intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 10

Chia sẻ: Afsjkja Sahfhgk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
79
lượt xem
21
download

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nhà sinh học tổ chức và phân tích các mối quan hệ tiến hóa thông qua các phương pháp khác nhau, bao gồm phân loại theo tiến hoá (phylogenetics), phân loại theo ngoại hình (phenetics) và phân loại theo nhánh (cladistics). Các sự kiện chính xảy ra trong quá trình tiến hóa của sự sống được xây dựng thành biểu đồ thời gian tiến hóa (evolutionary timeline) dựa trên các hiểu biết hiện nay của khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 10

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh 5. Methylene blue ( C37H27N2Sna 2 = 799,80 ): Công th c: a) Methylen blue 3g C n 96% 30ml b) Dung d ch KOH 0.01% 1000ml Cách pha:Tr n hai dung d ch a và b l i v i nhau → khu y hào tan đ u → đem l c. B o qu n trong chai màu. 6. Thu c nhu m tiêm mao: a/ Thu c nhu m N ishizawa Kangen v Dung d ch A: + Acid tanic 5g + Nư c c t 100ml Khu y cho tan đ u v a l c cho thêm vào th t các ch t sau: + FeCl3 1,5g + Formalin 2ml + NaOH 4% 1ml v Dung d ch B: + AgNO3 2g + Nư c c t 100ml Hòa AgNO3 vào nư c c t,l y ra 10ml cho vào c c th y tinh có dung tích 100ml. C . THU C TH VÀ CH TH MÀU: 1. NaOH 40%: Cân chính xác 40g NaOH tinh th + 60ml nư c c t.Khu y cho tan đ u. 91
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh 2. KOH 10%: Cân chính xác 10g KOH tinh th + 90ml nư c c t. Khu y cho tan đ u. 3. Thu c th KOWAC: ( tìm kh năng t o Indol c a vi khu n ) Công th c: P – dimetilaminobenzaldehit 5g Rư u amilic hay butilic 75ml HCl đ m đ c 25ml α - naphtol 10%: pha trong c n 96o, b o qu n l nh 4. Thu c th trong chai màu trư c khi dùng. 5. Thu c th đ xác đ nh kh năng kh Nitrat: Griess A: Acid sulfanilic 0,5g Acid acetic 30ml Nư c c t v a đ 100ml Dung d ch này đư c b o qu n trong 1 tháng, và đư c đ ng trong chai màu tránh ti p xúc v i ánh sáng. Griess B: α - naphtylamin 0,8g Acid acetic 30ml Nư c c t 100ml Hòa tan 0,8g α - naphtylamin trong 100ml nư c c t đun sôi. Đ ngu i r i b sung thêm 30ml acid acetic, đem l c. Đ ng trong chai màu. Dung d ch này ch đư c b o qu n đư c trong 1 tu n. 92
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh 6. Thu c th Metyl red 0.5% trong c n: Metyl red 0,5g C n 60o 100ml 7. Cách làm gi y t m acetat Pb: Chu n b : G i y l c c t thành s i kh ( 1 x 6cm ) Dung d ch acetat Pb 10 – 20% Cách làm:Ngâm các s i gi y l c vào trong dung d ch acetat Pb 10 – 20%, kho ng 15 – 20 phút. Sau đó v t ra đem s y khô nhi t đ 50 – 60oC. B o qu n trong l vô trùng. Lưu ý: T t c các bư c ti n hành đ u p h i làm m t cách vô trùng. D . MÔI TRƯ N G. I. MÔI TRƯ N G NUÔI C Y N M M C VÀ N M MEN. 1. Môi trư ng Sabouraud: (đ nuôi c y n m m c và n m men) Công th c: Pepton 20g Mantose hay glucose 40g Agar 18g Nư c c t v a đ 1000ml to = 121 oC (1atm)/ 15- ( pH: 5,5 – 6,0 kh khu n trong n i áp su t 20 phút). 2. Môi trư ng Czapek: ( đ nuôi c y n m m c ) Công th c: Saccharose 30g NaNO3 2g KH2PO4 0 ,5g 93
