intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tuần 13 bài Kể chuyện: Bông hoa niềm vui - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

231
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: KỂ CHUYỆN Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI I. Mục tiêu 1Kiến thức: Biết kể đoạn mở đầu theo 2 cách. + Cách 1: Theo đúng trình tự câu chuyện + Cách 2: Thay đổi trình tự câu chuyện mà vẫn đảm bảo nội dung, ý nghĩa. Dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý của GV kể lại được đoạn 2, 3. Đóng vai bố bạn Chi nói được lời cám ơn với cô giáo...2Kỹ năng: Biết vận dụng lời kể tự nhiên với nét mặt, điệu bộ, thay đổi giọng kể cho phù hợp. Biết nghe và nhận xét bạn kể. 3Thái độ: Yêu thích học môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ đoạn 2, 3 trong SGK. - HS: SGK. Mỗi HS chuẩn bị 1 tờ giấy nhỏ. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Sự tích cây vú sữa. - Gọi 3 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại - HS kể. Bạn nhận xét. câu chuyện Sự tích cây vú sữa. HS kể sau đó GV gọi HS kể tiếp. - Nhận xét, cho điểm từng HS. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Trong 2 tiết tập đọc trước, chúng ta học - Bông hoa Niềm Vui. bài gì? - Hát Hoạt động của Trò...- Câu chuyện kể về ai?..- Bạn Chi...- Câu chuyện nói lên những đức tính gì - Hiếu thảo, trung thực và tôn của bạn Chi? trọng nội qui. - Hôm nay lớp mình cùng kể lại câu chuyện Bông hoa Niềm Vui. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Kể đoạn mở đầu theo 2 cách.  Phương pháp: Nhóm đôi  ĐDDH: Băng giấy ghi đoạn kể mẫu a/ Kể đoạn mở đầu. - Gọi 1 HS kể theo đúng trình tự. - Gọi HS nhận xét bạn. - Bạn nào còn cách kể khác không? - Vì sao Chi lại vào vườn hái hoa? - HS kể từ: Mới sớm tinh mơ … dịu cơn đau. - Nhận xét về nội dung, cách kể. - HS kể theo cách của mình. - Vì bố của Chi đang ốm nặng...- Đó là lí do Chi vào vườn từ sáng sớm. - 2 đến 3 HS kể (không yêu cầu Các em hãy nêu hồn cảnh của Chi trước đúng từng từ). khi Chi vào vườn. VD: Bố của Chi bị ốm nằm bệnh viện đã lâu. Chi thương bố lắm. Em muốn đem tặng bố 1 bông hoa Niền Vui để bố dịu cơn đau. Vì thế mới sớm tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của nhà trường. - Nhận xét, sửa từng câu cho mỗi HS.  Hoạt động 2: Dựa vào tranh, kể lại đoạn 2, 3 bằng lời của mình.  Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm.  ĐDDH: Tranh. b / Kể lại nội dung chính (đoạn 2, 3) Treo bức tranh 1 và hỏi: - Chi đang ở trong vườn hoa....- Bức tranh vẽ cảnh gì? - Thái độ của Chi ra sao? - Chi không dám hái vì điều gì?..- Chần chừ không dám hái. - Hoa của trường, mọi người cùng vun trồng và chỉ vào vườn để ngắm vẻ đẹp của hoa. - Cô giáo và bạn Chi - Bông hoa cúc. - Xin cô cho em … ốm nặng...Treo bức tranh 2 và hỏi: - Bức tranh có những ai? - Cô giáo trao cho Chi cái gì?..- Chi nói gì với cô giáo mà cô lại cho Chi - Em hãy hái … hiếu thảo. ngắt hoa? - 3 đến 5 HS kể lại. - Cô giáo nói gì với Chi? - Gọi HS kể lại nội dung chính. - Gọi HS nhận xét bạn. - Nhận xét từng HS.  Hoạt động 3: Kể đoạn cuối, tưởng tượng lời cảm ơn của bố Chi.  Phương pháp: Trò chơi: Truyền điện.  ĐDDH: 3 bông hoa Niềm Vui. c/ Kể đoạn cuối truyện. - Nếu em là bố bạn Chi em sẽ nói ntn để Gia đình tôi xin tặng nhà trường cảm ơn cô giáo? khóm hoa làm kỷ niệm./ Gia đình tôi rất biết ơn cô đã vì sức khoẻ của tôi. Tôi xin trồng tặng khóm hoa này để làm đẹp cho trường. - 3 đến 5 HS kể. - Gọi HS kể lại đoạn cuối và nói lời cám ơn của mình. - Nhận xét từng HS. - Cảm ơn cô đã cho cháu Chi hái hoa. - Nhận xét bạn theo các tiêu chuẩn đã nêu....4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Ai có thể đặt tên khác cho truyện? - Dặn HS về nhà kể lại chuyện cho gia đình nghe và tập đóng vai bố của Chi. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: - Đứa con hiếu thảo./ Bông hoa cúc xanh./ Tấm lòng./...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 13 bài Kể chuyện: Bông hoa niềm vui - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: KỂ CHUYỆN Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI I. Mục tiêu 1Kiến thức: Biết kể đoạn mở đầu theo 2 cách. + Cách 1: Theo đúng trình tự câu chuyện + Cách 2: Thay đổi trình tự câu chuyện mà vẫn đảm bảo nội dung, ý nghĩa. - Dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý của GV kể lại được đoạn 2, 3. - Đóng vai bố bạn Chi nói được lời cám ơn với cô giáo. 2Kỹ năng: Biết vận dụng lời kể tự nhiên với nét mặt, điệu bộ, thay đổi giọng kể cho phù hợp. - Biết nghe và nhận xét bạn kể. 3Thái độ: Yêu thích học môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ đoạn 2, 3 trong SGK. - HS: SGK. Mỗi HS chuẩn bị 1 tờ giấy nhỏ. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Sự tích cây vú sữa. - Gọi 3 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại - HS kể. Bạn nhận xét. câu chuyện Sự tích cây vú sữa. HS kể sau đó GV gọi HS kể tiếp. - Nhận xét, cho điểm từng HS. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Trong 2 tiết tập đọc trước, chúng ta học bài gì? - Bông hoa Niềm Vui.
  2. - Câu chuyện kể về ai? - Bạn Chi. - Câu chuyện nói lên những đức tính gì - Hiếu thảo, trung thực và tôn của bạn Chi? trọng nội qui. - Hôm nay lớp mình cùng kể lại câu chuyện Bông hoa Niềm Vui. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Kể đoạn mở đầu theo 2 cách.  Phương pháp: Nhóm đôi  ĐDDH: Băng giấy ghi đoạn kể mẫu a/ Kể đoạn mở đầu. - Gọi 1 HS kể theo đúng trình tự. - HS kể từ: Mới sớm tinh mơ … dịu cơn đau. - Gọi HS nhận xét bạn. - Nhận xét về nội dung, cách kể. - Bạn nào còn cách kể khác không? - HS kể theo cách của mình. - Vì sao Chi lại vào vườn hái hoa? - Vì bố của Chi đang ốm nặng. - Đó là lí do Chi vào vườn từ sáng sớm. - 2 đến 3 HS kể (không yêu cầu Các em hãy nêu hồn cảnh của Chi trước đúng từng từ). khi Chi vào vườn. VD: Bố của Chi bị ốm nằm bệnh viện đã lâu. Chi thương bố lắm. Em muốn đem tặng bố 1 bông hoa Niền Vui để bố dịu cơn đau. Vì thế mới sớm tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của nhà trường. - Nhận xét, sửa từng câu cho mỗi HS.  Hoạt động 2: Dựa vào tranh, kể lại đoạn 2, 3 bằng lời của mình.  Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm.  ĐDDH: Tranh. b / Kể lại nội dung chính (đoạn 2, 3) Treo bức tranh 1 và hỏi: - Chi đang ở trong vườn hoa.
  3. - Bức tranh vẽ cảnh gì? - Chần chừ không dám hái. - Thái độ của Chi ra sao? - Hoa của trường, mọi người - Chi không dám hái vì điều gì? cùng vun trồng và chỉ vào vườn để ngắm vẻ đẹp của hoa. - Cô giáo và bạn Chi Treo bức tranh 2 và hỏi: - Bông hoa cúc. - Bức tranh có những ai? - Xin cô cho em … ốm nặng. - Cô giáo trao cho Chi cái gì? - Chi nói gì với cô giáo mà cô lại cho Chi ngắt hoa? - Em hãy hái … hiếu thảo. - Cô giáo nói gì với Chi? - 3 đến 5 HS kể lại. - Gọi HS kể lại nội dung chính. - Nhận xét bạn theo các tiêu chuẩn đã nêu. - Gọi HS nhận xét bạn. - Nhận xét từng HS.  Hoạt động 3: Kể đoạn cuối, tưởng tượng lời cảm ơn của bố Chi.  Phương pháp: Trò chơi: Truyền điện.  ĐDDH: 3 bông hoa Niềm Vui. c/ Kể đoạn cuối truyện. - Cảm ơn cô đã cho cháu Chi hái hoa. - Nếu em là bố bạn Chi em sẽ nói ntn để cảm ơn cô giáo? Gia đình tôi xin tặng nhà trường khóm hoa làm kỷ niệm./ Gia đình tôi rất biết ơn cô đã vì sức khoẻ của tôi. Tôi xin trồng tặng khóm hoa này để làm đẹp cho trường. - 3 đến 5 HS kể. - Gọi HS kể lại đoạn cuối và nói lời cám ơn của mình. - Nhận xét từng HS.
  4. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Ai có thể đặt tên khác cho truyện? - Đứa con hiếu thảo./ Bông hoa cúc xanh./ Tấm lòng./ - Dặn HS về nhà kể lại chuyện cho gia đình nghe và tập đóng vai bố của Chi. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2