Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU MĨ (tiết 2)

Chia sẻ: Tranthithanhhang Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
132
lượt xem
18
download

Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU MĨ (tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS : - Biết phần lớn người dân châu Mỹ là dân nhập cư. - Trình bày được 1 số đặc điểm chính của kinh tế châu Mỹ và 1 số đặc điểm nổi bật của Hoa Kì. - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lý của Hoa Kì. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu ,tranh ảnh SGK. - Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TThờ i gia n 4’ A. Kiểm tra bài cũ: * Phương pháp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU MĨ (tiết 2)

  1. CHÂU MĨ (tiết 2) I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS : - Biết phần lớn người dân châu Mỹ là dân nhập cư. - Trình bày được 1 số đặc điểm chính của kinh tế châu Mỹ và 1 số đặc điểm nổi bật của Hoa Kì. - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lý của Hoa Kì. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu ,tranh ảnh SGK. - Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ chức các hoạt động i dùn gia g n A. Kiểm tra bài cũ: * Phương pháp kiểm tra và 4’
  2. TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ chức các hoạt động i dùn gia g n - Em hãy tìm và chỉ vị trí của châu đánh giá . Quả mỹ trên quả Địa cầu(hoặc bản đồ thế - 3 HS trả lời địa giới ). - GV nhận xét, cho điểm cầu - Nêu đặc điểm địa hình của châu Mĩ? - Kể những điều em biết về vùng rừng A- ma-dôn ? - GV giới thiệu mục tiêu B. Bài mới. và ghi bảng tên bài .HS phấ 1. Giới thiệu bài: ghi vở n 34' màu 2. Giảng bài: * Phương pháp thảo luận * Hoạt động3:Dân cư châu Mĩ . nhóm, quan sát , trực quan. - Dựa vào bảng số liệu bài 17(trang - Học sinh đọc bảng số
  3. TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ chức các hoạt động i dùn gia g n 113)cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy liệu ở bài 17(trang103)và về số dân trong các châu lục? trang124, đọc nội dung ở - Dựa vào bảng số liệu trang 124 và mục 3 SGK. cho biết các thành phần dân cư châu - Thảo luận nhóm, trả lời Mĩ? câu hỏi. - Vì sao dân cư châu Mĩ lại có nhiều - HS nối tiếp nhau trình thành phần ,nhiều màu da như vậy? bày và bổ sung. - Người dân châu Mĩ sống chủ yếu ở - GV giải thích thêm cho những vùng nào ? HS: Dân cư tập trung đông => GV kết luận: Châu Mĩ đứng thứ đúc ở miền Đông của châu 3 về số dân trong các châu lục và Mĩ vì đây là nơi dân nhập phần lớn dân cư châu Mĩ là dân cư đến sống đầu tiên, sau nhập cư. đó họ mới di chuyển sang
  4. TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ chức các hoạt động i dùn gia g n phần phía Tây . GV chốt lại và ghi bảng ND mục 3. * Hoạt động 4 :Hoạt động kinh tế . * Phương pháp quan sát, - Nêu sự khác nhau về kinh tế giữa nêu vấn đề, thảo luận Bắc Mĩ với Trung Mĩ và Nam Mĩ? nhóm. -Kể tên 1 số nông sản ở Bắc Mĩ - HS quan sát hình 4, đọc ,Trung Mĩ và Nam Mĩ? SGK, cùng nhau thảo luận - Kể tên 1 số ngành công nghiệp trả lời câu hỏi. chính ở Bắc Mĩ , Trung Mĩ và Nam - HS nối tiếp nhau trình Mĩ? bày và bổ sung. => GV kết luận:Bắc Mĩ có nền kinh - GV chốt lại và ghi bảng tế phát triển , công ,nông nghiệp ND 4 .
  5. TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ chức các hoạt động i dùn gia g n hiện đại ;còn Trung Mĩ và Nam Mĩ - Nếu HS sưu tầm được có nền kinh tế đang phát triển, sản tranh ảnh thì GV chia xuất nông phẩm nhiệt đới và công thành các nhóm để HS nghiệp khai khoáng. quan sát thảo luận và giới thiệu về các hoạt động Bản * Hoạt động 5: Hoa Kì. kinh tế. đồ - Nêu 1 số đặc điểm nổi bật của Hoa T hế Kì: Vị trí địa lý, diện tích, dân số * Phương pháp trực quan giới đứng thứ mấy trên thế giới, đặc ,thảo luận. điểm kinh tế? - 1 số HS chỉ vị trí của => GV kết luận: Hoa Kì nắm ở Bắc Hoa Kì và thủ đô Oa- sinh Mĩ, là 1 trong những nước có nến –tơn trên bản đồ. 2’ kinh tế phát triển nhất thế giới .Hoa - Đọc SGK và trả lời câu
  6. TThờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ Đồ chức các hoạt động i dùn gia g n Kì nổi tiếng về sản xuất điện... hỏi. - Đại diện các nhóm trả lời và bổ sung. C. Củng cố, dặn dò: - GV kết luận và ghi nội - HS đọc ghi nhớ (trang 126 SGK) dung mục 5. - GV nhận xét tuyên dương , CBB : Châu Đại Dương và châu Nam Cực
Đồng bộ tài khoản