Giáo án Hoá 9 - HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
181
lượt xem
20
download

Giáo án Hoá 9 - HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Hs biết được:  Gang là gì ? Thép là gì ? Tính chất và một số ứng dụng của gang và thép.  Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang trong lò cao.  Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép. 2. Kĩ năng:  Biết đọc và tóm tắt các kiến thức từ Sgk  Biết sử dụng các kiến thức thực tế về gang, thép... để rút ra ứng dụng của gang, thép  Biết khai thác thông tin về sản xuất gang,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá 9 - HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP

  1. HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Hs biết được:  Gang là gì ? Thép là gì ? Tính chất và một số ứng dụng của gang và thép.  Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang trong lò cao.  Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép. 2. Kĩ năng:  Biết đọc và tóm tắt các kiến thức từ Sgk  Biết sử dụng các kiến thức thực tế về gang, thép... để rút ra ứng dụng của gang, thép  Biết khai thác thông tin về sản xuất gang, thép từ sơ đồ lò luyện gang và lò luyện thép  Viết được các phương trình hoá học chính xảy ra trong quá trình sản xuất gang.  Viết được các phương trình hoá học chính xảy ra trong quá trình sản xuất thép. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
  2.  Máy chiếu, giấy trong, bút dạ.  Một số mẫu vật gang, thép.  Tranh vẽ sơ đồ lò cao.  Tranh vẽ sơ đồ lò luyện thép. C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG. Hoạt động 1 KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút) Hoạt động của Hs Hoạt động của Gv Gv: Kiểm tra lí thuyết Hs 1: Hs: Trả lời lí thuyết " Nêu các tính chất hoá học của sắt" Hs2: Chữa bài tập 2: Gọi Hs chữa bài tập 2 và 4 SGK a) Các phương trình phản ứng để tr.60 điều chế Fe2O3: 0 2Fe + 3Cl2 t  2FeCl3 2FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH) + 3NaCl 0 2Fe(OH)3 t  Fe2O3 + 3H2O b) Phương trình phản ứng để điều chế Fe3O4
  3. 0 3Fe + 2O2 t  Fe3O4 Hs3: Chữa bài tập 4 * Sắt tác dụng với: a) Dung dịch muối Cu(NO3)2 Fe + Cu(NO3)2  Fe(NO3)2 + Cu b) Khí clo: 0 2Fe + 3Cl2 t  2FeCl3 * Sắt không tác dụng với: a) H2SO4 đặc nguội Gv: Gọi các Hs khác nhận xét. b) Dung dịch ZnSO4 Gv: Chấm điểm. Hoạt động 2 I. HỢP KIM CỦA SẮT (10 phút) Gv: Bổ sung: 1. Gang là gì? Gv chiếu lên màn hình phần giới 2. Thép là gì? thiệu hợp kim là gì? Và giới thiệu hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng là gang và thép. Gv: Cho Hs quan sát mẫu vật ( một Hs: Quan sát mẫu vật.
  4. số đồ dùng bằng gang, thép) đồng thời yêu cầu Hs liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi sau: " Cho biết gang và thép có một số Hs: Một số đặc điểm khác nhau của đặc điểm gì khác nhau?" gang và thép là: Kể một số ứng dụng của gang và + Gang thường cứng và giòn hơn thép? thép + Thép thường cứng, đàn hồi, ít bị ăn mòn. Hs: Trả lời: + Gang trắng dùng để luyện thép, gang xám dùng để chế tạo máy móc, thiết bị. + Thép được dùng để chế tạo nhiều chi tiết máy, vật dụng, dụng cụ lao động. Đặc biệt, thép được dùng để làm vật liệu xây dựng, chế tạo phương tiện giao thông vận tải ( tàu Gv: (có thể chiếu lên màn hình các hoả, ô tô, xe gắn máy, xe đạp) nội dung trên)
  5. Gv: Gang và thép có những đặc điểm, ứng dụng khác nhau. Như vậy chúng có thành phần giống và khác Hs: Nhận xét: nhau như thế nào? Gang và thép đều là hợp kim của sắt Gv: Chiếu lên màn hình thành phần với cacbon và một số nguyên tố khác, của gang, thép  yêu cầu Hs so sánh nhưng trong gang cacbon chiếm từ 2 để biết được sự giống nhau và khác  5%, còn trong thép, hàm lượng nhau về thành phần của gang và cacbon ít hơn (dưới 2%) thép. Hoạt động 3 II. SẢN XUẤT GANG THÉP ( 13 phút) Gv: Yêu cầu các nhóm Hs đọc Sgk và trả lời câu hỏi sau: 1)Sản xuất gang như thế nào? ( Gv chiếu lên màn hình các câu hỏi Hs: Thảo luận nhóm để trả lời các để Hs tập trung thảo luận) câu hỏi trên. a) Nguyên liệu để sản xuất gang a) Nguyên liệu để sản xuất gang: b) Nguyên tắc để sản xuất gang. - Quặng sắt, mamhetit (chứa Fe3O4 c) Quá trình sản xuất gang trong màu đen), quặng hematit (chứa
  6. lò cao (viết các phương trình Fe2O3) phản ứng chính xảy ra trong - Than cốc, không khí giàu oxi và quá trình sản xuất gang) một số chất phụ gia khác như đá vôi CaCO3 Gv: Chiếu lên màn hình nội dung b) Nguyên tắc sản xuất gang: thảo luận của các nhóm. Dùng cacbon oxit khử sắt oxit ở Khi chiếu phần nguyên liệu, Gv kết nhiệt độ cao trong lò luyện kim (lò hợp hỏi Hs: Ở Việt Nam, quặng sắt cao) thường có ở đâu? ( quặng hematit có c) Quá trình sản xuất gang trong lò nhiều ở Thái Nguyên, YênBái, Hà cao: Tỉnh) Các phương trình phản ứng chính Gv: Giải thích than cốc là gì? xảy ra trong lò cao: Khi chiếu đến phần (c), quá trình sản C + O2 t  CO2 0 xuất Gv sử dụng tranh vẽ: " Sơ đồ lò (r) (k) (k) cao" để giới thiệu thêm các nội dung. C + CO2 t 0  2CO + CO khử các oxit sắt.Mặt khác, một (r) (k) (k) số oxit khác có trong quặng như Khí CO khử oxit sắt trong quặng MnO2, SiO2... cũng bị khử tạo thành thành sắt: Mn, Si... 0 3CO + Fe2O3 t  2Fe + 3CO2 + Sắt nóng chảy hoà tan một số
  7. lượng nhỏ cacbon, và một số nguyên (k) (r) (r) tố khác tạo thành gang lỏng. (k) Gv giới thiệu: Về sự tạo thành xỉ. Gv: Yêu cầu các nhóm tiếp tục thảo luận để trả lời các câu hỏi sau: 2. Sản xuất thép như thế nào? ( Gv chiếu lên màn hình) Hs: Thảo luận nhóm: a) Nguyên liệu sản xuất thép a) Nguyên liệu sản xuất thép là b) Nguyên tắc sản xuất thép :gang, sắt phế liệu và oxi c) Quá trình sản xuất thép ( viết b) Nguyên tắc sản xuất thép: các phương trình phản ứng xảy Oxi hoá một số kim loại, phi kim ra trong quá trình sản xuất để loại ra khỏi gang phần lớn các thép) nguyên tố cacbon, silic, mangan... Gv: Chiếu nội dung trả lời của các c) Quá trình sản xuất thép: nhóm lên màn hình, đồng thời sử Khí oxi oxi hoá sắt tạo thành FeO. dụng tranh vẽ sơ đồ lò luyện thép để Sau đó FeO sẽ oxi hoá một số thuyết trình. nguyên tố trong gang như C, Si, S, P... Ví dụ: 0 FeO + C t  Fe + CO
  8.  Sản phẩm thu được là thép Hoạt động 4 LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ (5 phút) Gv: Yêu cầu một Hs nhắc lại nội Hs: Nêu lai nội dung chính của bài dung chính của bài (Gv chiếu nội dung chính lên màn hình) Gv: Yêu cầu Hs làm bài luyện tập sau: Hs: Làm bài tập theo nhóm Bài tập: Tính khối lượng gang có chứa 95% Fe sản xuất được từ 1,2 tấn quặng hematit (có chứa 85% Fe2O3) biết rằng hiệu suất của quá trình là 80%
  9. Hoạt động 5 DẶN DÒ - RA BÀI TẬP VỀ NHÀ ( 2phút) Gv: Dặn Hs chuẩn bị và tự làm trước các thí nghiệm của bài " Sự ăn mòn kim loại" Bài tập về nhà: 5,6 SGK tr. 63 D. RÚT KINH NGHIỆM.
Đồng bộ tài khoản