intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 26: SỬ DỤNG CÁC HÀM LOGIC I. MỤC TIÊU Kiến thức: o Hiểu mục đích sử dụng

Chia sẻ: Abcdef_49 Abcdef_49 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

359
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 26: SỬ DỤNG CÁC HÀM LOGIC I. MỤC TIÊU Kiến thức: o Hiểu mục đích sử dụng và cách nhập một vài hàm logic phổ biến; Kỹ năng: o Thực hiện được các tính toán có điều kiện với các hàm logic. Thái độ: o Biết rằng sử dụng các công cụ để giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. II. Phương pháp, phương tiện: o Phương pháp: o Tiết 76: vấn đáp, đàm thoại; o Phương tiện: Phũng mỏy thực hành, phũng mỏy chiếu; III. Chuẩn bị Chuẩn bị của giáo viên: Pḥng máy, SGK. Chuẩn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 26: SỬ DỤNG CÁC HÀM LOGIC I. MỤC TIÊU Kiến thức: o Hiểu mục đích sử dụng

  1. Bài 26: SỬ DỤNG CÁC HÀM LOGIC I. MỤC TIÊU Kiến thức: o Hiểu mục đích sử dụng và cách nhập một vài hàm logic phổ biến; Kỹ năng: o Thực hiện được các tính toán có điều kiện với các hàm logic. Thái độ: o Biết rằng sử dụng các công cụ để giải quyết vấn đề mới l à quan trọng nhất. II. Phương pháp, phương tiện: o Phương pháp: o Tiết 76: vấn đáp, đàm thoại; o Phương tiện: Phũng mỏy thực hành, phũng mỏy chiếu; III. Chuẩn bị Chuẩn bị của giáo viên: Pḥng máy, SGK. Chuẩn bị của học sinh : Chuẩn bị bài, nội dung thực hành trước ở nhà IV. Tiến trỡnh tiết học: Hoạt động 1: Tỡm hiểu cỏc h àm logic: Dưới sự hỗ trợ của máy chiếu, GV giới thiệu một số hàm logic cơ bản trong EXCEL:
  2. Nội dung cỏc slide: Một số hàm số logic AND (đối 1, đối 2,…, đối n): phép VÀ, là hàm logic,  chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic. VD: = AND (B3>=23,B3=25,D3=5,“Đỗ ”,“Trượ t”) - Hàm IF có thể viết lồng nhau.  VD: = IF(C6400,3,2)) - Hàm trên cho kết quả c ủa phép thử sau: 1 nếu [d ữ liệ u trong ô C6]  300   2 nếu 300 < [d ữ liệ u trong ô C6]  400  3 nếu [d ữ liệ u trong ô C6] > 400 
  3. Một số hàm số logic SUMIF (miền_đ/k, đ/k, m iền_tổng): hàm tính  tổng có đ iều kiện Giả sử miền B2:B5 chứa các g/t ti ền nhập 4 mặt hàng tươ ng ứng 100, 200, 300, 400. Miền C2:C5 chứa tiền lãi tươ ng ứng 7, 14, 21, 28 t hì hàm SUMIF(B2:B5,“>160”,C2:C5) cho kết quả bằng 63 (=14+21+28) Một số hàm số logic COUNTIF(mi ền_đếm, điều_kiện): đ ếm số lượng  các ô t rong miền đếm thoả mãn đ iều kiện. Ví d ụ 1 Ví d ụ 2 GV yờu cầu HS về làm cỏc bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 190 SGK
  4. Thực hành Bài 26: SỬ DỤNG CÁC HÀM LOGIC I. Mục đớch- Yờu cầu o Thực hiện được các tính toán có điều kiện với các hàm logic. II. Các bước thực hiện: GV giới thiệu cỏc nội dung cần thực hành: Bài 1 trang 189 SGK, Bài 2, 3 trang 190. GV yêu cầu HS sử dụng các kiến thức đó học để ho àn thành trỡnh tự các yêu cầu mà các bài thực hành đó nờu. Trong quỏ trỡnh học sinh thực hành trờn máy, giáo viên quan sát và hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của học sinh - hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác khó. III Đánh giá - Dặn dũ Giáo viên tổng kết, đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua kết quả của các bài thực hành.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2