giáo án mần non-lớp lá

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
104
lượt xem
5
download

giáo án mần non-lớp lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: -Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện, nhớ các nhân vật và các tình tiết trong câu chuyện. - Trẻ thể hiện các hành động của nhân vật trong câu chuyện - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, ngôn ngữ diễn cảm - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm, biết trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc. - Phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo thông qua việc thể hiện bài hát qua các âm thanh của nhạc cụ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo án mần non-lớp lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Th gi i ng v t tài: Ban nh c r ng xanh L p : Lá I. M c ích yêu c u: -Tr l ng nghe và hi u n i dung câu chuy n, nh các nhân v t và các tình ti t trong câu chuy n. - Tr th hi n các hành ng c a nhân v t trong câu chuy n - Phát tri n ngôn ng m ch l c, ngôn ng di n c m - Phát tri n kh năng làm vi c theo nhóm, bi t trình bày ý tư ng c a mình m t cách rõ ràng, m ch l c. - Phát tri n trí tư ng tư ng, sáng t o thông qua vi c th hi n bài hát qua các âm thanh c a nh c c . II. Chu n b : - R i truy n: Nh ng ngh sĩ r ng xanh. Trang ph c cho các nhóm nhân v t, mũ th , công, áo công, mũ h a mi… - b ng có 4 b c tranh: Công, Th c m kèn, àn..., H a Mi bên ngoài có dán gi y che (trên gi y có ánh s tương ng v i lá thăm tr b c), thăm cho tr b c thăm. - Băng, ĩa CD các bài hát thi u nhi ch i m th gi i ng v t (nh c không l i) III. Ho t ng: ng 1: K chuy n: Nh ng ngh sĩ c a r ng xanh. 1. Ho t Cô k chuy n: nh ng ngh sĩ r ng xanh (l n 1, k b ng r i) àm tho i: trong r ng xanh có nh ng ngh sĩ nào? Con hãy k tên các ngh sĩ và tài c a h ? T i sao ba ngh sĩ c a r ng xanh l i không di n v i nhau n a? M i ngh sĩ di n riêng l có ư c khán gi ng h không? Khán gi xem ã nói gì? Ai ã làm cho 3 ngh sĩ: Công, Th , H a Mi hi u ra và cùng bi u di n v i nhau? Ho t ng 2: K chuy n l n 2: K chuy n sáng t o: Chi tr làm 4 nhóm: m t nhóm óng vai Th , m t nhóm óng vai Công và m t nhóm óng vai H a mi. Nhóm còn l i óng vai khán gi . Cô óng vai bác voi và d n truy n. M i nhóm dư i s d n truy n c a cô ch n trang ph c và th hi n vai di n c a mình. àm tho i: T i sao m i ngh sĩ bi u di n thì không hay? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com T i sao ph i bi u di n cùng nhau? Các nhóm th o lu n v bài h c t câu chuy n? Theo con t tên cho câu chuy n là gì? Ho t ng 3: Nh ng ngh sĩ tài ba Chia tr thành 4 nhóm, m i nhóm ch n m t i di n lên b c thăm. Sau khi b c thăm xong, cô l n lư c m các ô có ch s tương ng v i lá thăm c a tr xem nhóm tr óng vai gì? Tr nh n vai và v góc ch n d ng c bi u di n thích h p. Cô là nh c trư ng, cô ch n m t s bài hát không l i, khi cô b t ĩa, cho ch nh nhóm nào, nhóm ó s th hi n bài hát theo nh c c ho c nhân v t mình m nh n Vi d : tr nhóm àn s bi u hi n bài hát theo ti ng àn, nhóm Công s múa… k t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản