intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng để dùng bộ chế hòa khí

Chia sẻ: Tran Van An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

647
lượt xem
228
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề xe ô tô về Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng để dùng bộ chế hòa khí

 1. (L c xăng) (Thùng xăng) (B ch hòa khí) ( ng d n nhiên li u) ( ng hơi nhiên li u) ( ng h i nhiên li u) (Bơm xăng) Sơ ñ h th ng nhiên li u ñ ng (B h p th hơi xăng) cơ xăng dùng b ch hòa khí
 2. B ch hòa khí xe máy
 3. B ch hòa khí lo i cơ khí.
 4. B ch hòa khí lo i cơ khí.
 5. B ch hòa khí có h tr ñi n t .
 6. Bài 4: SC-BD B ch hòa khí. Kh«ng khÝ Hçn hîp kh«ng khÝ vµ x¨ng B ch hòa khí b c hơi.
 7. Kh«ng khÝ B ch hòa khí ki u hút lên.
 8. Kh«ng khÝ B ch hòa khí ki u hút ngang.
 9. Kh«ng khÝ B ch hòa khí ki u hút xu ng.
 10. (H ng khuy ch tán ) (Bư m gió) (Bư m ga) Ki u bư m gió Ki u h ng c ñ nh Ki u h ng thay ñ i
 11. (Ki u hút ngang) (Ki u hút xu ng)
 12. (Ki u m t h ng) (Ki u hai h ng)
 13. B ch hòa khí ñơn gi n.
 14. B ch hòa khí ñơn gi n.
 15. B ch hòa khí 11 ñơn gi n. 10 4 9 x 3 8 7 5 6 2 1
 16. Nguyên lý ho t ñ ng c a b ch hòa khí. (Bình phun)
 17. (Xăng t (Bư m gió) bơm t i) (Vòi phun chính) (Van kim) (H ng khuy ch tán ) (Bu ng phao) (Bư m ga) (Bàn ñ p ga) (Phao) (Vít ch nh không t i) Nguyên lý ho t ñ ng c a b ch hòa khí.
 18. Nguyên lý ho t ñ ng c a b ch hòa khí.
 19. Bu ng phao c a b ch hòa khí.
 20. Ho t ñ ng c a phao xăng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2