intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống điều khiển điện tử của ECT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

299
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIỚI THIỆU Hệ thống điều khiển điện tử của ECT điều khiển thời điểm chuyển số và khoá biến mô trong ECT, bao gồm 3 kiểu chi tiết: Các cảm biến khác nhau, một ECU và các loại van điện từ. Sơ đồ sau chỉ ra mối liên hệ giữa các chi tiết này trong A140E. CÁC BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TƯ (cho xe Camry SV20) MẠCH ĐIỆN ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống điều khiển điện tử của ECT

  1. Hệ thống điều khiển điện tử của ECT Hệ thống điều khiển điện tử của hộp số tự động ECT I. GIỚI THIỆU Hệ thống điều khiển điện tử của ECT điều khiển thời điểm ch uyển số và khoá biến mô trong ECT, bao gồm 3 kiểu chi tiết: Các cảm biến khác nhau, một ECU và các loại van điện từ. Sơ đồ sau chỉ ra mối liên hệ giữa các chi tiết này trong A140E.
  2. CÁC BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TƯ (cho xe Camry SV20)
  3. MẠCH ĐIỆN ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ
  4. II. CÔNG TẮC CHỌN CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG Công tắc chọn chế độ hoạt động cho phép người lái chọn chế độ hoạt động mong muốn (Normal – bình thường hay Power – tải nặng). ECT ECU chọn sơ đồ chuyển số và khoá biến mô cho chế độ hoạt động đã chọn. Và theo đó thay đổi thời điểm chuyển số và thời điểm khoá biến mô. ECT ECU có cực PWR nhưng không có cực NORMAL. Khi chọn chế độ Power bằng công tắc chọn chế độ hoạt động, điện áp 12V được cấp lên cực PWR và ECT ECU nhận biết rằng đã chọn chế độ Power. Khi chọn Normal, điện áp 12V không đ ược cấp lên cực PWR nữa và ECT ECU biết rằng đã chọn chế độ Normal. Các tiếp điểm của công tắc này cũng được sử dụng để bật một trong các đèn báo vị trí của công tắc để báo cho người lái biết chế độ hoạt động. THAM KHẢO · Ở một vài kiểu xe, công tắc chọn chế độ có 3 vị trí: Normal (bình thường), Economy (kinh tế), Power (tải nặng). · Một vài kiểu xe không có công tắc chọn chế độ (xem phần phụ lục) III. CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG SỐ TRUNG GIAN (cảm biến vị trí gài số)
  5. ECT ECU nhận thông tin về số đang gài từ cảm biến vị trí gài số được gắn trong công tắc khởi động trung gian, sau đó xác định chế độ gài số tương ứng. Trong ECT, công tắc khởi động số trung gian có tiếp điểm cho mọi vị trí số. Nếu cực N, 2 hay L của ECU được nối với cực E, ECU xác định dược bằng hộp số đang ở hoặc số N,2 hay L. Nếu không có cực nào trong các cực N, 2 hay L được nối với cực E, ECU xác định rằng hộp số đang ở số D. CHÚ Ý : Ở số P, D và R, công tắc khời động số trung gian không gửi các tín hiệu để báo cho ECU về vị trí cần số. (Ở một vài kiểu hộp số, công tắc khởi động số trung gian gửi cả tín hiệu ở số R.) Tiếp điểm của công tắc này cũng sử dụng để bật một trong các đèn báo vị trí cần số, báo cho người lái biết vị trí cần số hiện tại. Trang thái đóng/mở tiếp điểm được chỉ ra trong bảng dưới.
  6. CHÚ Ý: Nếu tín hiệu đến ECT ECU không bình thường, ECU sẽ phản ứng như sau: · Hở mạch tín hiệu “2” : Khi ở vị trí “2”, ECU chọn sơ đồ chuyển số cho vị trí D. Tuy nhiên do cách chế tạo mạch thuỷ lực, hộp số chỉ được gài lên số 3. · Hở mạch tín hiệu “L” : Khi ở vị trí “L”, ECU chọn chế độ gài cho vị trí “D”. Tuy nhiên do cách chế tạo mạch thuỷ lực, hộp số chỉ được gài lên số 2. · Hở mạch tín hiệu “N” : Từ “N” sang “D” không có điều khiển chống nhấc đầu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2