Giáo án lý thuyết: Động học chất điểm

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
1.054
lượt xem
157
download

Giáo án lý thuyết: Động học chất điểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án lý thuyết: Động học chất điểm Tiết 1: Phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo. Véc tơ vận tốc, véc tơ gia tốc Tiết 2: Khảo sát các dạng chuyển động đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lý thuyết: Động học chất điểm

  1. GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Giáo án số:01 Tổng số tiết giảng:02 Thực hiện ngày .... tháng .... năm 2006 Tên bài: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết 1: Phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo. Véc tơ vận tốc, véc tơ gia tốc Tiết 2: Khảo sát các dạng chuyển động đặc biệt Mục tiêu bài giảng Nắm vứng các đặc trưng cơ bản của vận tốc và gia tốc để khảo sát các dạng chuyển động Phát triển liến thức về phương trình động lực học A. Ổ ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng: .......................... Họ và tên: ............................................ ............................................ Nội dung cần nhắc nhở: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... B. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi kiểm tra số 1: Dự kiến học sinh kiểm tra Họ và tên Điểm Nội dung: Thế nào là phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo? Câu hỏi kiểm tra số 2: Dự kiến học sinh kiểm tra Họ và tên Điểm Nội dung: Nhận xét quỹ đạo chuyển động của chất điểm cho bởi phương trình sau: 2
  2. ⎧z = 0 ⎪ ⎨x = 2 cos ωt ⎪ y = 4 sin ωt ⎩ C. GIẢNG BÀI MỚI: (40 phút) Đặt vấn đề: (2 phút) Trong chương trình phổ thông các em đã được học về chuyển động của chất điểm. Dựa trên những kiến thức đã có chúng ta phát triển các nội dung đó trên cơ sở khái quát hoá. Tiết 1: Phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo. Véc tơ vận tốc, véc tơ gia tốc của chuyển động Nôi dung, phương pháp PHƯƠNG PHÁP THỜI GIAN THỰC HIỆN NỘI DUNG GIẢNG DẠY (phút) Giáo viên Học sinh Σ 10 Thuyết Nghe, viết I. Phương trình chuyển động và phươn trình, phân trình quỹ đạo 1. Khái niệm tích -Chuyển động và hệ quy chiếu -Chất điểm và hệ chất điểm -Hệ toạ độ Thuyết 2. Phương trình chuyển động trình, phân -Khái niệm tích, diễn -Chất điểm chuyển động trên đường giải, pháp Nghe, viết thẳng vấn và trả lời -Chất điểm chuyển động trong mặt phẳng -Chất điểm chuyển động trong không gian 3. Quỹ đạo và phương trình quỹ đạo -Quỹ đạo -Phương trình quỹ đạo 4. Thí dụ 3
  3. Σ 15 II. Vận tốc chuyển động của chất điểm 1. Vận tốc trung bình Thuyết Nghe, viết 2. Vận tốc tức thời trình, phân 3. Véc tơ vận tốc tích Thuyết trình, phân Nghe, viết tích, diễn và trả lời giải, pháp vấn ∑ 10 III. Thuyết Nghe, viết Gia tốc chuyển động của chất điểm 1. Gia tốc trung bình trình,diễn 2. Gia tốc tức thời giải 3. Gai tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến 4. Gia tốc toàn phần (Hết tiết 1) Σ 38 IV. Khảo sát các dạng chuyển động đặc Thuyết Nghe, viết trình, diễn biệt giải 1. Chuyển động thẳng đều -Các tính chất -Phương trình 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều -Các tính chất Thuyết Nghe, viết -Phương trình trình, diễn giải 3. Chuyển động tròn đều -Các tính chất -Phưong trình 4. Chuyển động tròn biến đổi đều -Các tính chất -Phương trình 5. Chuyển động của vật ném xiên -Bài toán giả định -Khảo sát (Hết tiết 2) D. TỔNG KẾT BÀI: (2 phút) 4
  4. Phương pháp: Thuyết trình có minh hoạ Nội dung: Nhấn mạnh các vấn đề cần ghi nhớ trong bài. Xây dựng phương trình động học chất điểm cần: -Nắm vững các tính chất đặc trưng của từng loại chuyển động Khảo sát chuyển động của một vật cần: Xác định các tính chất đặc trưng - Quỹ đạo - Vận tốc ( Độ lớn và hướng) - Gia tốc Khảo sát từng thành phần sau đó phối hợp để có lời giải đầy đủ Nhận xét và rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ....................................................................................................................... Thông qua tổ bộ môn Ngày ....... tháng ..... năm 2006 Giáo viên Đinh Văn Tình 5
  5. 6
Đồng bộ tài khoản