intTypePromotion=1

Giáo án Ngữ văn 7 bài Những câu hát châm biếm - GV: Nguyễn Kim Loan

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
294
lượt xem
6
download

Giáo án Ngữ văn 7 bài Những câu hát châm biếm - GV: Nguyễn Kim Loan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản: NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM.. A - Mục tiêu bài học:.. - Nắm được nội dung ý nghĩa và 1 số hình th ức ngh ệ thu ật tiêu bi ểu c ủa.những bài ca dao có nội dung châm biếm... - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và phân tích cảm xúc trong ca dao trữ tình...B- Chuẩn bị:.. - Đồ dùng: Bảng phụ.. - Những điều cần lưu ý: Về nghệ thuật có cách di ễn t ả riêng th ể hi ện ở.hình ảnh và ngôn ngữ...C- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:..I- Ổn định tổ chức:.. Sĩ số: Vắng:..II- Kiểm tra:.. ? Đọc thuộc lòng những câu hát than thân? Hãy nêu hi ểu bi ết c ủa em v ề.1 bài ca dao mà em thích?.. ? Những bài ca dao về chủ đề than thân có đi ểm gì chung v ề n ội dung -.nghệ thuật?..III- Bài mới.... Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức... I- Giới thiệu chung:.. - Thế nào là ca dao - dân ca ?.. - Nội dung của ca dao thường hướng về. những chủ đề nào?..HS đọc chú thích SGK II- Đọc và tìm hiểu văn bản:..Chú ý : Trống canh : Đêm 5 canh . Canh 1 * Đọc.từ 6h tối ; canh 5 đến 5h sáng. * Chú thích :.- Bài 1 giới thiệu với chúng ta về nhân.vật nào ? Để làm gì ?..- Bức chân dung của chú tôi hiện lên ntn?..- Theo em “ hay ,, được dùng với nghĩa * tìm hiểu văn bản :.nào sau đây Am hiểu. Ham thích..Thường xuyên a, Bài 1:..=> Hiểu theo 3 nghĩa..- Thực chất những điều ước của chú tôi Chú tôi : hay tửu hay tăm.là côi gì ?. hay nước chè đặc.H : Ngày mưa để không phải đi làm. hay ngủ trưa. đêm dài để được ngủ nhiều. Ước : ngày mưa. - Em có nhận xét gì về những thứ hay và.những điều ước của chú tôi ? đêm thừa trống canh..- Qua lời giới thiệu, ông chú hiện lên là.người như thế nào ?....- Bài này châm biếm hạng người nào.trong XH ? Những điều hay và ước đều bất bình. thường...- Dân gian đặt “ chú tôi,, cạnh “ cô yếm.đào,, ngầm ý gì ?..H : Chú tôi đối lập với cô yếm đào -> Cái -> Giới thiệu nhân vật bằng cách nói.xấu đặt cạnh cái tốt nhằm nhấn mạnh ngược để giễu cợt, châm biếm nhân.sự mỉa mai, giễu cợt vật “chú tôi”..- Nếu cần khuyên bảo nhân vật chú tôi => Là người đàn ông vô tích sự, lười..bằng thành ngữ thì em dùng câu nào ? biếng, thích ăn chơi hưởng thụ...H : Tay làm hàm nhai tay quai, tay quai.miệng trễ. -> Châm biếm, chế giễu những hạng.- Bài 2 nhại lại lời của ai? Nói với ai? người nghiện ngập và lười biếng..H : Nhại lại lời của thầy bói nói với.người đi xem bói..- Thầy bói đã phán gì ?..- Em có nhận xét gì về lời của thầy bói?..H : Thầy nói rõ ràng và khẳng định như.đinh đóng cột nhưng đó lại là những sự.hiển nhiên, do đó lời phán trở thành vô.nghĩa, nực cười -> đây là kiểu.....- Thầy bói trong bài ca dao là người như.thế nào ?. b, Bài 2:.- Em có nhận xét gì về cô gái ?.. Để lật tẩy bộ mặt thật của thầy, bài ca.dao đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ?..Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó ? Số cô chẳng giàu thì nghèo ..... Số cô có mẹ có cha .....- Bài ca này phê phán hiện tượng gì trong Số cô có vợ có chồng ....XH ?. Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai...Hs dọc bài ca dao. - Đây là kiểu nói dựa nước đôi, không. có ý nghĩa tiên đoán....- Bài ca dao kể về sự việc gì? =>Thầy là kẻ lừa bịp, dối trá... - Cô gái xem bói là người ít hiểu biết ,. mù quáng.- Những con vật nào được giới thiệu.trong bài ca dao?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Ngữ văn 7 bài Những câu hát châm biếm - GV: Nguyễn Kim Loan

  1. Văn bản: NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM A - Mục tiêu bài học: - Nắm được nội dung ý nghĩa và 1 số hình th ức ngh ệ thu ật tiêu bi ểu c ủa những bài ca dao có nội dung châm biếm. - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và phân tích cảm xúc trong ca dao trữ tình. B- Chuẩn bị: - Đồ dùng: Bảng phụ - Những điều cần lưu ý: Về nghệ thuật có cách di ễn t ả riêng th ể hi ện ở hình ảnh và ngôn ngữ. C- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: I- Ổn định tổ chức: Sĩ số: Vắng: II- Kiểm tra: ? Đọc thuộc lòng những câu hát than thân? Hãy nêu hi ểu bi ết c ủa em v ề 1 bài ca dao mà em thích? ? Những bài ca dao về chủ đề than thân có đi ểm gì chung v ề n ội dung - nghệ thuật? III- Bài mới. Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức I- Giới thiệu chung: - Thế nào là ca dao - dân ca ? - Nội dung của ca dao thường hướng về những chủ đề nào?
  2. HS đọc chú thích SGK II- Đọc và tìm hiểu văn bản: Chú ý : Trống canh : Đêm 5 canh . Canh 1 * Đọc từ 6h tối ; canh 5 đến 5h sáng * Chú thích : - Bài 1 giới thiệu với chúng ta về nhân vật nào ? Để làm gì ? - Bức chân dung của chú tôi hiện lên ntn? - Theo em “ hay ,, được dùng với nghĩa * tìm hiểu văn bản : nào sau đây Am hiểu. Ham thích .Thường xuyên a, Bài 1: => Hiểu theo 3 nghĩa - Thực chất những điều ước của chú tôi Chú tôi : hay tửu hay tăm là côi gì ? hay nước chè đặc H : Ngày mưa để không phải đi làm hay ngủ trưa đêm dài để được ngủ nhiều Ước : ngày mưa - Em có nhận xét gì về những thứ hay và những điều ước của chú tôi ? đêm thừa trống canh - Qua lời giới thiệu, ông chú hiện lên là người như thế nào ? - Bài này châm biếm hạng người nào trong XH ? Những điều hay và ước đều bất bình thường - Dân gian đặt “ chú tôi,, cạnh “ cô yếm đào,, ngầm ý gì ? H : Chú tôi đối lập với cô yếm đào -> Cái -> Giới thiệu nhân vật bằng cách nói xấu đặt cạnh cái tốt nhằm nhấn mạnh ngược để giễu cợt, châm biếm nhân sự mỉa mai, giễu cợt vật “chú tôi” - Nếu cần khuyên bảo nhân vật chú tôi => Là người đàn ông vô tích sự, lười
  3. bằng thành ngữ thì em dùng câu nào ? biếng, thích ăn chơi hưởng thụ. H : Tay làm hàm nhai tay quai, tay quai miệng trễ -> Châm biếm, chế giễu những hạng - Bài 2 nhại lại lời của ai? Nói với ai? người nghiện ngập và lười biếng H : Nhại lại lời của thầy bói nói với người đi xem bói - Thầy bói đã phán gì ? - Em có nhận xét gì về lời của thầy bói? H : Thầy nói rõ ràng và khẳng định như đinh đóng cột nhưng đó lại là những sự hiển nhiên, do đó lời phán trở thành vô nghĩa, nực cười -> đây là kiểu... - Thầy bói trong bài ca dao là người như thế nào ? b, Bài 2: - Em có nhận xét gì về cô gái ? Để lật tẩy bộ mặt thật của thầy, bài ca dao đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó ? Số cô chẳng giàu thì nghèo ... Số cô có mẹ có cha ... - Bài ca này phê phán hiện tượng gì trong Số cô có vợ có chồng ... XH ? Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai Hs dọc bài ca dao - Đây là kiểu nói dựa nước đôi, không có ý nghĩa tiên đoán - Bài ca dao kể về sự việc gì? =>Thầy là kẻ lừa bịp, dối trá.
  4. - Cô gái xem bói là người ít hiểu biết , mù quáng - Những con vật nào được giới thiệu trong bài ca dao? ( cò con, cà cuống, -> Nghệ thuật phóng đại gây cười - để chim ri, chào mào, chim chích…) lật tẩy chân dung và bản chất lừa bịp của thầy. - Mỗi con vật trong bài tượng trưng cho ai là những hạng người nào trong xã > Phê phán, châm biếm những kẻ hành hội? nghề bói toán và những người mê tín H : Mỗi con vật tượng trưng cho một c, Bài 3: hạng người trong xã hội: Con cò chết rũ trên cây, + Cò: Người nôg dân Cò con mở lịch xem ngày làm ma. +Cà cuống: Hạng chức sắc trong làng như lí trưởng Cà cuống... + Chim ri, chào mào :Tay sai như cai lệ, tuần làng - Đám ma cò +Chim chích: mõ đi rao việc làng - Những nhân vật đến sự - Công việc cụ thể quanh đám ma cò là gì? - Việc chọn các con vật để miêu tả, - cò con : xem lịch “đóng vai” như thế lí thú ở điểm nào? - cà cuống :uống rượu - Hành động của những nhân vật đó gợi lên một cảnh tượng ntn? - chim ri : lấy phần - việc chọn các con vật để đóng vai các - chim chích : rao mõ nhân vật, ám chỉ những con người chuyên đi đục khoét, ở các làng xã ngày -> Dùng thế giới loài vật để nói về thế xưa, những hình ảnh này có tác dụng gì? giới con người - giống truyện ngụ ngôn. H : Không phù hợp với đám ma. Cuộc đánh chén vui vẻ, chia chác diễn ra trong cảnh mất mát tang tóc của gia đình người - một ngày hội chết. Cái chết thương tâm của con cò trở thành dịp cho cuộc đánh chén, chia chác
  5. vô lối om sòm kia - Bài này phê phán, châm biếm gì ? -> Phê phán kín đáo, sâu sắc. - Bài 4 giới thiệu, miêu tả với chúng ta nhân vật nào ?(Miêu tả chân dung cậu cai) - Chân dung cậu cai được miêu tả như thế nào ? - Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả nhân vật của tác giả dân gian - Qua lời miêu tả, nhân vật cậu cai hiện => Phê phán, châm biếm hủ tục ma lên là người như thế nào ? chay ở nông thôn ngày xưa. GV: Cậu cai buông áo em ra d, Bài 4: Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa. Thời kì trước tiếp xúc với hạng người cai đội, nhân dân phải chịu sách nhiễu của chúng. Vì vậy họ rất hiểu và coi Cậu cai nón dấu lông gà, thường hạng người này. Đây là bức tranh biếm hoạ thể hiện thái độ mỉa mai, khinh Ngón tay đeo nhẫn gọi là cậu cai. ghét pha chút thương hại của nhân dân Ba năm được một chuyến sai, đối với cậu cai. áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê. - Em có nhận xét gì về nghệ thuật châm biếm của bài ca dao? -> Đặc tả (chân dung nhân vật qua trang phục, công việc), phóng đại. - 4 bài ca dao có điểm chung gì về nội
  6. dung - nghệ thuật? => Cậu cai là người làm tôi tớ cho quan, nhưng lại hay ra oai, sách nhiễu HS đọc ghi nhớ sgk để bắt nạt dân quê. - Nhận xét về sự giống nhau của 4 bài ca dao trong văn bản, em đồng ý với ý kiến nào -> nghệ thuật châm biếm có tác dụng lên án tố cáo mạnh mẽ. * Ghi nhớ: SGK( 53) * Luyện tập: Bài 1 (53) : Đồng ý với ý kiến c : cả 4 bài đều có nội dung và nghệ thuật châm biếm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2