Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
229
lượt xem
10
download

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Từ thế kỷ XVI - XVIII tình hình chính trị có nhiều biến động. - Phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ và lan rộng, tiêu biểu là phong trào Tây Sơn. - Tình hình kinh tế, văn hóa có bước phát triển mạnh. 2/. Kỹ năng: - Hệ thống hóa các kiến thức, phân tích, so sánh các

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI

  1. ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Từ thế kỷ XVI - XVIII tình hình chính trị có nhiều biến động. - Phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ và lan rộng, tiêu biểu là phong trào Tây Sơn. - Tình hình kinh tế, văn hóa có bước phát triển mạnh. 2/. Kỹ năng: - Hệ thống hóa các kiến thức, phân tích, so sánh các sự kiện lịch sử. 3/. Tư tưởng: - Tinh thần lao động cần cù sáng tạo của nhân dân trong việc phát triển nền kinh tế, văn hóa đất nước. - Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc chống chế độ phong kiến thối nát, chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc. B. Phương tiện dạy học:
  2. - Bản thống kê những nét cơ bản về kinh tế, văn hóa, thế kỷ XVI - nửa đầu thế kỷ XIX. C. Thết kế bài học: I. Ổn định lớp: II. Kiểm tra bài cũ: - Đánh giá sự phát triển của sử học, địa lý, y học nước ta. - Những thành tựu khoa học, kỹ thuật của nước ta thời kỳ này phản ánh điều gì? III. Bài mới: Trải qua thời kỳ lịch sử từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX, biết bao những biến cố, thăng trầm đã diễn ra về mọi mặt kinh tế, chính trị,. xã hội. Nội dung KTBS Phương pháp -Biểu hiện sự suy yếu của 1/. Sự suy yếu của nhà nhà nước phong kiến tập nước phong kiến tập quền? quyền. - Sự mục nát của triều đình -Hậu quả của các cuộc phong kiến, tha hóa của
  3. chiến tranh. tầng lớp thống trị. - Chiến tranh phong kiến: -Quang Trung đã đạt nền Nam Bắc Triều; Trịnh - tảng cho việc thống nhất Nguyễn. đất nước như thế nào? 2/. Quang Trung thống nhất đất nước. - Lật đổ các tập đoàn phong kiến. + 1777, Nguyễn + 1786, Trịnh. + 1788, Lê - Đánh đuổi ngoại xâm -Nhà Nguyễn được thành Xiêm (1785) Thanh (1789) lập như thế nào? - Phục hồi kinh tế, văn hóa. -Nguyễn Aùnh đã làm gì 3/. Nhà Nguyễn lập lại chế để lập lại chính quyền độ phong kiến tập quyền. phong kiến tập quyền? + Đặt kinh đô ,quốc hiệu. + Tổ chức bộ máy quan lại
  4. ở triều đình và các địa Tình hình kinh tế, văn phương. hóa thế kỷ XVI - nửa đầu 4/. Tình hình kinh tế, văn thế kỷ XIX có những đặc hóa. điểm gì? GV chia HS thành 4 nhóm 2 nhóm về kinh tế, 2 nhóm về văn hóa, hoàn thành bảng thống kê theo từng nội dung. IV. Củng cố : V. Dặn dò: Học bài ôn tập bài 25, 26, 27, thi học kỳ II. D. Rút kinh nghiệm:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản