Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CỘNG PHÂN THỨC

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
189
lượt xem
7
download

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CỘNG PHÂN THỨC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU - Rèn luyện kĩ năng cộng các phân thức đại số - Rèn luyện tư duy phân tích - Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước HS : Làm bài tập về nhà; Ôn lại quy tắc phép cộng phân thức Thước kẻ III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CỘNG PHÂN THỨC

  1. LUYỆN TẬP CỘNG PHÂN THỨC I. MỤC TIÊU - Rèn luyện kĩ năng cộng các phân thức đại số - Rèn luyện tư duy phân tích - Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước HS : Làm bài tập về nhà; Ôn lại quy tắc phép cộng phân thức Thước kẻ III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ (5 phút) * Điền tiếp vào chỗ trống : 1HS lên bảng thực hiện.
  2. ac AC AD   ...   ...  . ; ; B B =.... bb BB * Tính: 4  x2 2x  2x2 5  4x   x 3 3 x x 3 GV gọi nhận xét và cho điểm HS nhận xét và cho điểm. Hoạt động 2: Luyện tập (35 phút) 1) Bài tập 23/46 HS trình bày lời giải ở phần ghi bảng làm các phép tính a) x 14 1 3   x  2 x2  4 ( x2  4x  4)( x  2) x 14 1 3    x  2 ( x  2)( x  2) ( x  2)2 ( x  2) ( x  2)( x  2)  3( x  2)  x 14  ( x  2)2 ( x  2) x2  4x 12 x2  2x  6x 12 x6    ( x  2)2 ( x  2) ( x  2)2 ( x  2) ( x  2)2 HS nhận xét HS theo dõi và chữa bài
  3. GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn. GV chú ý cách trình bày cho HS và nhấn mạnh lại cách tìm mẫu d) thức chung của các phân thức. x2  x4 1 x2 (1 x2 )  x4 1 1  1 x2 1 x2 x2  x4  x4 11 x2 2 Hướng dẫn HS rút gọn kết quả.   2 1 x2 1 x 2) BT 25 d,e 4x2 3x 17 2x 1 6 2  3 x 1 x  x 1 1 x GV yêu cầu HS hoạt động nhóm . 12x 12 12  2 2 (1 x)(x  x 1) (x  x 1) e) + Cho biết kết quả của từng nhóm + Đưa ra đáp án các nhóm nhận
  4. xét bài của nhóm khác + Chữa và chốt lại phương pháp Chú ý cho HS những lỗi sai mà các em đã mắc phải. 3) Bài tập 27/tr48 ( bảng phụ) ? Cho biết yêu cầu của bài tập. HS: +Rút gọn biểu thức GVgọi 1 HS trình bày phần rút + Tính giá trị của biểu thức gọn (1 HS lên bảng)? tại x = -4 ? Nhận xét bài làm của bạn. HS: trình bày ở phần ghi bảng + Yêu cầu HS chữa bài HS nhận xét ? Muốn tính giá trị của biểu thức HS chữa bài trên ta làm như thế nào. HS thay x = -4 vào bài tập đã rút + Các nhóm trình bày phần còn gọn rồi tính. lại? + Kiểm tra kết quả của các nhóm HS: Rút gọn sau đó chốt lại phương pháp của
  5. x2 bài tập 27. 2( x  5) 50  5x   5x  25 x(x  5) x x2 2( x  5) 50  5x    5( x  5) x( x  5) x x3 10x2  25x x2 10x  25   5x(x  5) 5( x  5) x5  (*) 5 Thay x = -4 và (*) có: 4  5 1   5 5 Hoạt động 3 Củng cố (3 phút) - Nêu các bước rút gọn 1 biểu thức đại số? - Nhắc lại quy tắc quy đồng mẫu thức? IV. GIAO VIỆC VỀ NHÀ (2 PHÚT) - Xem lại các bài tập đã chữa - BTVN: 25 a,b,c ; 26,27/ tr47. * Bài 27 :
  6. 1 Tại x=-4 giá trị của phân thức rút gọn bằng 5. Ngày 1 tháng 5 là ngày Quốc tế lao động .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản