáo viên thức 1. Các lĩnh vực Giáo viên đưa 3 ví dụ về các lĩnh vực kinh doanh, h ướng d ẫn, kinh doanh giảng giải cho học sinh và đưa ra kết luận .
  2. VD1: Chị Lan đầu tư vào dịch vụ bán hàng t ập hoá cung c ấp cho người dân . VD2: Anh Phương đầu tư vào mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng cho bà con trong xã. VD3: Bác Tân mở trang trại chăn nuôi lợn lạc hướng thịt. Hỏi? Em hãy cho biết: - Việc làm của chị Lan, anh Phương và bác Tân có ph ải là kinh doanh không? - Kinh doanh theo các lĩnh vực nào? GV: Kết luận Giáo viên treo tranh hình 51 hỏi: - Kinh doanh ở lĩnh vực sản xuất gồm những hình thức nào Cho VD ở địa phương em. - Kinh doanh ở lĩnh vực thương mại có những hình thức nào? Cho VD? - Kinh doanh ở hình thức dịch vụ có hình thức nào? Cho VD? GV dẫn dắt vào mục 2 Căn cứ vào đâu để xác định việc chọn lĩnh v ực kinh doanh? Để giải quyết vấn đề này chúng ta đi vào mục 2. 2. Căn cứ Giáo viên: Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả ch ủ doanh để xác nghiệp dựa trên các căn cứ để lựa chọn lĩnh v ực kinh doanh. Căn cứ đó là gì? định lĩnh Yêu cầu học sinh tìm hiểu SGK và trả lời câu hỏi: vực kinh doanh - Em hãy nêu các căn cứ để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh? -Theo em căn cứ nào là quan trọng nhất? Tại sao? ( Chỉ kinh doanh các mặt hàng mà thị tr ường có yêu c ầu). Hoạt động 2: Tìm hiểu xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp. * KN Hỏi: - Em hiểu thê nào là lĩnh vực kinh doanh phù hợp?
  3. - Lĩnh vực kinh - Như thế nào là phù hợp với pháp luật? doanh phù hợp - Thế nào là phù hợp với mục tiêu của doanh nghi ệp? - Thế nào là phù hợp với nhu cầu, khả năng của th ị trường? GV đưa tranh ảnh về doanh nghiệp cho học sinh quan sát, gi ảng về lĩnh vực kinh doanh phù hợp. Yêu cầu học sinh lấy VD ở đ ịa phương. Tiết 2: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Hoạt động 4: phân tích môi trường kinh doanh và năng l ực đội ngũ c ủa doanh nghi ệp. 1. Môi GV: Việc thực hiện phân tích môi trường kinh doanh là r ất c ần thi ết đ ối trường kinh với doanh nghiệp trước khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. doanh Hỏi: Khi lựa chọn môi trường kinh doanh theo em kinh doanh phải dựa trên nguyên tắc gì? GV giảng: Thị trường cần cái gì? Hỏi: Những căn cứ nào để xác định nhu cầu của thị trường? GV giảng - Mức sống của nhân dân - Mức độ tiêu thụ hàng hoá - Lực lượng lao động ( nguồn nhân lực) Hỏi: Em hãy kể tên một số hàng hoá sản phẩm ở địa ph ương đang có nhu cầu trên thị trường? GV: Từ nhu cầu hàng hoá doanh nghiệp chọn lĩnh vực kinh doanh. Hỏi: Ngoài nhu cầu của thị trường theo em còn c ần yếu t ố nào khi l ựa chọn lĩnh vực kinh doanh? ( Pháp luật quy định tại luật doanh nghiệp năm 2005). GV giảng: Luật doanh nghiệp chỉ rõ lĩnh v ực nào đ ược pháp lu ật quy định và những chính sách liên quan GV: Yêu cầu học sinh lấy VD về thành công và th ất b ại c ủa doanh nghiệp ở địa phương. GV phân tích các nguyên nhân thành công, thất bại để th ấy đ ược ý nghĩa của việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.
  4. 2. Năng lực Hỏi: Khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh căn c ứ vào năng l ực gì c ủa đ ội đội ngũ lao ngũ lao động? động Hỏi: Trình độ chuyên môn của đội ngũ lao động có ảnh h ưởng gì đ ến việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh? GV kết luận 3.Quyết Hỏi: Em hãy lấy một VD về xác định căn c ứ đ ể xây d ựng k ế ho ạch định lựa kinh doanh? chọn Hoạt động 5: Tổng kết bài học - Giáo viên tóm tắt các nội dung chính - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi ở cuối bài. - Yêu cầu học sinh đọc trước bài 52, tìm các lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2