Giáo án địa lý 12 - Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông hồng

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
724
lượt xem
41
download

Giáo án địa lý 12 - Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức trong bài 33. - Biết được sức ép nặng nề của dân số đối với các vấn đề kinh tế - xã hội ở vùng đồng bằng sông Hồng. - Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với sản xuất lương thực và tìm ra hướng giải quyết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý 12 - Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông hồng

  1. Giáo án địa lý 12 - Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông hồng I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức trong bài 33. - Biết được sức ép nặng nề của dân số đối với các vấn đề kinh tế - xã hội ở vùng đồng bằng sông Hồng. - Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với sản xuất lương thực và tìm ra hướng giải quyết. 2. Kĩ năng: - Xử lí và phân tích số liệu theo yêu cầu đề bài và rút ra các nhận xét cần thiết. - Biết giải thích một cách khoa học về mối quan hệ giữa dân số và vấn đề sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng, từ đó có thể đề ra các định hướng cần thiết. II. phương tiện dạy học: - Các loại bản đô hình thể, phân bố dân cư, nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng - At lat Địa lí Việt Nam.
  2. - Các dụng cụ học tập: máy tính bỏ túi, bút chì, thước kẻ. III. Hoạt động dạy và học: A. ổn định tổ chức: ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .................... B. Kiểm tra miệng: Câu 1: Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? Câu 2: Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu ở Đồng bằng sông Hồng? * Bài mới: Hoạt động của giáo viên và Nội dung chính học sinh
  3. * Hoạt động 1: Tính tốc độ tăng 1) Tốc độ tăng trưởng của các trưởng và so sánh tốc độ tăng chỉ số trong bảng số liệu: (Đơn trưởng về dân số và sản xuất vị: %) nông nghiệp của đồng bắng (Xem thông tin phản hồi phần sông Hồng với cả nước. phụ lục) Hình thức: Cá nhân. 2) Tỉ trọng của Đồng bằng sông Bước 1: HS theo dõi bảng số Hồng so với cả nước theo các liệu trong SGK, hướng dẫn cách chỉ số: (Đơn vị: %). tính tốc độ tăng trưởng và tỉ (Xem thông tin phản hồi phần trọng theo yêu cầu của đề bài phụ lục) đặt ra. Bước 2: GV giải đáp thắc mắc (Nhận xét: Tỉ trọng các chỉ số của HS. trong bảng số liệu của Đồng Bước 3: HS trình bày kết quả bằng sông Hồng có sự thay đổi tính toán và đối chiếu với kết theo chiều hướng giảm dần so quả của GV. với tỉ trọng chung của cả nước Bước 4: GV hướng dẫn HS trong giai đoạn 1995- 2005. nhận xét bảng số liệu Trong đó giảm mạnh nhất là tỉ Bước 5: GV kiểm tra bài làm lệ bình quân lương thực có hạt của HS, yêu cầu một số HS làm của vùng đồng bằng so với cả mẫu, các HS trong lớp cùng nước, tiếp sau đó là tỉ trọng sản lượng lương thực có hạt,
  4. nhận xét sau đó có thể yêu cầu số dân, diện tích gieo trồng thu bài tại lớp hoặc về nhà hoàn cây lương thực có hạt) thiện. * Hoạt động 2: Phân tích và 3) Mối quan hệ giữa dân số với giải thích mối quan hệ giữa dân việc sản xuất lương thực ở đồng số với việc sản xuất lương thực bằng sông Hồng: ở đồng bằng sông Hồng và đề ra - Do có những cố gắng trong phương hướng giải quyết. việc thâm canh cây lương thực, Hình thức: Cặp. nên mặc dù diện tích gieo trồng - Hai HS cùng bàn trao đổi để cây lương thực có hạt giảm, trả lời câu hỏi nhưng sản lượng lương thực trên - Hai HS đại diện trình bày, các thực tế vẫn tăng. HS khác nhận xét, bổ sung. - Tuy nhiên do sức ép của vấn GV nhận xét phần trình bày của đề dân số (dân số đông, tăng nhanh), nên bình quân lương HS và bổ sung kiến thức. thực có hạt theo đầu người vẫn giảm so với cả nước. 4) Phương hướng giải quyết: - Tích cực mở rộng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt.
  5. - Thâm canh tăng vụ là giải pháp chủ yếu để giải quyết tốt nhất vấn đề lương thực. - Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỉ lệ sinh. - Nâng cao mức sống, giải quyết việc làm, từ đó mức sinh sẽ giảm dần. - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Cụ thể là trong nông nghiệp cần phải tích cực giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi và thủy sản. Riêng trong ngành trồng trọt lại giảm tỏ trọng của cây lương thực và tăng dần tỉ trọng của cây công nghiệp, cây thực phẩm, cây ăn quả. IV. Hoạt động nối tiếp: - GV nhắc HS về nhà hoàn thành bài thực hành.
  6. - Học sinh đọc trước bài 35. V. Phụ lục: 1. Tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu: (Đơn vị: %) Đồng bằng sông Cả nước Hồng Các chỉ số 1995 2005 1995 2005 Số dân 100 111,7 100 115,4 Diện tích gieo trồng cây lương 100 109,3 100 114,4 thực có hạt Sản lượng lương thực có hạt 100 122 100 151,5 Bình quân lương thực có hạt 100 109,4 100 131,4 2) Tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số: (Đơn vị: %) Các chỉ số Đồng bằng sông Cả nước
  7. Hồng 1995 2005 1995 2005 Số dân 22,4 21,7 100 100 Diện tích gieo trồng cây lương 15,3 14,6 100 100 thực có hạt Sản lượng lương thực có hạt 20,4 16,5 100 100 Bình quân lương thực có hạt 91,1 75,9 100 100

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản