Giáo án sinh học 8 - Tiêu hoá ở dạ dày

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
220
lượt xem
20
download

Giáo án sinh học 8 - Tiêu hoá ở dạ dày

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Nêu được cấu tạo của dạ dày - Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra ở dạ dày 2. Kỹ năng: - Quan sát, so sánh - Tư duy dự đoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học 8 - Tiêu hoá ở dạ dày

  1. Tiêu hoá ở dạ dày I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được cấu tạo của dạ dày - Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra ở dạ dày 2. Kỹ năng: - Quan sát, so sánh - Tư duy dự đoán II. Phương pháp: - Quan sát - tìm tòi - Hỏi đáp - tìm tòi - Thí nghiệm - tưởng tượng III. Chuẩn bị: - Tranh vẽ phóng to sơ đồ H31.1. 31.2 - Phiếu học tập - Bảng phụ IV. Các hoạt động:
  2. ĐVĐ: Khi thức ăn được thực quản đưa xuống dạ dày, còn nhũng chất nào chưa đươc tiêu hoá? ( phần lớn các chất chưa được tiêu hoá: P, G, L…). Tìm hiểu hoạt động tiêu hoá ở dạ dày. Hoạt động 1: CẤU TẠO CỦA DẠ ĐÀY Mục tiêu: - Nêu được thành phần cấu tạo của dạ dày Nội dung HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN -Treo tranh - HS nghiên cứu thông tin và quan - GV dựa vào tranh sát hình vẽ độc lập ? Các đặc điểm cấu tạo chủ yếu - Đại diện nhóm trả lời: + Lớp cơ dày và khoẻ ( 3 lớp: cơ ? Dự đoán những hoạt động có vòng, cơ dọc, cơ chéo); niêm mạc thể diễn ra ở dạ dày? có tuyến dịch vị + Có thể có các hoạt động sau diễn ra: co bóp, nhào trộn, tiêt enzim… Kết luận 1:
  3. - Thành dạ dày có cấu tạo 4 lớp cơ bản: màng lớp cơ  lớp dươí niêm mạc lớp niêm mạc - Thành phần quan trọng trong cấu tạo của dạ dày là: 3 lớp cơ (cơ vòng, cơ dọc, cơ chéo), lớp niêm mạc có lớp dịch vị Hoạt động 2: HOẠT ĐỘNG TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY Mục tiêu: Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra ở dạ dày, trong đó có: các cơ quan thực hiện, tác dụng, kết quả hoạt động Nội dung HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN - GV treo tranh H27.2 và mô tả - Lắng nghe, quan sát thí nghiệm " bữa ăn giả" của Pavlov tiến hành trên chó: + Cắt thực quản, hứng phiá dưới thực quản bằng cái đĩa
  4. + Đục lỗ dạ dày, nối lỗ thủng với ống thoát bằng kim loại + Cho chó ăn và quan sát, phân tích thành phần dịch vị HS suy nghĩ và dự đoán độc lập: ? Hãy thử đoán xem kết quả thí - Khi cho chó ăn: nghiệm như thế nào khi cho chó + Thức ăn không xuống dạ dày mà ăn? rơi vào đĩa + Có chất dịch chảy ra từ dạ dày xuống ống thoát ? Hãy dự đoán xem thí nghiệm - HS suy nghĩ và dự đoán độc lập: của Pavlov nhằm mục đích gì? + ảnh hưởng của thức ăn đến sự tiết dịch vị + Tìm hiểu thành phần của dịch vị - GV: Qua thí nghiệmcho biết tinh khiết mặc dù thức ăn chỉ chạm vào lưỡi, chưa chạm vào dạ dày nhưng dạ dày đã tiết dịch vị ? Hãy đoán xem, khi thức ăn hay - Có vật gì đó chạm vào niêm mạc dạ dày, dịch vị có được tiết ra
  5. không? ? Kết quả phân tích cho biết - Nước, enzim pepsin, HCl, chất thành phần dịch vị bao gồm nhầy những chất nào ? - Treo sơ đồ H27.3. - Đọc thông tin - GV giải thích - Yêu cầu học sinh đọc thông tin thảo luận nhóm 3 câu hỏi SGK: - GV treo phiếu bài tập lớn trên bảng 1. Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của cơ quan, bộ phận: a. Tâm vị b. Cơ vòng môn vị c. Sự co bóp của dạ dày d. a và b đúng e. b và c đúng 2. Đánh dấu vào câu sai. Loại thức ăn được tiêu hoá ở dạ dày:  Tinh bột
  6.  Prôtêin  Gluxit  Lipit 3. Chọn câu trả lời đúng. Protêin/ dịch vị bị phân huỷ còn protêin/ niêm mạc không bị phân - Thảo luận nhóm hủy - Các nhóm sử dụng bảng con để a. Chất nhầy tiết ra ngăn không trả lời: chỉ cần ghi đáp án lên bảng cho niêm mạc tiếp xúc với HCL con, khi hết thời gian thảo luận, tất và pepsin cả các nhóm cùng thông báo kết b. Pepsin chỉ có tác dụng với quả của nhóm. prôtêin của thức ăn, không có tác - Các nhóm giải thích về kết quả dụng với prôtêin trong niêm mạc mà nhóm mình lựa chọn c. Độ pH trong niêm mạckhông - Đối chiếu kết quả với các nhóm đủ điều kiện cho hoạt động của khác và đáp án của giáo viên: enzim pepsin 1. e 2. Lipit 3. a ? Tại sao tinh bột lại được tiêu - Trả lời độc lập: Vì thức ăn từ thực hoá tiếp ở dạ dày trong khi dạ quản xuống phần giữa của dạ dày
  7. dày không tiết enzim amilaza? đã ngấm đều amilaza, mà enzim do dịch vị tiết ra ( có tích axít) đổ vào - Treo bảng phụ có nội dung như thành dạ dày nên thời gian đầu bảng 27 - Thực hiện độc lập bảng 27 - 6 HS lên bảng phụ thực hiện lần lượt 6 nội dung - GV thu một số bài tập của HS để đánh giá - Nhận xét, đánh giá - Đối chiếu bảng 27 để tự đánh giá - Hoàn chỉnh bảng 27 Kết luận 2: Dùng bảng 27 để kết luận Biến đổi thức Các hoạt động Cơ quan hay tế Tác dụng của ăn ở dạ dày tham gia bào thực hiện hoạt động Biến đổi lý - Tiết dịch vị - Tuyến vị - Hoà loãng thức học ăn - Đảo trộn thức ăn
  8. - Co bóp của dạ - Các lớp cơ để ngấm đều dịch dày vị Biến đổi hoá Hoạt động của Enzim pepsin Phân cắt chuỗi học enzim pepsin protêin IV.KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ - CỦNG CỐ Câu1: Đặc điểm cấu tạo nầo của dạ dày làm thức ăn nhuyễn và đảo trộn:  a- Thành dạ dày được cấu tạo bởi 4 lớp cơ bản  b- Hình túi thắt 2 đầu  c- Thành cơ có 3 lớp cơ dày và khoẻ  d- a và c đúng Câu 2: Điều phát biểu nào dưới đây là đúng? ( Hãy dùng dấu x………….)  a- Prôtêin được phân cắt thành những chuỗi ngắn hơn  b- Lipit được tiêu hoá một phần  c- Gluxit được tiêu hoá hoàn toàn thành matozơ  d- Prôtêin phân giải thành các axít amin  e - Cả a, b, c và d đúng
  9. Đáp án: 1d, 2a V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Đọc mục em có biết và trả lời câu hỏi: Hãy liệt kê những khám phá quan trọng của Bômông về sự tiêu hoád ở dạ dày? - Tìm những đặc điểm cấu tạo của dạ dày thích nghi với chức năng của nó - Xem các quá trình tiêu hoá ở ruột non
Đồng bộ tài khoản