intTypePromotion=1

Giáo án tuần 13 bài Tập đọc: Bông hoa niềm vui - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
404
lượt xem
34
download

Giáo án tuần 13 bài Tập đọc: Bông hoa niềm vui - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ khó: sáng, tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ, ốm nặng, hai bông nữa (MB); bệnh viện, diệu cơn đau, ngắm vẻ đẹp, cánh cửa kẹt mở, hăng hái, hiếu thảo, khỏi bệnh, đẹp mê hồn, … (MT, MN). Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ. Đọc đúng giọng của nhân vật. + Người dẫn chuyện: Thong thả, chậm rãi. + Giọng Chi: Cầu khẩn. + Lời cô giáo: Diệu dàng, trìu mến. 2. Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ mới: Lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn, diệu cơn đau, trái tim nhân hậu. 3. Hiểu được nội dung bài: Tấm lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ Thái độ:Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. - GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK. Tranh (ảnh) hoa cúc đại đố hoặc hoa thật. Bảng phụ chép sẵn các câu cần luyện đọc. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) - Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ Mẹ và - 3 HS đọc bài, mỗi HS trả lời 1 câu trả lời câu hỏi. hỏi trong các câu sau: - Hình ảnh nào cho em biết mẹ vất vả vì con? - Hát Hoạt động của Trò..-..II. Chuẩn bị...- Người mẹ được so sánh với hình ảnh nào? - Trong bài thơ em thích nhất câu thơ nào? Vì sao?..- Nhận xét, cho điểm từng HS. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Treo tranh minh hoạ và hỏi: Tranh vẽ cảnh gì?. - Chỉ lên bức tranh và nói: Đây là cô giáo, cô đang trao cho bạn nhỏ 1 bó hoa cúc. Hoa trong vườn trường không được hái nhưng cuối cùng bạn lại được nhận hoa. Chúng ta cùng tìm hiểu xem vì sao bạn nhỏ lại được hái hoa trong vườn trường qua bài tập đọc Bông hoa Niềm Vui. - Viết tên bài lên bảng. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó. Nghỉ hơi câu dài. Đọc phân biệt lời kể và lời nói. Hiểu nghĩa từ ở đoạn 1,2.  Phương pháp: Phân tích, luyện tập.  ĐDDH: SGK. Bảng cài: từ khó, câu. a/ Đọc mẫu. - GV đọc mẫu đoạn 1, 2. b/ Luyện phát âm từ khó, dễ lẫn. - Luyện đọc các từ khó: sáng, tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ (MB), bệnh viện, dịu cơn đau, ngắm vẻ đẹp (MT, MN) - Theo dõi SGK và đọc thầm theo. - Cô giáo đưa cho bạn nhỏ 3 bông hoa cúc...- Yêu cầu HS đọc các từ cần chú ý - Tìm cách đọc vàluyện đọc các câu. phát âm đã ghi trên bảng phụ. Em muốn đem tặng bố/ 1 bông hoa Niềm Vui/ để bố dịu cơn...c/ Hướng dẫn ngắt giọng..đau.// Những bông hoa màu xanh/ - Yêu cầu HS đọc, tìm cách ngắt câu lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng.// dài. - Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1, 2. - Từng HS đọc theo nhóm. Các HS khác bổ sung...d/ Đọc theo đoạn. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp. - Chia nhóm và yêu cầu HS đọc theo nhóm. e/ Thi đọc giữa các nhóm. - Tổ chức HS thi đọc cá nhân, đọc đồng thanh. - Nhận xét, cho điểm. g/ Cả lớp đọc đồng thanh.  Hoạt động 2: Tìm hiểu đoạn 1, 2...- Thi đọc...- Bạn Chi...- Tìm bông hoa cúc màu xanh, được  Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn 1, 2 qua cả lớp gọi là bông hoa Niền Vui. bài Bông hoa Niềm Vui để thấy được tấm - Chi muốn hái bông hoa Niềm Vui lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ. tặng bố để làm dịu cơn đau của bố.  Phương pháp: Đàm thoại.  ĐDDH: SGK. Đoạn 1, 2 kể về bạn nào? - Màu xanh là màu của hy vọng vào những điều tốt lành...- Bạn rất thương bố và mong bố Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào mau khỏi bệnh. vườn hoa để làm gì? - Rất lộng lẫy. Chi tìm bông hoa Niềm Vui để - Vì nhà trường có nội qui không ai làm gì? được ngắt hoa trong vườn trường. - Biết bảo vệ của công. Vì sao bông cúc màu xanh lại..-...được gọi là bông hoa Niềm Vui? Bạn Chi đáng khen ở chỗ nào? Bông hoa Niềm Vui đẹp ntn? Vì sao Chi lại chần chừ khi ngắt hoa? Bạn Chi đáng khen ở điểm nào nữa? Chuyển ý: Chi rất muốn tặng bố bông hoa Niềm Vui để bố mau khỏi bệnh. Nhưng hoa trong vườn trường là của chung, Chi không dám ngắt. Để biết Chi sẽ làm gì, chúng ta học tiếp bài ở tiết 2...-..4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Tiết 2...MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI (TT) III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) Phát triển các hoạt động (26’)  Hoạt động 1: Luyện đọc đoạn 3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 13 bài Tập đọc: Bông hoa niềm vui - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. - Đọc đúng các từ khó: sáng, tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ, ốm nặng, hai bông nữa (MB); bệnh viện, diệu cơn đau, ngắm vẻ đẹp, cánh cửa kẹt mở, hăng hái, hiếu thảo, khỏi bệnh, đẹp mê hồn, … (MT, MN). - Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ. - Đọc đúng giọng của nhân vật. + Người dẫn chuyện: Thong thả, chậm rãi. + Giọng Chi: Cầu khẩn. + Lời cô giáo: Diệu dàng, trìu mến. 2. Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ mới: Lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn, diệu cơn đau, trái tim nhân hậu. - Hiểu được nội dung bài: Tấm lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ 3. Thái độ:Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK. Tranh (ảnh) hoa cúc đại đố hoặc hoa thật. Bảng phụ chép sẵn các câu cần luyện đọc. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) - Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ Mẹ và - 3 HS đọc bài, mỗi HS trả lời 1 câu trả lời câu hỏi. hỏi trong các câu sau: - Hình ảnh nào cho em biết mẹ vất vả vì con?
  2. - Người mẹ được so sánh với hình ảnh nào? - Trong bài thơ em thích nhất câu thơ nào? Vì sao? - Nhận xét, cho điểm từng HS. 3. Bài mới - Cô giáo đưa cho bạn nhỏ 3 bông Giới thiệu: (1’) hoa cúc. - Treo tranh minh hoạ và hỏi: Tranh vẽ cảnh gì?. - Chỉ lên bức tranh và nói: Đây là cô giáo, cô đang trao cho bạn nhỏ 1 bó hoa cúc. Hoa trong vườn trường không được hái nhưng cuối cùng bạn lại được nhận hoa. Chúng ta cùng tìm hiểu xem vì sao bạn nhỏ lại được hái hoa trong vườn trường qua bài tập đọc Bông hoa Niềm Vui. - Viết tên bài lên bảng. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó. Nghỉ hơi câu dài. Đọc phân biệt lời kể và lời nói. Hiểu nghĩa từ ở đoạn 1,2.  Phương pháp: Phân tích, luyện tập. - Theo dõi SGK và đọc thầm theo.  ĐDDH: SGK. Bảng cài: từ khó, câu. a/ Đọc mẫu. - Luyện đọc các từ khó: sáng, tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ (MB), bệnh - GV đọc mẫu đoạn 1, 2. viện, dịu cơn đau, ngắm vẻ đẹp b/ Luyện phát âm từ khó, dễ lẫn. (MT, MN) - Yêu cầu HS đọc các từ cần chú ý - Tìm cách đọc vàluyện đọc các câu. phát âm đã ghi trên bảng phụ. Em muốn đem tặng bố/ 1 bông hoa Niềm Vui/ để bố dịu cơn
  3. c/ Hướng dẫn ngắt giọng đau.// Những bông hoa màu xanh/ - Yêu cầu HS đọc, tìm cách ngắt câu lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi dài. sáng.// - Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1, 2. - Từng HS đọc theo nhóm. Các HS khác bổ sung. d/ Đọc theo đoạn. - Thi đọc. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp. - Chia nhóm và yêu cầu HS đọc theo nhóm. e/ Thi đọc giữa các nhóm. - Tổ chức HS thi đọc cá nhân, đọc đồng thanh. - Nhận xét, cho điểm. g/ Cả lớp đọc đồng thanh. - Bạn Chi.  Hoạt động 2: Tìm hiểu đoạn 1, 2. - Tìm bông hoa cúc màu xanh, được  Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn 1, 2 qua cả lớp gọi là bông hoa Niền Vui. bài Bông hoa Niềm Vui để thấy được tấm - Chi muốn hái bông hoa Niềm Vui lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ. tặng bố để làm dịu cơn đau của bố.  Phương pháp: Đàm thoại. - Màu xanh là màu của hy vọng vào  ĐDDH: SGK. những điều tốt lành. - Đoạn 1, 2 kể về bạn nào? - Bạn rất thương bố và mong bố - Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào mau khỏi bệnh. vườn hoa để làm gì? - Rất lộng lẫy. - Chi tìm bông hoa Niềm Vui để - Vì nhà trường có nội qui không ai làm gì? được ngắt hoa trong vườn trường. - Biết bảo vệ của công. - Vì sao bông cúc màu xanh lại
  4. được gọi là bông hoa Niềm Vui? - Bạn Chi đáng khen ở chỗ nào? - Bông hoa Niềm Vui đẹp ntn? - Vì sao Chi lại chần chừ khi ngắt hoa? - Bạn Chi đáng khen ở điểm nào nữa? - Chuyển ý: Chi rất muốn tặng bố bông hoa Niềm Vui để bố mau khỏi bệnh. Nhưng hoa trong vườn trường là của chung, Chi không dám ngắt. Để biết Chi sẽ làm gì, chúng ta học tiếp bài ở tiết 2. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Tiết 2. MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI (TT) III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát Phát triển các hoạt động (26’)  Hoạt động 1: Luyện đọc đoạn 3, 4.  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó. Nghỉ hơi câu dài. Đọc phân biệt lời kể và lời nói. Hiểu nghĩa từ ở đoạn 3, 4.  Phương pháp: Trực quan, phân tích.
  5.  ĐDDH: SGK, bảng cài: từ khó, câu. - Luyện đọc các từ ngữ: ốm - Tiến hành theo các bước như phần nặng, 2 bông nữa, cánh cửa kẹt luyện đọc ở tiết 1. mở, hãy hái, hiếu thảo, khỏi bệnh, đẹp mê hồn. - Luyện đọc các câu: Em hãy hái thêm 2 bông - Gọi HS đọc phần chú giải. nữa,/ Chi ạ!// 1 bông cho em,/ vì trái tim nhân hậu của em.// 1 bông cho mẹ,/ vì cả bố và mẹ dạy dỗ em thành 1 cô bé hiếu thảo. - GV giải thích thêm 1 số từ mà HS không hiểu.  Hoạt động 2: Tìm hiểu đoạn 3, 4.  Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn 3, 4 qua đó giáo dục tình cảm và lòng hiếu thảo đối với - Xin cô cho em … Bố em đang cha mẹ. ốm nặng.  Phương pháp: Đàm thoại. - Oâm Chi vào lòng và nói: Em hãy … hiếu thảo.  ĐDDH: SGK. - Trìu mến, cảm động. - Khi nhìn thấy cô giáo Chi đã nói gì? - Đến trường cám ơn cô giáo và tặng nhà trường khóm hoa cúc màu tím. - Khi biết liù do vì sao Chi rất cần - Thương bố, tôn trọng nội qui, bông hoa cô giáo làm gì? thật thà. - Thái độ của cô giáo ra sao? - Bố của Chi đã làm gì khi khỏi bệnh? - HS đóng vai: người dẫn - Theo em bạn Chi có những đức chuyện, cô giáo và Chi. tính gì đáng quý?
  6.  Hoạt động 3: Thi đọc truyện theo vai - Đọc và trả lời:  Mục tiêu: Đọc phân vai( người dẫn chuyện, - Đoạn 1: Tấm lòng hiếu thảo của cô giáo và Chi). Chi. - Gọi 3 HS đọc theo vai. Chú ý đọc theo - Đoạn 2: Ý thức về nội qui của yêu cầu. Chi - Đoạn 3: Tình cảm thân thiết của 2. Củng cố – Dặn dò (4’) cô và trò. - Gọi 2 HS đọc đoạn con thích và nói rõ - Đoạn 4: Tình cảm của bố con vì sao? Chi đối với cô giáo và nhà trường - Dặn HS phải luôn học tập bạn Chi. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Quà của bố.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2