Hoàn phí xăng dầu

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
5
download

Hoàn phí xăng dầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trường hợp nhận được hồ sơ đề nghị hoàn đầy đủ thì thời hạn chậm nhất là 15 ngày đối với trường hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn phí xăng dầu

  1. Hoàn phí xăng dầu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trường hợp nhận được hồ sơ đề nghị hoàn đầy đủ thì thời hạn chậm nhất là 15 ngày đối với trường hợp hoàn trước kiểm tra sau, 60 ngày đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn sau Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp 1. không biết thủ tục về hoàn thuế, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT). - CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp tại CQT. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa 2. đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Văn bản đề nghị hoàn thuế 2. 2. Bảng kê xác định số phí xăng dầu đề nghị hoàn
  3. Thành phần hồ sơ 3. Hợp đồng và hoá đơn mua xăng, dầu diezen của tổ chức, cá nhân bán xăng 3. dầu; 4. 4. Giấy phép xuất khẩu xăng dầu diezen do Bộ Thương mại cấp; 5. Hợp đồng xuất khẩu xăng, dầu diezen ký với nước ngoài; trường hợp uỷ 5. thác xuất khẩu thì còn phải có hợp đồng uỷ thác xuất khẩu xăng, dầu diezen; 6. Hoá đơn bán hàng xăng, dầu diezen cho nước ngoài, khu chế xuất, DN chế 6. xuất; 7. Tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu, có thanh khoản và xác nhận của cơ 7. quan Hải quan về số lượng, chủng loại xăng dầu diezen thực tế xuất khẩu. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 60/2007/TT- 1. Đề nghị hoàn thuế (Mẫu số 01/HTBT) BTC ng...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bảng kê xác định số phí xăng dầu đề nghị hoàn Thông tư số 60/2007/TT- 2. (Mẫu số 01-2/HTBT) BTC ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản