intTypePromotion=1

Giáo án Vật lý 10 cơ bản: Bài 15 - GV. Ngô Văn Tân

Chia sẻ: NgôThanhAn NgôThanhAn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
299
lượt xem
40
download

Giáo án Vật lý 10 cơ bản: Bài 15 - GV. Ngô Văn Tân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu giáo án này nhằm giúp người học: viết được các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang; chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần; áp dụng định luật II Newton để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động của vật ném ngang; tổng hợp 2 chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực); vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 10 cơ bản: Bài 15 - GV. Ngô Văn Tân

  1. Giáo án vật lý 10 cơ bản Gv: Ngô Văn Tân Tiết 24 BÀI 15 BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG Ngày soạn: I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : - Viết được các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang 2. Kỹ năng : - Chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển đ ộng thành phần. - Ap dụng định luật II Newton để lập các phương trình cho hai chuyển đ ộng thành ph ần c ủa chuy ển đ ộng của vật ném ngang. - Tổng hợp 2 chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực). - Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang. II. CHUẨN BỊ Giáo viên : Thí nghiệm kiểm chứng hình 15.2 SGK ( nếu cĩ ) Học sinh : Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều và của sự rơi t ự do, định luật II Niu-t ơn, hệ tọa độ III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC • Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số và kiểm tra kiến thức cũ 1- Viết các pt chuyển động của chuyển động thẳng đều và rơi tự do. • Đặt vấn đề vào bài: Chuyển động ném là chuyển động thường gặp trong đời sống và trong kĩ thuật. Ví dụ: - Người lái máy bay phải thả hàng cứu trợ từ vị trí nào để hàng rơi trúng mục tiêu? - Pháo thủ phải hướng nịng sng đại bác chếch một góc bằng bao nhiêu để bắn đạn trúng địch? - Vận động viên phải chọn góc ném bằng bao nhiêu để ném tạ, ném lao được xa nhất? Trong bài này ta chỉ khảo sát chuyển động ném đơn giản nhất là chuyển động ném ngang. Hoạt động1 khảo sát chuyển động ném ngang Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học tṛ Nội dung cơ bản I. Khảo sát chuyển động của vật Nêu bài toán Hs nghe, suy nghĩ và đưa ra ném ngang. Khi rơi vật chịu tác dụng của phương án trả lời 1. Chọn hệ trục toạ độ và gốc những lực nào? Khi rơi vật chịu tác dụng của thời gian. Chọn hệ trục toạ độ Đề-các xOy, Cđ đó có phải là cđ rơi tự do trọng lực trục Ox hướng theo véc tơ vận tốc không? Vì sao? Không phải là cđ rơi tự do vì → Gv: NX=> kđ qũy đạo là đường cong v o , trục Oy hướng theo véc tơ Như vậy, với bài toán này ta → trọng lực P chọn hệ tọa độ như thế nào là thích hợp ( vẽ hình hoặc trn my Chọn hệ tọa độ đề các Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu chiếu ) ném. 2. Phân tích chuyển động ném Khi M cđ thì hình chiếu của nĩ l ngang. Mx v My cũng cđ. Do vậy Chuyển động của các hình chiếu nghiên cứu cđ của Mx, My ta sẽ Mx và My trên các trục Ox và Oy biết được cđ của vật M. cđ của gọi là các chuyển động thành phần Mx, My gọi là các cđ thành của vật M. phần + Trên trục Ox ta có : Gv: trong hệ tọa độ đề các: cđ Cđ theo trục 0x là Mx ax = 0 ; vx = vo ; x = vot của M được phân tichs thành 2 Cđ theo trục 0y là My cđ nào? + Trên trục Oy ta có : Khi nghiên cứu 1 cđ ném ngang, 1- Hệ tọa độ x0y, gốc 0 gắn 1 2 ay = g ; vy = gt ; y = gt ta cần xđ được quỹ đạo cđ, thời với vị trí ném, trục 0x 2 gian roi, tầm ném xa,.. vấn đề là hướng theo chiều ném, trục làm thế nào để xđ được những oy hướng theo vec tơ trọng yếu tố đó? Bằng cách tổng hợp lực
  2. Giáo án vật lý 10 cơ bản Gv: Ngô Văn Tân 2 cđ thành phần ta sẽ được cđ thực của vật. tổng hợp bằng 2- 2 chuyển động thành phần cách nào? • Trên trục 0x là chuyển động Gv: từ pt tọa độ của 2 cđ thành thẳng đều phần hy xd pt quỹ đạo của cđ • Trên trục 0y là chuyển động thực? rơi tự do(cđ thẳng nhanh Gợi ý: pt quỹ đạo la fpt nu ln sự dần đểu) phụt thuộc y vo x Gv: hy xđ dạng quỹ đạo của 3- Phương trnh chuyển động ́ vật từ pt quỹ đạo? • Trên trục 0x Khi vật M chạm đất và dừng ax = 0 ; vx = vo ; x = vot lại, nghĩa là các hình chiếu Mx, • Trên trục 0y My cũng dừng lại, do đó thời 1 gian cđ của vật ném ngang bằng ay = g ; vy = gt ; y = gt2 2 thời gian cđ thành phần. Trong bài toán này, thời gian cđ của vật bằng thời gian rơi tự do từ cùng độ cao. Gv: hãy xđ thời gian rơi của vật? Gợi ý: khi vật chạm đất thì vật đ đi hết độ cao h ( y = h ) Gv: trong cđ ném ngang, thời gian rơi của vật có phụ thuộc vào vận tốc ném ngang ban đầu không? Gv: vậy vận tốc nm ngang cĩ vai trị gì đối với cđ của vật? Gv: hãy xđ tầm ném xa của cđ? Gợi ý: Tại thời điểm tiếp đất thì hình chiếu Mx đi được qung đường xa nhất. nghĩa là L =xmax Như vậy, vận tốc ban đầu theo phương ngang không quyết định thời gian roi của vật mà chỉ ảnh hưởng đến tầm ném xa của vật. 1- Chọn hệ tọa độ và Gốc thời gian như thế nào? 2- Chuyển động của vật được phân tích thành mấy thành phần? Tên chuyển động tương ứng các thành phần đó. 3- Viết các phương trnh ́ chuyển động thành phần Hoạt động2 xác định quỹ đạo, vận tốc, thời gian và tầm ném xa trong chuyển động ném ngang
  3. Giáo án vật lý 10 cơ bản Gv: Ngô Văn Tân Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học tṛ Nội dung cơ bản II. Xác định chuyển động của Dựa các phương trnh trên ́ Hs thực hiện các phép tính và vật. trục 0x và 0y em hăy: thông báo: 1. Dạng của quỹ đạo và 1- Đưa ra phương trnh quỹ ́ g 2 vận tốc của vật. y= x đạo của vật 2v o Phương trình quỹ đạo : g 2 y= x 2v o 2- Vận tốc của vật trong Phương trình vận tốc : v= ( gt ) 2 + vo 2 thời gian chuyển động v= ( gt ) 2 + vo 2 2. Thời gian chuyển động. 3- Thời gian vật chuyển 2h 2h t= t= động g g 3. Tầm ném xa. 2h 2h 4- Tầm ném xa L = xmax = vot = vo L = xmax = vot = vo g g Hoạt động3 Thí nghiệm kiểm chứng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học tṛ Nội dung cơ bản III. Thí nghiệm kiểm chứng. Làm thí nghiệm (nếu không thực Quan sát thí nghiệm hoặc đọc Sau khi búa đập vào thanh thép, bi hiện được thì mô tả thí nghiệm) sách giáo khoa. A chuyển động ném ngang còn bi Trả lời C3. B rơi tự do. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc. Hoạt động 5: củng cố, vận dụng và giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nhắc lại những nội dung chính đ học, y/c hs Ghi nhớ v thực hiện hồn thnh bi 4, 6 tr.88 sgk v nhắc nhở hs về học bi v chuẩn bị bi số 16 IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
  4. Giáo án vật lý 10 cơ bản Gv: Ngô Văn Tân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2