Giáo án toán lớp 5 - Tiết 156: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
224
lượt xem
5
download

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 156: LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia, viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân; tìm tỉ số phần trăm của hai số. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 156: LUYỆN TẬP

  1. Giáo án toán lớp 5 - Tiết 156: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia, viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân; tìm tỉ số phần trăm của hai số. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Tính : 4 3 a. 8729 : 43 b. 470,04 : 1,2 c. : 5 7 - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập: * Giới thiệu bài mới: (1’) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học T.gi an sinh
  2. 16 HĐ 1: Củng cố kĩ năng thực hành ’ phép chia. Bài 1/164: -Làm bài vào vở. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét và nêu -Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu cách làm. Hs nêu lại cách làm. Bài 2/164: -Trao đổi nhóm 4. -Yêu cầu Hs trao đổi nhóm 4 làm -Đại diện nhóm bài. nêu kết quả. -Gọi lần lượt đại diện các nhóm nêu -Nhận xét.Nêu kết quả của phép tính nhẩm theo dãy. cách chia nhẩm. -Sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nêu cách chia nhẩm cho 0,1 ; 0,01…;chia 08 nhẩm cho 0,25; 0,5 ’ HĐ 2: Củng cố cách viết kết quả -Nêu y cầu và phân phép chia dưới dạng phân số và số tích mẫu. thập phân.
  3. -Làm bài vào vở. Bài 3/164: -Yêu cầu Hs nêu yêu cầu của bài và -Nhận xét. phân tích mẫu. 08 -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. ’ -Đọc đề, suy nghĩ HĐ 3: Củng cố cách tìm tỉ số phần làm bài. trăm của 2 số. Bài 4/164: -Nêu kết quả. -Yêu cầu Hs đọc đề, suy nghĩ và lựa -Nhận xét. Nêu chọn câu trả lời. cách tìm tỉ số phần -Gọi Hs nêu kết quả. trăm. -Chấm, sửa bài, nhận xét. Khuyến 03 kích Hs nêu lại cách tìm tỉ số phần -Trả lời. ’ trăm của 2 số. HĐ 4: Củng cố, dặn dò. -Yêu cầu Hs nhắc lại cách thực hiện phép chia số tự nhiên, số thập phân,
  4. phân số: cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số. IV. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………..
Đồng bộ tài khoản