Giáo án lớp 4: ĐỊA LÍ: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN.

Chia sẻ: Abcdef_13 Abcdef_13 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
256
lượt xem
27
download

Giáo án lớp 4: ĐỊA LÍ: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I-Mục tiêu: -Biết và trình bày một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của cươ người ở Tây nguyên: khai thác sức nước và khai thác rừng . -Rèn luyện kĩ năng xem , phân tích bản đồ ,ranh giới. -Nêu được qui trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ. -Biết được mối quan hệ địa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên nhiên với các hoạt động sản xuất của con người. -Có ý thức bảo về nguồn nước và bảo về rừng. II- Đồ dùng học tập: Lược đồ các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: ĐỊA LÍ: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN.

  1. ĐỊA LÍ: (TIẾT 8 ) HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN. BÀI: I-Mục tiêu: -Biết và trình bày một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của cươ người ở Tây nguyên: khai thác sức nước và khai thác rừng . -Rèn luyện kĩ năng xem , phân tích bản đồ ,ranh giới. -Nêu được qui trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ. -Biết được mối quan hệ địa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên nhiên với các hoạt động sản xuất của con người. -Có ý thức bảo về nguồn nước và bảo về rừng. II- Đồ dùng học tập: Lược đồ các sông chính ở Tây Nguyên. -Bản đồ dịa lí tự nhiên . -Một số tranh ảnh về nhà máy thuỷ điện , rừng Tây Nguyên. III- Hoạt động dạy và học: Giáo viên Hoc sinh 1- Bài cũ : Y/c 2 hs lên bảng vẽ sơ đồ và trình bày - 2 hs lên bảng vẽ và trả lời câu hỏi. về nội dung kiến thức đã học về hoạt động của người dân ở Tây Nguyên. -Nhận xét chung ,ghi điểm. 2- Bài mới : -Giới thiệu: Hôm nay chúng ta sẽ tiếp -Hs lắng nghe. tục tìm hiểu các nội dung về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên. * Hoạt động 1 : Khai thác sức nước . -Y/c hs quan sát lược đồ các sông chính -Hs quan sát lược đồ các sông chính. ở Tây Nguyên , trả lời các câu hỏi sau. -Tiến hành thảo luận nhóm 6. 1-Nêu tên và chỉ một số con sông chính 1- Các sông chính ở Tây Nguyên là : Xê ở Tây Nguyên trên bản đồ. Xan,Ba , Đồng Nai.
  2. 2-Đặc điểm dòng chảy của các con sông 2-Các sông ở đây chảy qua nhiều vùng ở đây như thế nào? Điều đó có tác dùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác ghềnh . Người dân đã tận dụng sức gì? nước chảy để chạy tua –bin sản xuất ra điện , phục vụ đời sống con người. + Nhận xét câu trả lời của bạn +Nhận xét câu trả lời cảu hs . -Hỏi: +Em biết những nhà máy thuỷ -Trả lời : Y-a-li…. điện nổi tiếng nào ở Tây nguyên? +Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên -Hs chỉ vị trí trên lược đồ và bản đồ. lược đồ và cho biết nó nằm trên con -trả lời: Nhà máy thuỷ điện Y-a –li nằm sông nào? trên sông Xê Xan . +Nhân xét câu trả lời của hs . -Hs cả lớp theo dõi nhận xét ,bổ sung. +Mô tả thêm vị trí của nhà máy thuỷ -Lắng nghe.. điện Y-a-li. Gv kết luận :Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều con sông . Địa hình với nhiều Cao nguyên xếp tầng đã khiến cho các lòng sông lắm thác ghềnh , là điều kiện để khai thác nguồn nước , sức nước của các nhà máy thuỷ điện . * Hoạt động 2:Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên. -Y/c hs thảo luận nhóm đôi, trả lời cá -Hs thảo luận nhóm đôi và trả lời câu câu hỏi sau. hỏi. 1-Rừng Tây Nguyên có mấy loại?Tại 1-Rừng Tây Nguyên có hai loại : rừng sao lại có sự phân chia như vậy? rậm nhiệt đới và rựng khộp vào mùa khô. Có sự phân chia như vậy vì điều đó phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu của Tây Nguyên có hai mùa :mưa và khô rõ rệt. 2- Rừng Tây Nguyên cho ta những sản 2-Rừng Tây Nguyên co ta nhiều sản vật , vật gì? Y/c hs quan sát hình 9 ,10. Hãy nhất là đồ gỗ. Ngoài gỗ rừng còn có tre
  3. nêu qui trình sản xuất ra gỗ. nứa , mây , các loại cây làm thuoocsvaf nhiều thú quí. -Qui trình sản xuất ra đồ gỗ : gỗ được khai thác và vận chuyển đến xưởng cưa, xẻ gỗ sau đó được đưa đến xưởng mộc để làm ra các sản phẩm đồ gỗ. 3-Việc khai thác rừng hiện nay như thế 3-Việc khai thác rừng hiện nay chưa tốt , vẫn còn hiện tượng khai thác bừa bãi , nào? ảnh hưởng xấu đến môi trường và sinh hoạt của con người . 4-Những nguyên nhân chính nào ảnh 4-Những nguyên nhân ảnh hưởng đến hưởng đến rừng? rừng là :khai thác rừng bừa bãi , đốt phá -Gv kết luận: rừng làm nương ,rẫy ,, mở rộng diện tích Tây Nguyên có hai mùa : mưa và khô rõ trồng cây công nghiệp không hợp lí và rệt nên cũng có hai loại rừng đặc trưng tập quán du canh du cư. ..Rừng Tây Nguyên cho nhiều sản vật ,nhất là gỗ…Tuy nhiên việc khai thác rừng bừa bãi với nhiều nguyên nhân khác nhau đã và đang ảnh hưởng tới môi trường và con người. Vậy có biện pháp nào để giữ rừng ? -Hs trả lời: +Khai thác hợp lí. +Tạo điều kiện để đống bào định canh định cư, không đốt phá rừng . +Mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp hợp lí…. -Y/c hs đọc lại ghi nhớ. -2 -4 hs đọc ghi nhớ. 3- Củng cố và dặn dò: -Trò chơi: -GV treo pa-nô y/c hs gắn hoa đỏ vào ý đúng ,hoa xanh vào chỗ sai. -Tổng kết : Qua bài học hôm nay các em
  4. hiểu được rằng rừng là một tài nguyên phong phú của đất nước ta.nên hiện nay nhà nước ta cũng lập ra một đội bảo vệ rừng để ngăn chặn nạn đốt phá rừng bừa bãi và cho trồng lại ở những nơi đất trống và đồi trọc , đó là biện pháp chống xói mòn , hạn hán lũ lụt . -Nhận xét tiết học . -Dặn về nhà học ôn bài và tìm hiểu bài mới:Thành phố Đà Lạt.
Đồng bộ tài khoản