intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Địa lý 8 bài 21: Con người và môi trường địa lí

Chia sẻ: Nguyễn Thiên Bình | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

199
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển chọn các bài giáo án được thiết kế chi tiết với nội dung bài học Con người và môi trường địa lí dành cho thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo. Qua bài học, học sinh sẽ được cung cấp kiến thức nhận xét, phân tích ảnh, lược đồ (bản đồ) để nhận biết sự đa dạng của hoạt động nông nghiệp, công nghiệp. Nắm được các hoạt động sản xuất của con người đã tác động và làm thiên nhiên thay đổi mạnh mẽ. Có kỹ năng nhận xét, phân tích ảnh, lược đồ (bản đồ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Địa lý 8 bài 21: Con người và môi trường địa lí

  1. Giáo án Địa lý 8 BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG I/- MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/- Kiến thức: Sau bài học HS cần _ Nhận xét, phân tích ảnh, lược đồ (bản đồ) để nhận biết sự đa d ạng c ủa hoạt động nông nghiệp, công nghiệp. _ Nắm được các hoạt động sản xuất của con người đã tác động và làm thiên nhiên thay đổi mạnh mẽ. 2/- Kỹ năng: Nhận xét, phân tích ảnh, lược đồ (bản đồ) 3/- Thái độ: Yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường thiên nhiên II/- Trọng tâm: _ Hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của con người và 1 số yếu tố ảnh hưởng tới sự phân bố của sản xuất. _ Thông qua các hoạt động trên con người đã tác động mạnh m ẽ và làm môi trường thiên nhiên thay đổi. III/- CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: GV cần chuẩn bị: - Lược đồ H21 - Tranh ảnh cảnh quan liên quan đến hoạt động sản xuất HS cần chuẩn bị: Xem lại kiến thức cũ, làm bài tập mà GV phát cho HS đ ể chuẩn bị bài mới. IV/- TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN BÀI HỌC: Khởi động: Bao quanh lớp vỏ Trái Đất là các thành phần tự nhiên, trong đó có 1 thành phần quan trọng là sinh vật và đ ặc bi ệt là con ng ười. Trong quá trình sinh sống thì con người đã tác động vào môi trường địa lý xung quanh để ph ục vụ cho cuộc sống và con người đã làm biến đổi môi trường địa lí xung quanh. Vậy con người đã tác động đến môi trường địa lí xung quanh ra sao? Và làm cho môi trường xung quanh ra sao? Ta tìm hiểu bài hôm nay: Bài 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bài Nội dung bổ sung Hoạt động 1: (15’)
  2. Giáo án Địa lý 8 I/- Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí GV: Cho HS thảo luận nhóm - Sử dụng phiếu học tập cho HS phân tích tranh có trong SGK theo dàn ý: Tranh thể hiện ngành sản xuất nào? (trồng trọt hay chăn nuôi) Nếu trồng trọt thì trồng loại cây gì? Nếu chăn nuôi thì chăn nuôi con gì?  Loại cây đó (động vật đó) được trồng trọt (chăn nuôi) ở môi trường nào? Vì sao? Hình thức canh tác ra sao? Qui mô sản xuất như thế nào? (lớn / nhỏ) Lưu ý: Mỗi nhóm phân tích 1 tranh -GV: Giới thiệu thêm tranh: chăn nuôi (bò, lợn), trồng trọt (cao su, cà phê) -> phân tích tranh theo dàn ý đã cho. -> Rút kết luận: Hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người diễn ra như thế nào? -GV: cho HS phát biểu cá nhân sau -Hoạt động sản xuất đó GV nhận xét nông nghiệp ở trên Trái Đất rất phong phú, đa dạng nhiều
  3. Giáo án Địa lý 8 ngành, khắp nơi trên bề mặt Trái Đất. -GV cho HS đọc SGK trang 75; từ -Cảnh quan thiên “Trồng tỉa… mặt đất”, kết hợp với nhiên của các Châu kiến thức đã học và H21.1 để trả lục bị biến đổi 1 lời câu hỏi: Hoạt động nông nghiệp phần đã làm cảnh quan tự nhiên thay đổi như thế nào? -GV cho VD minh họa và liên hệ thực tế. -HS trình bày cá nhân, bổ sung. -GV diễn giải thêm qua 1 số tranh:  Việc phá rừng  Việc làm ruộng bậc thang, làm thủy lợi để sản xuất ở miền núi (ở Việt Nam)  Việc làm thủy lợi, hệ thống kênh đào dẫn nước để tránh hạn hán (Liên hệ ở lớp 7) Chuyển ý: Hoạt động nông nghiệp đã làm biến đổi 1 phần của cảnh quan tự nhiên. Vậy thì công nghiệp có làm biến đổi cảnh quan xung quanh không? Biến đổi như thế nào? Hoạt động 2: (20’) II/-Hoạt động công nghiệp với môi
  4. Giáo án Địa lý 8 trường địa lí -GV: Hoạt động công nghiệp gồm có những ngành nào? Kể tên? -HS trình bày. -GV diễn giảng cho HS thấy được tầm quan trọng của ngành công nghiệp. -GV yêu cầu HS quan sát 21.2 và cho biết nội dung hình? -> Hãy phân tích hình 21.2 -GV yêu cầu HS quan sát 21.3 và cho biết nội dung hình? -> Hãy phân tích hình 21.3 Lưu ý: Đối với các lớp có HS yếu không phân tích được thì GV có thể gợi mở thêm bằng các câu hỏi:  Đây là ngành công nghiệp gì?  Phục vụ cho ngành công nghiệp nào?  Khai thác (phân bố) ở đâu?  Thiết bị sử dụng như thế nào?  Có làm ảnh hưởng đến môi trường hay không? Ảnh hưởng như thế nào? -Từ đó GV giải thích mối quan hệ giữa 2 tranh -GV yêu cầu HS quan sát hình 21.4 và cho biết:  Nơi khai thác dầu nhiều nhất?  Nơi tiêu thụ dầu nhiều nhất?
  5. Giáo án Địa lý 8  Vị trí giữa 2 nơi này gần hay xa nhau? Và việc vận chuyển dầu bằng cách nào? -Trong quá trình vận chuyển thì ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?  Từ việc khai thác, tiêu thụ đến việc vận chuyển dầu mỏ đã dẫn đến những mặt tích cực, tiêu cực gì cho toàn cầu? Liên hệ: Việt Nam giá dầu, xăng tăng lên. -> Qua 3 hình trên, hãy nhận xét -Hoạt động công những tác động của 1 số hoạt động nghiệp gây biến đổi công nghiệp đối với môi trường tự lớn cho môi trường nhiên? tự nhiên -Vậy con người cần làm gì để bảo vệ môi trường và cuộc sống của con người? -GV cho HS trình bày cá nhân -> GV -Để bảo vệ môi bổ sung và chốt trường giữ gìn nguồn sống của chính loài người, ta phải lựa chọn cách hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường.
  6. Giáo án Địa lý 8 IV/- CỦNG CỐ: từng phần (bài tổng kết) V/- HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: Bài tập 1: Hoạt động diễn ra ở khu vực Ngành Hình Cảnh quan thể hiện nào trên thế giới Nông nghiệp Công nghiệp Bài tập 2: Cho HS về nhà làm ra giấy và thu lại vào tiết học sau VI/- DẶN DÒ: - Làm bài tập 2 - Chuẩn bị bài mới
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=199

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2