Giấy xác nhận là SV hệ VL-VH để hoãn NVQS_26 SV-K.GDTX

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
95
lượt xem
14
download

Giấy xác nhận là SV hệ VL-VH để hoãn NVQS_26 SV-K.GDTX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'giấy xác nhận là sv hệ vl-vh để hoãn nvqs_26 sv-k.gdtx', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy xác nhận là SV hệ VL-VH để hoãn NVQS_26 SV-K.GDTX

  1. GIẤY XÁC NHẬN UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……………./ GXN-ĐHTG Số:………… / GXN-ĐHTG Kính gửi: Ban Chỉ huy Quân sự Xã (Phường, thị trấn)……. GIẤY XÁC NHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Kính gửi: Ban Chỉ huy Quân sự Xã (Phường, thị trấn)……………………… Xác nhận sinh viên: ........................…….......……........……. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Sinh năm: ........……….............................................………… Quê quán:.............................................…….................…...… Xác nhận sinh viên....................................................………......sinh năm...………..... Đang theo học lớp.........…....……...hệ vừa làm - vừa học. Quê quán:.........….................................................................….…………….................... Năm học..........................………... do Trường Đại học Tiền Giang liên kết với Trường Đại hoc……...………………đào Đang theo học lớp:....................................………….........hệ vừa làm - vừa học tạo. Năm học: ………….................do Trường Đại học Tiền Giang liên kết với Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự địa phương xem xét để Trường Đại học ………………… ……………………………….………………đào sinh viên được tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự./. tạo. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự địa phương xem xét để sinh viên được tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự./. Mỹ Tho, ngày.........tháng.........năm 20… HIỆU TRƯỞNG Mỹ Tho, ngày.........tháng.........năm 20… HIỆU TRƯỞNG 26 SV­K.GDTX 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản