Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản

Chia sẻ: Abcdef_18 Abcdef_18 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
105
lượt xem
11
download

Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách cắt các nan giấy. - Học sinh cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu. - HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn định lớp : Hát tập thể. 2. Bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn. 3. Bài mới :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản

  1. Bài dạy : Cắt dán hàng rào đơn giản. I. MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách cắt các nan giấy. - Học sinh cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu. - HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn định lớp : Hát tập thể. 2. Bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
  2.  Hoạt động 1 : Giới thiệu bài. Mục tiêu : Cho học sinh quan sát và Học sinh quan sát và nhận xét nhận xét hình mẫu. : Có 3 cạnh. Giáo viên treo hình mẫu lên bảng và hướng dẫn học sinh quan sát,hỏi : Hàng Có 6 nan giấy. rào có mấy nan giấy? Mấy nan đứng? 4 nan đứng,2 nan ngang. Mấy nan ngang? 1ô Khoảng cách của mấy nan đứng mấy ô? 2 ô Giữa các nan ngang mấy ô? 6ô Nan đứng dài? 9ô Nan ngang dài?  Hoạt động 2 : Hướng dẫn kẻ,cắt các nan giấy. Mục tiêu : Học sinh biết kẻ,cắt các nan trên giấy trắng.Lật trái tờ giấy trắng Học sinh thực hiện kẻ nan có kẻ ô,kẻ theo các đường kẻ để có 2 giấy. đường thẳng cách đều nhau.
  3. Giáo viên hướng dẫn kẻ 4 nan giấy đứng dài 6 ô,rộng 1 ô và 2 nan ngang dài 9 ô,rộng 1 ô.Giáo viên thao tác chậm để học sinh quan sát. Học sinh thực hành kẻ cắt nan  Hoạt động 3 : Học sinh thực hành. giấy. Mục tiêu : Học sinh kẻ,cắt nan giấy theo các bước. - Kẻ 4 đoạn thẳng cách đều 1 ô,dài 6 ô theo đường kẻ của tờ giấy màu làm nan Học sinh thực hành kẻ và cắt đứng. trên giấy. - Kẻ tiếp 2 đoạn thẳng cách đều 1 ô,dài 9 ô làm nan ngang. Thực hành cắt các nan giấy rời khỏi tờ giấy màu.Trong lúc học sinh thực hiện bài làm,giáo viên quan sát học sinh yếu,giúp đỡ học s inh yếu hoàn thành nhiệm vụ.
  4. 4. Củng cố – Dặn dò : Cho học sinh nhắc lại cách kẻ cắt hàng rào đơn giản. Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết sau. 5. Nhận xét : - Thái độ học tập,sự chuẩn bị đồ dùng học tập. - Kỹ năng thực hành. - Chuẩn bị giấy màu,đồ dùng học tập để tiết 2 thực hành trên giấy màu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản