Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 15 : ÔN CHỮ HOA L.

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
7
download

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 15 : ÔN CHỮ HOA L.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa L thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Lê Lợi bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Lời nói chẳng mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau bằng chữ cỡ nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 15 : ÔN CHỮ HOA L.

  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 15 : ÔN CHỮ HOA L. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa L thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Lê Lợi bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Lời nói chẳng mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau bằng chữ cỡ nhỏ. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu chữ viết hoa L. - Tên riêng Lê Lợi và câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau viết trên dòng kẻ ô li (cỡ nhỏ). III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của
  2. dạy học trò A. Kiểm tra - Thu, chấm một số vở của - HS nộp Vở Tập Viết. HS. bài cũ: (5 phút) - Gọi 1 HS đọc thuộc từ và - 1 HS đọc. câu ứng dụng. - Gọi1 HS lên viết Yết - 2 HS lên bảng Kiêu. viết, lớp viết bảng - Nhận xét, sửa chữa, ghi con. B. Dạy bài điểm. mới: - HS nghe giới 1. Giới thiệu - GV giới thiệu bài, ghi đề thiệu bài. bài: lên bảng. 2. Hướng dẫn HS viết chữ a) Quan sát và nêu quy trìmh viết chữ L hoa. hoa: - Có chữ hoa L - Trong tên riêng và câu (10 ứng dụng có những chữ phút) - 1 HS nhắc lại, hoa nào ?
  3. - Treo bảng các chữ cái lớp theo dõi, lắng viết hoa và gọi HS nhắc lại nghe. quy trình viết đã học. - Viết lại mẫu chữ cho HS quan sát, vừa viết vừa nhắc lại quy trình. - 2 HS viết bảng b) Viết bảng: lớp. - Yêu cầu HS viết chữ viết - Lớp viết bảng hoa L vào bảng. con. 3. Hướng dẫn - Theo dõi và chỉnh sửa - Nhận xét, bổ HS viết từ lỗi cho HS. sung. ứng dụng: a) Giới thiệu từ ứng dụng: (5 phút) - Gọi 1 HS đọc từ Ư/D: - 1 HS đọc Lê Lợi Lê Lợi - HS trả lời. - Em hiểu gì về Lê Lợi? - HS lắng nghe. + Lê Lợi là một vị anh hùng dân tộc có công lớn
  4. đánh đuổi giặc Minh, giành độc lập cho dân tộc, lập ra triều đình nhà Lê. - HS trả lời b) Quan sát và nhận xét. - Trong từ ứng dụng, các - Bằng 1 con chữ chữ cái có chiều cao như o. thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - 2 HS viết bảng 4. Hướng dẫn c) Viết bảng: lớp. viết câu ứng - Yêu cầu HS viết từ Ư/D: - Lớp viết bảng dụng: Lê Lợi. con. (5 phút) - Theo dõi và uốn nắn thêm cho HS. - 2 HS lần lượt a) Giới thiệu câu ứng đọc. dụng: - Lớp chú ý lắng - Gọi HS đọc câu ứng nghe.
  5. dụng - GV giải thích ý nghĩa - HS trả lời, lớp câu tục ngữ. nhận xét bổ sung. 5. Hướng dẫn b) Quan sát và nhận xét: - 2 HS lên bảng HS viết vào - Trong câu ứng dụng, các viết. chữ có chiều cao như thế - Lớp viết bảng VTV: nào? con. (10 phút) c) Viết bảng: Yêu cầu HS - Nhận xét, sửa viết : Lời nói, Lựa lời vào chữa. bảng con. - Theo dõi, hướng dẫn HS - HS quan sát. viết đúng, đẹp. - HS viết bài vào - Cho HS xem bài viết vở theo yêu cầu. mẫu. - Yêu cầu HS viết bài.
  6. 6. Củng cố, dặn dò: (5 phút) - Một số HS nộp vở chấm. - Đổi chéo vở để kiểm tra. - Theo dõi và hướng dẫn cho HS yếu. - Thu và chấm một số vở. - Nhận xét tiết học, chữ viết của HS. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài viết trong VTV, học thuộc câu Ư/D. - Chuẩn bị bài sau.
Đồng bộ tài khoản