intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Hoàn thiện công tác kế tóan nguyên vật liệu tại Cty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh - 3

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
72
lượt xem
20
download

Hoàn thiện công tác kế tóan nguyên vật liệu tại Cty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở chừng từ gốc là hoá đơn GTGT, bộ phận kiểm nghiệm tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng, quy cách, phẩm chất vật tư, sau đó tiến hành lập biên bản kiểm nghiệm vật tư. Biểu 2.2: Biên bản kiểm nghiệm vật tư: Công ty CP Dược & TBYT Hà Tĩnh Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh Biên bản kiểm nghiệm vật tư - hàng hoá Ngày 06 tháng 01 năm 2009 Mẫu số: 03-VT Số: 18 Căn cứ hoá đơn GTGT số 86101 ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Công ty CP Hoá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện công tác kế tóan nguyên vật liệu tại Cty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh - 3

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trên cơ sở chừng từ gốc là hoá đơn GTGT, bộ phận kiểm nghiệm tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng, quy cách, phẩm chất vật tư, sau đó tiến h ành lập biên bản kiểm nghiệm vật tư. Biểu 2.2: Biên bản kiểm nghiệm vật tư: Mẫu số: 03-VT Công ty CP Dược & TBYT Hà Tĩnh Số: 18 Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh Biên bản kiểm nghiệm vật tư - h àng hoá Ngày 06 tháng 01 năm 2009 Căn cứ hoá đơn GTGT số 86101 ngày 0 6 tháng 01 năm 2009 của Công ty CP Hoá Dược Việt Nam Ban kiểm nghiệm gồm: Ông: Võ Đức Nhân Chức vụ: Phó giám đốc - Trưởng ban Bà: Hồ Thị Trà Chức vụ: Chuyên viên kỹ thuật - Uỷ viên Ông: Nguyễn Đăng Phát Chức vụ: Kế toán trưởng - Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại: Kết quả kiểm nghiệm Số lượng Tên, nhãn hiệu, quy Số lượng Số lượng ĐVT theo TT Ghi chú cách vật tư đúng quy không đúng chứng từ cách quy cách Bộc Tlac 1 kg 500 500 0 Bột Paracetamol 2 kg 1000 1000 0 ý kiến của ban kiểm nghiệm: Đủ tiêu chuẩn quy định Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Căn cứ vào hoá đơn và biên bản kiểm nghiệm, phòng kinh doanh viết phiếu nhập kho.
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Biểu 2.3. Phiếu nhập kho: Mẫu số: 01-VT Công ty CP Dược & TBYT Hà Tĩnh (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh Phiếu nhập kho Nợ TK: 152 Ngày 06 tháng 01 năm 2009 Có TK: 112 Số: 5 Họ tên người giao hàng: Nguyễn Văn Thịnh Theo hoá đơn số 86101 ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Công ty CP Hoá Dược Việt Nam Nhập tại kho: Công ty Số lượng Tên, nhãn hiệu Mã hàng Theo quy cách, ph ẩm ĐVT Đơn giá Thành tiền TT Th ực hoá chứng chất vật tư nhập từ NBO001 Bột Tlac 1 kg 500 500 8 .000 4.000.000 PPA001 Bột 2 kg 1000 1000 550.000 550.000.000 Paracetamol Tổng cộng 554.000.000 Tổng số tiền bằng chữ: Năm trăm năm mươi tư triệu đồng chẵn Số chứng từ kèm theo: 01 (01 hoá đơn GTGT, 01 biên b ản kiểm nghiệm vật tư) Ngư ời lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ xuất kho nguyên vật liệu ở Công ty, NLVL mua về được sử dụng cho sản xuất, quản lý ngoài ra còn xu ất bán. NVL của xí nghiệp bao gồm nhiều thứ, loại khác nhau và được sử dụng để sản xuất các loại sản phẩm khác nhau. Bởi vậy để sử dụng vật liệu một cách tiết kiểm, có hiệu quả thì hàng tháng phòng kế hoạch sản xuất căn cứ kế hoạch sản xuất sản phẩm và nhu cầu vật tư xác định trên cơ sở định mức tiêu hao, lập định mức vật tư cho từng phân xưởng. Khi xu ất kho NLVL cho sản xuất hay bất cứ mục đích gì đều phải đủ các chứng từ theo quy định. Khi các phân xưởng sản xuất có nhu cầu vật tư, yêu cầu về loại vật liệu, số lượng, quy cách, bộ phận cung cấp vật tư của phòng kinh doanh sẽ viết phiếu xuất kho. Mỗi phiếu xuất kho được lập thành 3 liên. Căn cứ vào hoá đơn kiêm phiếu xuất kho được duyệt, bộ phận sử dụng yêu cầu thủ kho xuất vật liệu. Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho, xuất kho vật tư ghi số lượng thực xuất vào phiếu, ghi ngày tháng xuất cùng người nhận hàng ký vào phiếu, ghi thẻ kho sau đó chuyển chứng từ cho kế toán. Liên 1: Lưu tại bộ phận cung cấp vật tư phòng kinh doanh. Liên 2: Giao cho thủ kho ghi vào thẻ kho, định kỳ chuyển cho kế toán NLVL Liên 3: Giao cho người nhận vật tư chuyển về bộ phận sử dụng. Trình tự xuất kho NLVL:
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tại phân xư ởng, người chịu trách nhiệm tiến h ành lập kế hoạch cho nhu cầu vật liệu, sau đó viết "Giấy đề nghị cung ứng vật tư" trình lên bộ phận vật tư xem xét và xin duyệt của PGĐ phụ trách kinh doanh. Biểu 2.4: Giấy đề nghị cung ứng vật tư. Công ty CP Dược&TBYT Hà Tĩnh Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh Giấy đề nghị cung ứng vật tư Ngày 25/01/2009 Căn cứ vào tình hình sản xuất của Công ty Phân xưởng II đề nghị cung ứng vật tư như sau: Tên, nhãn hiệu, quy Số lượng ĐVT TT Ghi chú cách vật tư Yêu cầu Duyệt Bột Tlac 1 kg 88,5 Bột Paracetamol 2 kg 175 Phó giám đốc Phụ trách vật tư Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Căn cứ vào: Giấy đề nghị cung ứng vật tư, phụ trách cung tiêu tiến hành lập phiếu xuất kho. Tại thời điểm này phiếu xuất kho chưa có đơn giá.
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Biểu 2.5: Phiếu xuất kho . Mẫu số: 02-VT Công ty CP Dược&TBYT (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Hà Tĩnh Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh Phiếu xuất kho Ngày 25/01/2009 Số: 4 Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Thị Hồng Thắm Địa chỉ: Phân xưởng thuốc viên Lý do xuất kho: Sản xuất thuốc viên Xu ất tại kho: Công ty Hạn Số Thành Tên, nhãn hiệu, mứ c Đơn giá Mã vật tư ĐVT lượng tiền TT quy cách vật tư (đ/kg) được xuất (đồng) duyệt Bột Tlac 1 NBO001 kg 88,5 88,5 Bột Paracetamol PPA 2 kg 175 175 Cộng 263,5 (Số chứng từ kèm theo: 01 (Giấy đề nghị cung ứng vật tư) Ngư ời lập Người nhận h àng Thủ kho Kế toán trư ởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) phiếu (Ký, họ tên) Trường hợp xuất NLVL đem bán phải có lệnh của Giám đốc Công ty. Phòng kinh doanh căn cứ thoả thuận với khách hàng lập hoá đơn kiêm phiếu xuất kho làm 3 liên có đủ chữ ký của phụ trách phòng kinh doanh, Giám đốc, kế toán trưởng, người mua, thủ kho. Nếu khách h àng thanh toán bằng tiền mặt thì kế toán viết phiếu thu, khách hàng mang đến thủ quỹ nộp tiền, đóng dấu đã thu tiền vào phiếu rồi mới xuống kho nhận vật tư. 3. Kế toán chi tiết nguy ên vật liệu. Việc hạch toán chi tiết NLVL đảm bảo chặt chẽ tình hình Nh ập - xu ất - tồn NLVL theo từng thứ, loại về số lượng, chất lượng, giá trị, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý vật liệu, bằng việc kết hợp giữa phòng kế toán và kho thông qua phương pháp h ạch toán chi tiết NLVL ghi thẻ song song để phản ánh tình hình biến động NLVL. 3.1. ở kho: Thủ kho dựa vào phiếu nhập, phiếu xuất và các chứng từ khác để mở thẻ kho và ghi theo số lượng. Khi nhận các chứng từ nhập xuất vật liệu thủ kho phải kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ rồi tiến hành ghi chép số thực nhập, thực xuất vào chứng từ và th ẻ kho, cuối ngày tính ra số tồn kho ghi vào th ẻ kho. Định kỳ thủ kho gửi
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com các chứng từ nhập xuất đã được phân loại theo từn g thứ vật liệu cho phòng kế toán kiểm tra, kế toán ký xác nhận vào th ẻ kho. Biểu 2.6: Thẻ kho Mẫu số: S12 -DN Công ty CP Dược&TBYT Hà Tĩnh (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh thẻ kho Ngày 31 tháng 01 năm 2009 TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Tên kho: Kho Công ty Tên hàng hoá: Bột Tlac Đơn vị tính: Kg Kí xác Chứng từ Số lượng Ngày nh ận Diễn giải nhập TT của kế Nhập Xuất Tồn SH NT xuất toán 272,35 Tồn 31/12/2008 1 8 120,35 04/1 Xuất để sản xuất 2 75 04/01 152 8 06/1 Nhập kho 3 7 06/01 500 652 12/1 Xuất kho 4 76 12/01 95 557 15/1 Xuất kho 5 77 15/01 109,38 447,62 25/1 Xuất kho 6 78 25/01 88,5 359,12 28/1 Xuất kho 7 79 28/01 56 303,12 30/1 Xuất kho 8 80 30/01 89 214,12 558,23 Cộng phát sinh 500 8 Tồn cuối tháng 1 214,12 Thủ kho Kế toán trưởng Phụ trách đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Biểu 2.7: Thẻ kho Mẫu số: S12 -DN Công ty CP Dược&TBYT Hà Tĩnh (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh thẻ kho Ngày 31 tháng 01 năm 2009 TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Tên kho: Kho Công ty Tên hàng hoá: Bột Paracetamol Đơn vị tính: Kg Ngày Ký xác T Chứng từ Số lượng Diễn giải nhập, nhận của T SH NT Nhập Xu ất Tồn xuất kế toán Tồn 31/12/2008 1 45 04/1 Xuất để sản xuất 2 75 04/01 45 06/1 Nhập kho 3 7 06/01 1000 1000 12/1 Xuất kho 4 76 12/01 150 850 25/1 Xuất kho 5 78 25/01 175 675 30/1 Xuất kho 6 80 30/01 130 545 Cộng phát sinh 1000 500 Tồn cuối tháng 1 545 Thủ kho Kế toán trưởng Phụ trách đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 3.2. Tại phòng kế toán Để xác định chính xác, kịp thời, đầy đủ sự biến động của NVL, tại phòng kế toán sau khi nhận đ ược các chứng từ liên quan do thủ kho và các phòng ban chuyển đến, kế toán sẽ kiểm tra, hoàn thiện, phân loại chứng từ và căn cứ vào các chứng từ này m ở sổ hay th ẻ kế toán chi tiết để theo d õi tình hình Nh ập - xu ất - tồn nguyên vật liệu. Sổ hay thẻ này được mở cho từng danh điểm vật tư tương ứng với từng kho và phản ánh đư ợc sự biến động nguyên vật liệu trên cả hai chỉ tiêu hiện vật và giá trị.
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Biểu 2.8: Sổ chi tiết vật tư: Mẫu số S10-Doanh nghiệp Công ty CP Dược&TBYT Hà Tĩnh (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: 167 - Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh sổ chi tiết vật tư Ngày 31 tháng 01 năm 2009 TK: 152 Tên vật tư: Bột Tlac Đơn vị tính: Đồng Chứng từ Nhập Xu ất Tồn TK Diễn giải Đơn giá đối SH NT SL (kg) TT SL (kg) TT SL (kg) TT ứng Tồn đầu tháng 7 .929,222 272,358 2.159.587 75 04/01 Xuất để sản xuất 621 7929,222 120,358 954.345 152 1.205.242 06/01 Nhập kho 7 152 8 .000 500 4.000.000 652 5.205.242 76 12/01 Xuất để sản xuất 621 7 .929,222 95 753.276 557 4.451.966 77 15/01 Xuất để sản xuất 621 109,38 871.006 447,62 3.580.960 78 25/01 Xuất để sản xuất 621 8 .000 88,5 708.000 359,12 2.872.960 79 28/01 Xuất để sản xuất 621 8 .000 56 448.000 303,12 2.424.960 80 30/01 Xuất để sản xuất 621 8 .000 89 712.000 214,12 1.712.960 Cộng phát sinh x x 500 4.000.000 558,238 4.446.627 Tồn cuối tháng 1 214,12 1.712.960 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Biểu 2.9: Sổ chi tiết vật tư: Mẫu số S10-Doanh nghiệp Công ty CP Dược&TBYT Hà Tĩnh (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: 167 - Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh sổ chi tiết vật tư Ngày 31 tháng 01 năm 2009 TK: 152 Tên vật tư: Bột Paracetamol Đơn vị tính: Đồng Chứng từ Nh ập Xuất Tồn TK Diễn giải đối Đơn giá SL SH NT SL (kg) TT SL (kg) TT TT ứng (kg) Tồn đầu tháng 45 22.500.000 75 04/01 Xuất để sản xuất 621 45 22.500.000 06/01 Nhập kho 7 152 550.000 1.000 550.000.000 1000 550.000.000 76 12/01 Xuất để sản xuất 621 550.000 150 82.500.000 850 467.500.000 78 25/01 Xuất để sản xuất 621 550.000 175 96.250.000 675 371.250.000 80 30/01 Xuất để sản xuất 621 550.000 130 71.500.000 545 299.750.000 272.750.00 Cộng phát sinh x x 1.000 550.00.000 500 545 299.750.000 0 Tồn cuối tháng 1 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Biểu 2.10: Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn. Công ty CP Dược&TBYT Hà Tĩnh Địa chỉ: 167 - Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh b ảng tổng hợp nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu Tháng 01 năm 2009 Đơn vị tính: Đồng Tồn đầu tháng Nh ập trong tháng Xu ất trong tháng Tồn cuối tháng ĐV TT Tên vật tư Số Số Số T Thành tiền Thành tiền Thành tiền Số lượng Thành tiền lượng lượng lượng Bột Tlac 1 kg 272,358 2.159.587 500 4.000.000 558,238 4.446.627 214,12 1.712.960 2 Axit Stearic kg 8 120.000 25 375.000 12 180.000 21 315.000 3 Ampicilin kg 35 15.400.000 1000 450.000.000 450 202 .150.000 585 263.250.000 4 Paracetamol kg 45 22.500.000 1000 550.000.000 500 272.750.000 545 299.750.000 5 Natricirat kg 25 600.000 10 240.000 15 360.000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cộng 2.320.000.00 2.095.258.00 140.258.000 365.000.000 0 0 Ngày 31 tháng 01 năm 2009 Người lập sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 4. Kế toán tổng hợp. Tại Công ty CP Dược & TBYT Hà Tĩnh, kế toán tổng hợp NVL đ ược áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên. Đây là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình nh ập - xuất - tồn vật tư trên sổ sách kế toán. Cuối kỳ kế toán căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế hàng tồn kho, so sánh đối chiếu với số liệu hàng tồn kho trên sổ kế toán, nếu có chênh lệch phải tìm ra nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời. Biểu 2.11: Chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số: 98 Ngày 31 tháng 1 năm 2009 Đơn vị tính: Đồng Số hiệu tài khoản Trích yếu Số tiền Ghi chú Nợ Có Nhập kho Bột Tlac 152 331 4 .000.000 Nhập kho Bột Paracetamol 152 331 550.000.000 Nhập kho Ampicilin 152 331 450.000.000 Nhập kho Natricirat 152 111 600.000 Nhập kho Axit Stearic 152 112 375.000 ... ... ... ... Cộng 2 .320.000.000 Ngày 31 tháng 01 năm 2009 Ngư ời lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản