Giáo án tin học 9: §7. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN I

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
99
lượt xem
19
download

Giáo án tin học 9: §7. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - kỹ năng định dạng văn bản -Sử dụng được các chức năng định dạng. bKĩ năng: - Thực hiện thành thạo các thao tác. cThái độ: - Tập trung. II. CHUẨN BỊ: aCủa giáo viên: - Giáo án, tài liệu, máy Projecto bCủa học sinh: - Đồ dùng học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học 9: §7. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN I

  1. Giáo án tin học 9: §7. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN I. MỤC TIÊU BÀI DẠY: aKiến thức: - kỹ năng định dạng văn bản -Sử dụng được các chức năng định dạng. bKĩ năng: - Thực hiện thành thạo các thao tác. cThái độ: - Tập trung. II. CHUẨN BỊ: aCủa giáo viên: - Giáo án, tài liệu, máy Projecto bCủa học sinh: - Đồ dùng học tập. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
  2. a. Ổn định tổ chức lớp: 2 Phút: bKiểm tra bài cũ: - Trình bày cách di chuyễn, sao chép một khối văn bản .
  3. c. Giảng bài mới, củng cố kiến thức, rèn kĩ năng: Thời gian Hoạt động Hoạt Nội dung ghi bảng của giáo động I. Thay đổi hình thức cho các viên của Slide: học Thay đổi vào menu – Format/Font và sinh Font, cỡ làm việc với hộp thoại như sau: chữ, kiểu và màu sắc: Sử - dụng nút Lắng lệnh tương nghe. ứng trên thanh công cụ định dạng - HS lắng nghe
  4. và ghi bài - Canh lề: Chọn Place Holder. Chọn một trong các biểu tượng lệnh sau đây (canh trái, canh giữa, canh phải). - HS Đánh mục số và hoa thị: Chọn lắng Place Holder. Chọn một trong các biểu tượng lệnh Bullets theo Numbering; dõi và Nêú muốn ghi có Bullets bài hoặc Numbering khác thì
  5. vào Menu – Format / Bullets and Numbering và làm việc với hộp thoại. nh¾p chuét vµo nót Picture II. Thay đổi mẫu nền: ®Ó t¹o Bullets Thay đổi nền và bóng: Vào h×nh ¶nh menu– Format/Slide Color Scheme
  6. - Lắng nghe. làm việc - HS hộp thoại: lắng chọn 1 nghe trong 7 và kiểu được ghi đề cử ở mục Color bài Schemes III. Hiệu chỉnh Slide Master xong chọn và title Master: Apply để Tất cả các Slide trong trình diễn ấn định đều được định dạng dựa vào
  7. cho Slide Slide Master. hiện hành Vào menu –View / Master - > hoặc chọn - HS Slide Master và làm việc với Apply To lắng hộp thoại. All để ấn theo IV. Tạo chân Slide: định cho dõi Vào Menu – View / Header and tất cả các và Footer. Slide. ghi bài
  8. Định dạng Slide Master: - Lắng nghe. Gõ nội dung tiêu đề chân trang vào đây - HS lắng nghe và ghi bài
  9. - HS lắng theo dõi và ghi bài
  10. IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: 5 phút - Củng cố lại bài: nhắc lại các nội dung đã học. V. RÚT KINH NGHIỆM-BỔ SUNG:
Đồng bộ tài khoản