intTypePromotion=3

Hô hấp ở thực vật

Chia sẻ: Ya Thoai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
629
lượt xem
137
download

Hô hấp ở thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động cơ thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hô hấp ở thực vật

 1. BÀI 12 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
 2. NỘI DUNG I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I. CƠ QUAN VÀ BÀO QUAN HÔ HẤP I. HÔ HẤP SÁNG I. QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG.
 3. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.
 4. TẾ BÀO HÔ HẤP NHƯ THẾ NÀO ? Khử Oxy hoá C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energy glucose ATP
 5. Vai trò của hô hấp Ở TV hô hấp được có trò sinh lý trung tâm:  Hô hấp giải phóng năng lượng hóa học từ các chất hữu cơ, các năng lượng này được tích lũy dưới dạng ATP.  Trong quá trình hô hấp cũng tạo ra nhiều sản phẩm trung gian và các sản phẩm này là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể.
 6. CƠ QUAN VÀ BÀO QUAN HÔ HẤP 1. Cơ quan hô hấp ở TV hô hấp xảy ra ở tất cả các cơ quan của cơ thể. Đặc biệt ơ các cơ quan đang tăng trưởng, đang sinh sản và ở rễ. 2. Bào quan hô hấp Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là ti thể.
 7. mồng
 8. Hô hấp tế bào có các giai đoạn nào ? ? ? Chu trình  Chuỗi  Đường  Krebs truyền  phân điện tử Campbell; Fig. 9.6
 9. • Đường phân • Chu trình Krebs • Chuỗi truyền điện tử
 10. ĐƯỜNG PHÂN Giai đoạn 1 của hô hấp tế bào Đường phân xảy ra ở tế bào chất , Gồm có 10 giai đoạn và 10 + 1 D+ H P P P +2 NA AT AT DH P AD NA glucose pyruvic acid
 11. Kết quả của đường phân từ 1 phân tử glucose tạo thành 2 phân tử pyruvic acid
 12. Giai đoạn 2 Hô hấp hiếu khí hoặc phân giải kị khí (sự lên men) tùy theo sự có mặt của oxi
 13. Nếu có oxi Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Kreps
 14. Chu trình Krebs (Citric Acid) Vị trí : dịch ty thể. Acetyl CoA (2C) gắn với Oxalacetic acid (4C - OAA) tạo Citrate (6C). Oxihóa 1 phân tử glucose tương đương với 2 vòng chu trình krebs (vì 1 phân tử glucose tạo đựợc 2 Acetyl CoA). dịch ty thể
 15. Chu trình Krebs (Citric Acid) 1 Acetyl CoA (2C) OAA (4C) Citrate (6C) Krebs 2 CO FADH (vòng 1) 3 NAD2+ FAD 3 NADH ATP ADP + P
 16. Chu trình Krebs (Citric Acid) 2 Acetyl CoA (2C) Citrate (6C) OAA (4C) Krebs 4 CO2 2 FADH2 (vòng 2) 6 NAD+ 2 FAD 6 NADH 2 ATP 2 ADP + P
 17. Kết quả chu trình Krebs Oxi hoá pyruvic acid và thu điện tử
 18. Nếu thiếu oxi Phân giải kị khí (lên men) tạo ra rượu etylic hoặc lactic acid. Pyruvic acid  rượu etylic + CO2 + năng lượng Pyruvic acid  lactic acid + năng lượng
 19. • Chuỗi truyền Chuyển điện tử thông qua hoạt điện tử động của màng ty thể , tích trữ năng lượng và tạo nước
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản