Giấy đề nghị thanh toán

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
3.973
lượt xem
756
download

Giấy đề nghị thanh toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giấy đề nghị thanh toán

  1. Đơn vị:........................ Mẫu số 05 - TT Địa chỉ:........................ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày............tháng..........năm 2008 Kính gửi:.............................................................................................................................................. Họ và tên người đề nghị thanh toán:.................................................................................................. Bộ phận (Hoặc địa chỉ):...................................................................................................................... Nội dung thanh toán:............................................................................................................................ Số tiền:.........................................(Viết bằng chữ):............................................................................... .................................................................................................................................................................. (Kèm theo..............................chứng từ gốc) Người đề nghị thanh toán Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng Giám đốc duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị:........................ Mẫu số 05 - TT Địa chỉ:........................ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày............tháng..........năm 2008 Kính gửi:.............................................................................................................................................. Họ và tên người đề nghị thanh toán:.................................................................................................. Bộ phận (Hoặc địa chỉ):...................................................................................................................... Nội dung thanh toán:............................................................................................................................ Số tiền:.........................................(Viết bằng chữ):............................................................................... .................................................................................................................................................................. (Kèm theo..............................chứng từ gốc) Người đề nghị thanh toán Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng Giám đốc duyệt
  2. (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản