intTypePromotion=3

Giáo án Hoá học lớp 8 - Phản ứng oxi hóa khử

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
714
lượt xem
287
download

Giáo án Hoá học lớp 8 - Phản ứng oxi hóa khử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức:Học sinh nắm được sự khử , sự oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa,. Hiểu được khái niệm phản ứng oxi hóa - khử và tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân biệt được chất khử chất oxi hóa, sự khử , sự oxi hóa trong phản ứng oxi hóa cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 8 - Phản ứng oxi hóa khử

  1. Tiết 49: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh nắm được sự khử , sự oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa,. - Hiểu được khái niệm phản ứng oxi hóa - khử và tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng phân biệt được chất khử chất oxi hóa, sự khử , sự oxi hóa trong phản ứng oxi hóa cụ thể. - Học sinh phân biệt được phản ứng oxi hóa – khử với các loại phản ứng khác. - Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng phân loại các phản ứng hóa học. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - Bảng phụ, bảng nhóm. - Phiếu học tập. III. Tiến trình giờ dạy
  2. A.Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu tính chất hóa học của hidro? Viết PTHH minh họa? 2. Làm bài tập số 1, 3. B. Bài mới: Hoạt động 1: Sự khử, sự oxi hóa: GV: Sử dụng PTHH ở bảng để minh họa, thuyết trình: triong phản ứng đã xảy ra 2 quá trình - H2 chiếm oxi của CuO Sự khử CuO - Tách oxi ra khỏi CuO Treo bảng phụ diễn biến của t CuO + H2 Cu + quá trình tách oxi ra khỏi CuO và q/t H2O chiém oxi. ? Vậy sự khử là gì? Sự oxi hóa hidro ? Sự oxi hóa là gì? - Sự tách oxi ra khỏi hợp chất ? Hãy xác định Sự khử sự oxi là sự oxi hóa hóa trong các phản ứng sau? - Sự tác dụng của oxi với một
  3. t Fe2O3 + H2 Fe + chất gọi là sự oxi hóa. H2O t HgO + H2 Hg + H2O GV: Đưa sơ đồ của 2 quá trình sự khử, sự oxi hóa. Hoạt động 2: Chất khử - chất oxi hóa: GV: Thuyết trình : Trong các phản ứng trên : H2 là chất khử còn CuO, Fe2O3, HgO là chất oxi hóa. t CuO + H2 Cu + H2O ? Vậy như thế nào là chất Chất khử Chất oxi hóa khử? t Fe2O3 + H2 Fe ? Như thế nào là chất oxi hóa? + H2O
  4. GV: Đưa VD: Chất oxi hóa Chất khử t 2H2 + O2 2H2O Trong phản ứng trên bản thân oxi là chất oxi hóa - Chất chiếm oxi của chất khác GV: Phát phiếu học tập gọi là chất khử Xác định chất khử, chất oxi - Chất nhường oxi của chất hóa trong các phản ứng sau: khác gọi là chất oxi hóa t Mg + O2 MgO t 2Al + 3CuO Al2O3 + 3Cu Các nhóm báo cáo kết quả GV: Đưa thông tin phản hồi phiếu học tập Hs chấm bài cho nhau. Hoạt động 3: Phản ứng oxi hóa - khử:
  5. GV: Các phản ứng vừa học đều là các phản ứng oxi hóa – khử. ? phản ứng oxi hóa khử là gì? - Định nghĩa : Phản ứng oxi HS đọc lại định nghĩa trong hóa khử là phản ứng hóa học trong SGK đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử ? Dấu hiệu để phân biệt được phản ứng oxi hóa – khử với những - Dấu hiệu nhận biết: phản ứng khác là gì? - Có sự chiếm và nhường oxi giữa các chất trong phản ứng. - Coa sự cho và nhận điện tử. Phát phiếu học tập số 2: Các phản ứng dưới đây thuộc loại phản ứng gì? Nếu là phản ứng oxi hóa hãy chỉ rõ đâu là chất khử, chất oxi hóa t CaCO3 CaO + CO2 Na2O + H2O NaOH
  6. t MgO + CO Mg + CO2 Hoạt động 4: Tầm quan trong của phản ứng oxi hóa – khử? HS đọc SGK và tóm tắt ghi vào vở. C. Củng cố - luyện tập: 1. Nhắc lại nội dung chính của bài. - Thế nào là sự khử, sự oxi hóa, chát khử, chất oxi hóa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản