intTypePromotion=1
ADSENSE

Hóa phân tích ( Trần Thị Phương Thảo ) - Chương 1

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

217
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa phân tích ( Trần Thị Phương Thảo ) - Chương 1

 1. CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 1
 2. NỘI DUNG CHÍNH (2LT) I. Nội dung và yêu cầu của hoá phân tích II. Phân loại các phương pháp phân tích III. Các loại phản ứng hoá học dùng trong hoá phân tích IV. Các giai đoạn của một phương pháp phân tích GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 2
 3. I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA HOÁ PHÂN TÍCH 1. Giới thiệu về Hóa phân tích 2. Các yêu cầu của Hóa phân tích GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 3
 4. 1. Giới thiệu về Hóa phân tích VD: Mẫu nước sinh hoạt có sử dụng nấu ăn được hay không? Chỉ tiêu nước uống (Tieâu chuaån Quoác teá): pH: 6,5 – 8,5 SO42- < 250ppm Tổng Fe < 0,3ppm Cl- < 250ppm NO3- < 50ppm GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 4
 5. 1. Giới thiệu về Hóa phân tích Kiểm tra xem mẫu nước có đạt tiêu chuẩn không? Mẫu nước có sự hiện diện của các ion đó hay không? → Phân tích định tính Hàm lượng của các ion này là bao nhiêu? Có vượt chỉ mức cho phép hay không → Phân tích định lượng GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 5
 6. 1. Giới thiệu về Hóa phân tích Hoá học phân tích là khoa học nghiên cứu : Các phương pháp phân tích định tính Các phương pháp phân tích định lượng Các phương pháp kiểm tra các quá trình hóa lý và kỹ thuật hoá học. GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 6
 7. Phân tích định tính Nhận danh cấu tử trong mẫu phân tích. Đánh giá sơ bộ hàm lượng (đa lượng (> 0,01%), vi lượng (vết)) BẰNG CÁCH: Chuyển chất phân tích về chất mới có đặc trưng có thể nhận biết được (màu, tinh thể, trạng thái vật lý xác định…) GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 7
 8. Phân tích định tính o + - t NH4 + OH NH3 + H2O coù khí muøi khai sinh ra laøm xanh quyø tím + Coù ion NH4 trong dd 2+ 2- Pb + CrO4 PbCrO4 GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK tuûa vaøng 8
 9. Test for Lead Pb(NO3)2 CrO42- solution Yellow PPT Solution of Pb2+ (5 -10 drops) GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 9
 10. Phân tích định lượng Xác định chính xác hàm lượng trong mẫu dựa trên phép đo những đặc tính: đo màu sắc khối lượng, thể tích… Vai trò chính trong HPT→ tuy nhiên do độ phức tạp của mẫu trong thực tế mà ta cần phải nhận danh mẫu trước thì mới có thể tiến hành chọn PPĐL phù hợp. GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 10
 11. Các phương pháp kiểm tra các quá trình hóa lý và kỹ thuật hoá học. Kiểm tra quy trình công nghệ hóa học Kiểm tra chất lượng sản phẩm.. …. GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 11
 12. 2. Các yêu cầu của hóa phân tích Phát triển ngang tầm với các ngành KH khác Có kiến thức về các môn khoa học tự nhiên và tin học → nắm vững nguyên tắc của phương pháp, phát triển pp mới trên các căn bản có sẵn. Có tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác, sạch sẽ, trung thực và khả năng phán đoán kết quả phân tích. GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 12
 13. II. PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 1. Theo bản chất phương pháp 2. Theo lượng mẫu phân tích hay kỹ thuật phân tích 3. Theo hàm lượng chất khảo sát 4. Theo trạng thái chất khảo sát GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 13
 14. PHÂN LOẠI THEO BẢN CHẤT CỦA PP PP hoá học PP vật lý PP hoá lý PP vi sinh PP phân PP khác Dùng p/ứ Phát hiện (PP PT Định lượng tích động - pp nghiền hóa học và xác định dụng cụ) vết cấu tử học - pp nhỏ giọt chuyển cấu thành phần Kết hợp PP dựa trên PP phân - pp điều chế tử khảo sát các chất hóa học và hiệu ứng tích dựa ngọc borat thành hợp dựa trên vật lý của chúng vào các hay chất mới tính chất với tốc độ phản ứng phosphat vật lý : phát triển xúc tác - pp soi tinh quang, của VSV thể điện, nhiệt, từ... PP phân tích dụng cụ GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 14
 15. PHÂN LOẠI THEO LƯỢNG MẪU PHÂN TÍCH HAY KỸ THUẬT PHÂN TÍCH Phân tích Phân tích Phân tích vi Phân tích thô bán vi lượng lượng siêu vi 1 – 10 g 10-3 – 1 g 10-6 – 10-3 g lượng hay 1-10 ml hay 10-1-1 ml hay 10-3-10-1ml < 10-6 g hay < 10-3 ml GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 15
 16. PHÂN LOẠI THEO HÀM LƯỢNG CHẤT KHẢO SÁT Phân tích đa lượng Phân tích vi lượng ( phân tích vết) < 0.01 % Phân tích Phân tích lượng lớn lượng nhỏ ( 0.1 – (0.01 – 100%) 0.1%) GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 16
 17. 1. Theo bản chất phương pháp a. Phương pháp hoá học b. Phương pháp vật lý c. Phương pháp hoá lý d. Các pp khác PP soi tinh thể dưới kính hiền vi PP nghiền Điều chế ngọc Borax (Na2B4O7) hay photphat PP nhỏ giọt GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 17
 18. a. Phương pháp hoá học Caáu töû Pöùhh khaûo saùt chaát môùi Coù tính chaát ñaëc tröng ñeå nhaän danh GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 18
 19. a. Phương pháp hoá học CH3 O...... H O C N N C CH3 HO N N OH + Ni 2+ NH3 2+ Ni H3C C C CH3 C N N C CH3 Dimetylglyoxim CH3 O H...... O (TUÛA ÑOÛ SON) GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK 19
 20. Test for Ni2+ NH4OH DMG (e.g NiSO4) Solution Pink – red of Ni2+ PPT ( 5 – 10 drops) Blue GV: Trần T Phương Thảo - ĐHBK solution 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2