Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 2)

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
202
lượt xem
27
download

Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được một số tính chất hóa học của oxi. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất. - Rèn luyện kỹ năng quan sát rút ra nhận xét, kết luận 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ. - Dụng cụ: Đèn cồn, môi sắt. - Hóa chất: lọ chứa oxi, dây sắt III. Định hướng phương pháp: -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 2)

  1. TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 2) I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được một số tính chất hóa học của oxi. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất. - Rèn luyện kỹ năng quan sát rút ra nhận xét, kết luận 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ. - Dụng cụ: Đèn cồn, môi sắt. - Hóa chất: lọ chứa oxi, dây sắt III. Định hướng phương pháp: - Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu tính chất vật lý và hóa học đã biết của oxi. Viết các PTHH xảy ra? 2. Gọi HS chữa bài tập 4 SGK B. Bài mới: Hoạt động 1: Tác dụng với kim loại: GV: Tiết trước chúng ta đã biết oxi tác dụng với một số phi kim. Tiết này chúng ta sẽ xét tiếp các tính chất hóa học của oxi đó là tác dụng với kim loại và các hợp chất. GV: Làm thí nghiệm biểu diễn - Cho đoạn dây sắt vào bình dựng oxi.? ? Có dấu hiệu của phản ứng không? GV: Quấn vào đầu đoạn dây thép một mẩu than gỗ đốt cho than
  2. cháy và dây sắt nóng đỏ đưa - Sắt cháy sáng chói , không có nhanh vào bình đựng oxi lửa , không có khói tạo ra các hạt ? Quan sát và nêu nhận xét hiện nhỏ nóng chảy màu nâu tượng? 3 Fe(r) + 2O2 (k) t Các hạt nâu đỏ là oxit sắt từ Fe3O4 (r) Fe3O4 ? Hãy viết PTHH? CH4 (k) + 2O2(k) GV: Khí metan có nhiều trong CO2(k) + 2H2O(l) bùn ao. Phản ứng của metan tronh không khí tạo thành khí cacbonic và nước đồng thời tỏa nhiều nhiệt ? Hãy viết PTHH? C. Củng cố- luyện tập: 1. Nhắc lại nội dung chính của bài 2. Bài tập luyện tập: 1. a. Tính V khí oxi ở đktc cần thiết để đốt cháy hết 3,2 g khí metan. b. Tính khối lượng khí CO2 tạo thành Hướng dẫn giải: nCH4 = 3,2 : 16 = 0,2 mol PTHH : CH4 (k) + 2O2(k) CO2(k) + 2H2O(l) Theo PT nO2 = 2nCH4 = 2. 0,2 mol = 0,4 mol VO2 = 0,4 . 22,4 = 8,96l nCO2 = nCH4 = 0,2 mol m CO2 = 0,2 . 44 = 8,8g 2. Viết các PTHH khi cho bột đồng , cácbon , nhôm tác dụng với oxi 2Cu + O2 t 2CuO C + O2 t CO2 4Al + 3O2 t 2 Al2O3 1. BTVN 3, 6
Đồng bộ tài khoản