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh MgSO4 0,5g FeSO4 0,01g Agar 18g Nư c c t v a đ 1000ml to = 121oC (1atm)/ ( Đi u ch nh pH: 6,kh khu n trong n i áp su t 15 – 20 phút). 3. Môi trư ng Hansens (đ nuôi c y n m men). Công th c: Maltose ho c glucose 50g Pepton 10g KH2PO4 3g MgSO4 3 – 5g Agar 18g Nư c c t v a đ 1000ml to = 121oC (1atm)/ 15 – 20 ( pH: 6, kh khu n trong n i áp su t phút). 4. Môi trư ng Gauzer I: (đ nuôi c y x khu n) Công th c: Tinh b t tan 20g KH2PO4 0 ,5g MgSO4 0,5g KNO3 1g NaCl 0,5g FeSO4 0,01g Agar 18g Nư c c t v a đ 1000ml 94
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh to = 121oC ( 1atm)/ 15 – ( pH: 7,2 – 7,4; kh khu n trong n i áp su t 20 phút). II. MÔI TRƯ N G NUÔI C Y Đ I V I V I KHU N. 1. Môi trư ng Nutrient Broth (NB): Công th c: Cao th t 5g Pepton b t 10g NaCl 5g Nư c c t 1000ml ( pH: 7,4 – 7,6 ). Cân 13g b t môi trư ng NB hòa vào 1000ml nư c c t, khu y 121oC (1am)/ 15 – 20 phút. đ u. Đem h p kh trùng 2. Môi trư ng Nutrient Agar ( NA ): Thành ph n môi trư ng như môi trư ng NB nhưng có b sung 18g agar trong 1000ml môi trư ng. Cân 23g b t môi trư ng NA hòa vào 1000ml nư c c t, r i to = 121oC (1atm)/ 15 – 20 khu y đ u.Kh khu n trong n i áp su t phút. 3. Môi trư ng Trypticase soya broth ( TSB): Công th c: Trypticase pepton 15g Thytone pepton 5g NaCl 5g Nư c c t 1000ml pH: 7,3 95
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Đ i u ch :Cân 30g b t môi trư ng TSB hòa trong 1000ml nư c c t, đun sôi cho hòa tan. H p 121oC/ 15 – 20 phút. 4. Môi trư ng Trypticase Soya Agar ( TSA ): Công th c: Trypticase pepton 15g Thytone pepton 5g NaCl 5g Agar 18g Nư c c t 1000ml pH: 7,3 Đ i u ch :Cân 30g b t môi trư ng TSB + 18g agar, hòa trong 1000ml nư c c t, đun sôi cho hòa tan h t agar.H p 121oC/15 – 20 phút. 5. Môi trư ng Brilliant Green Bile Lactose ( BGBL ) Broth: Công th c: Pepton 10g Lactose 10g Oxgall 20g Brilliant green 0,0133g Nư c c t 1000ml ( pH: 7,7 ± 0,1 ) Đ i u ch :Cân 40g b t môi trư ng BGBL hòa vào 1000ml nư c c t, 121oC (1atm)/15 – 20 phút. r i khu y đ u. Đem h p kh khu n 6. Môi trư ng Lactose Broth: Công th c: Chi t th t bò 3g 96
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Pepton 5g Lactose 5g Nư c c t 1000ml ( pH: 6,9 ± 0,2 ) Đ i u ch :Phân ph i vào ng nghi m, 10ml/ 1 ng. Cho ng Durham to = 121oC (1atm)/ 15 – 20 phút. vào, h p kh khu n 7. Môi trư ng EC (Enrichmen coli): Công th c: Tryptose 2g Bile salt (mu i m t) 1,5g Lactose 5g K2HPO4 4g KH2PO4 1 ,5g Nư c c t 1000ml ( pH: 6,9 ± 0,2 ) 121oC(1atm)/ 15 – 20 phút. Đ i u ch :Đem h p kh trùng 8. Môi trư ng Clark lubs (dùng đ th ph n ng MR & VP): Công th c: Pepton 7g Glucose 5g K2HPO4 5g Nư c c t 1000ml ( H: 6,9 ± 0,2) 121oC (1atm)/ 15 – 20 phút. Đ i u ch :Đem h p kh trùng 97
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh 9. Môi trư ng Simmon’s citrat: Công th c: Sodium citrat 2g K2HPO4 1g MgSO4 0,2g Brothymol blue 0,08g NaCl 5g NH4H2PO4 1g Agar 18g ( pH: 6,9 ± 0,2 ) 121oC (1atm)/ 15 – 20 phút. Đ i u ch : Đem h p kh trùng 10. Môi trư ng Christensen’s Urea: Môi trư ng cơ b n: Pepton 1g NaCl 5g Glucose 1g KH2PO4 2g Phenol red 0,012g Nư c c t 900ml Hòa tan t t c các thành ph n trong 900ml nư c. H p 121oC/15 phút đ ngu i đ n 50 -55oC. D ung d ch Ure: U rea 20g Nư c c t 100ml 6,8 ± 0,1 pH: 98
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Hòa tan Ure trong 10ml nư c, l c vô trùng, thêm vào môi trư ng cơ b n đã làm ngu i (thao tác vô trùng). Tr n, phân vào ng nghi m vô trùng. 11. Môi trư ng lên men các lo i đư ng: Công th c: Cao th t 5g Pepton b t 10g NaCl 5g Đư ng 10g Phenol red 0,01g Nư c c t 1000ml pH: 7,4 110oC/15 – 20 phút. Đem h p kh trùng 12. Môi trư ng tinh b t ( Starch medium ): Công th c: N utrient agar 23g Tinh b t tan 10g Nư c c t 1000ml Đ i u ch : hòa tan tinh b t trong 200ml nư c c t. Thêm các th khác 121oC (1atm)/ 15 – vào cho đ theo công th c. Đem h p kh trùng 20 phút. 13. Môi trư ng th ch bán l ng di đ ng: Công th c: N utrient broth 13g Agar 5g Nư c c t 1000ml 99
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh pH: 7,2 Đ i u ch : Đem các thành ph n c a môi trư ng trên hòa tan trong nư c c t, r i đun cách th y cho agar hòa tan đ u. Phân vào trong các ng nghi m 16 x 120 mm,m i ng kho ng 5ml. Đ em h p kh khu n 121oC (1atm)/ 15 – 20 phút. L y ra đ đ ng cho môi trư ng đông l i. 14. Môi trư ng Gelatine: Công th c: N utrient broth 13g Gelatine 150g Nư c c t 1000ml pH: 7,2 Đ i u ch : Đem các thành ph n c a môi trư ng trên hòa tan trong nư c c t, r i đ un cách th y cho Geslatine hào tan đ u. Phân vào trong các ng nghi m 16 x 120 mm, m i ng kho ng 5ml. Đem h p kh 121oC (1atm)/ 15 – 20 phút.L y ra đ đ ng cho môi trư ng khu n đông l i. 15. Môi trư ng th ch chì (tìm kh năng sinh H2S c a vi khu n): Công th c: N utrient agar 23g Na2S2O3 2,5g Acetat Pb 10% 5ml Nư c c t v a đ 1000ml pH: 7,0 Đ i u ch : Hòa tan các thành ph n m ôi trư ng trên trong nư c c t.Đun cho tan đ u th ch r i thêm Na2S2O 3 sau đó tr n đ u r i kh khu n 121oC/ 15 – 20 phút. L y ra đ i ngu i kho ng 45oC, thao tác vô 100

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản