intTypePromotion=1

Hoàn thiện quy trình xuất nhập khẩu máy móc tại Cty Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - 4

Chia sẻ: Tt Cap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
137
lượt xem
34
download

Hoàn thiện quy trình xuất nhập khẩu máy móc tại Cty Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo nghị định 89/CP ngày 15/12/1995 kể từ ngày 1/2/1996 trở đi, chỉ còn 9 trường hợp cần phải xin giấy phép xuất nhập khẩu: hàng xuất nhập khẩu mà nhà nước quản lý bằng hạn ngạch, hàng tiêu dùng nhập khẩu theo kế hoạch được Thủ tướng chính phủ duyệt, máy móc thiết bị nhập khẩu bằng vốn ngân sách, hàng của doanh nghiệp được thành lập theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hàng phục vụ thăm dò khai thác dầu khí, hàng dự hội trợ triển lãm, hàng gia công, hàng tạm nhập tái xuất,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện quy trình xuất nhập khẩu máy móc tại Cty Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - 4

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Theo nghị định 89/CP ngày 15/12/1995 kể từ ngày 1/2/1996 trở đi, chỉ còn 9 trường hợp cần phải xin giấy phép xuất nhập khẩu: h àng xu ất nhập khẩu m à nhà nước quản lý bằng hạn ngạch, hàng tiêu dùng nhập khẩu theo kế hoạch đ ược Thủ tướng chính phủ duyệt, máy móc thiết bị nhập khẩu bằng vốn ngân sách, h àng của doanh nghiệp đ ược thành lập theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hàng phục vụ thăm dò khai thác dầu khí, hàng dự hội trợ triển lãm, hàng gia công, hàng tạm nhập tái xuất, hàng nhập khẩu thuộc diện cần điều hành để đảm bảo cân đối nhu cầu trong nước. Công việc xin giấy phép nhập khẩu tại công ty QHQT-ĐTSX là theo kế hoạch sản lượng cả năm, chứ không phải theo từng hợp đồng. Công việc n ày do phòng kinh doanh thực hiện. Giấy phép nhập khẩu do Bộ công nghiệp cấp. Sau khi ký kết hợp đồng sơ bộ với phía đối tác Trung Quốc, công ty tiến hành làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh trình lên bộ. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh gồm có: Hợp đồng nhập khẩu giữa công ty và phía đối tác trung Quốc. Phiếu hạn ngạch nhập khẩu. L/C Các giấy tờ khác có liên quan: + Hoá đơn thương m ại + Ch ứng nhận xuất xứ Làm thủ tục hải quan: Công việc này được giao cho phòng kinh doanh thực hiện 40
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Thông thường hàng nhập khẩu của công ty về theo đường bộ là tại cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn và theo đường sắt là ga Yên Viên - Hà Nội. Khi làm thủ tục h ải quan thông thường phải xuất trình cho hải quan nhứng giấy tờ sau: Tờ khai hàng nhập khẩu - Hợp đồng nhập khẩu - Bảng kê chi tiết hàng hoá - Danh mục số khung, số máy - Hoá đơn thương m ại - Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của công ty - Giấy giới thiệu của công ty - Giấy xác nhận của Bộ công nghiệp - Giấy chứng nhận xuất xứ h àng hoá - Bên công ty phải có nghiă vụ hoàn thành thủ tục hải quan để h àng hoá được thông quan, còn về phía hải quan sau khi kiểm tra giấy tờ và hàng hoá sẽ có quyết định cho hàng qua biên giới, giao lại cho nhân viên của công ty: Tờ khai hải quan Thông báo cho công ty về các khoản thuế phải nộp, và biên lai nộp lệ phí. Giao nh ận và kiểm tra hàng hóa nh ập khẩu: Trước khi giao nhận hàng hoá thì công ty phải hoàn tất các thủ tục để có thể tiến h ành giao nh ận h àng. Công ty sẽ đ ược thông báo gửi hàng từ phía đối tác Trung Quốc trước 20 ngày, trước khi nhận h àng tại cửa khẩu. Thông báo này bao gồm: thông báo về số L/C, số hợp đồng, tên hàng, khối lư ợng, số xe, bao b ì ký mă hiệu. 41
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Việc tiến hành giao nhận và kiểm tra hàng hoá công ty cử người trực tiếp liểm tra tại cửa khẩu, hai b ên công ty đ ều đồng ý giao cho cơ quan kiểm tra hàng hoá là Vinacontrol thực hiện. Nội dung kiểm tra, thì kiểm tra đầy đủ về: Số lượng h àng: số lượng h àng thiếu, hàng thừa. Kiểm tra về chất lượng: có đúng với loại hàng đ ã kí trong hợp đồng h ay không. Kiểm tra bao b ì, kí mã hiệu: đối với hàng hoá của công ty QHQT-ĐTSX là nhập khẩu xe máy n ên bao bì đóng gói là sử dụng thùng cacton, nên cũng rất thuận tiện cho việc kiểm tra về số lượng hàng hoá. Nếu thấy lô hàng có những mất mát, thiệt hại và chất lượng hàng không đ ạt thì yêu cầu cơ quan giám định hàng hoá giám định lại, sau khi nhận hàng xong các bên sẽ ký vào bản tổng kết giao nhận hàng hoá. Vận chuyển hàng hoá về nhập khẩu kho của công ty: Sau khi nhận thông báo của phía đối tác về việc h àn g đ ã đ ến cửa khẩu, công ty trực tiếp cử người đi nhận h àng về. Doanh nghiệp thuê ô tô chở hàng về nhập kho của m ình . Hàng về của công ty là tại cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn và tại ga Yên Viên – Hà Nội nên công ty thuê ô tô chở về nhập kho của công ty. Trong ngh ĩa vụ thuê chở hàng hoá bằng ô tô là một chứng từ không chuyển như ợng được- giấy gửi h àng. Giấy gửi hàng này thường được lập th ành ba b ản. Nội dung bao gồm: Ngày và nơi lập giấy - Ngày và nơi nhận h àng chở - Mô tả tính chất của h àng hoá, phương pháp đóng gói, tình trạng bao bì - Số lượng kiện, kí mã hiệu, trọng lượng hàng - 42
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Những qui định và tho ả thuận khác - Bảo hiểm cho h àng hoá: Theo điều kiện DAF, người mua phải chịu mọi rủi ro và tổn thất về hàng hoá từ khi h àng hoá đặt dưới quyền định đoạt của mình tại địa điểm giao hàng tại biên giới. Nên vấn đề bảo hiểm cho h àng hoá trên đường vận chuyển về là do công ty chịu trách nhiệm. Công ty phải xác định được nhu cầu cần bảo hiểm của m ình. Thường công ty mua bảo hiểm ở mức thấp nhất cho h àng hoấ có hư hỏng hoặc mất mát trên đường vận chuyển về nhập kho tại công ty. Thanh toán tiền hàng : Có rất nhiều phương thức thanh toán tiền h àng, nhưng phương pháp tín dụng chứng từ (L/C) là thường sử dung hơn cả, và phương thức thanh toán của công ty QHQT- ĐTSX với đối tác là thư tín dung không hu ỷ ngang (irevocable letter of credit ). Dùng đông USD thanh toán. Sau khi so ạn hợp đồng th ì từ phòng kinh doanh sẽ chuyển cho phòng kế toán để làm các thủ tục mở L/C thanh toán cho đối tác. Đối với công ty QHQT-ĐTSX với tư cách là nhà nhập khẩu sẽ mở L/C để thanh toán, số tài kho ản của công ty là 4321- 0137 - 001158 tai ngân hàng Công thương Việt Nam. Còn đối tác Trung Quốc ở đây là công ty Choqing thì số tài kho ản là: 01809002352 tại ngân h àng Bank of China. Khi công ty mở L/C thì bộ chứng từ cần thiết trình lên choi ngân hàng để ngân hàng phục vụ cho nhà nh ập khẩu gồm: Hoá đơn thương m ại Chứng nhận xuất xứ 43
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Danh mục đóng gói Chứng từ vận tải Khi tiến hành mở L/C thì công ty ph ải viết đơn xin mở L/C trình lên ngân hàng phục vụ mình, thực hiện việc ký quĩ theo mức xác định của ngân hàng đối với từng lô hàng nhập khẩu với số lư ợng lớn hay nhỏ( có những lô hàng phải kí quĩ 100%, h ay có những lô h àng ch ỉ phải kí quĩ 5%-10% giá trị của hợp đồng). Và phải bâo gồm cả giấy yêu cầu thu tiền để trả thủ tục phí, thủ tục phí này phải trả theo yêu cầu của ngân hàng(thường là 0,1% giá trị của hợp đồng). Khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Khi nhận được hàng công ty phải kiểm tra hàng, n ếu hàng hoá không đúng về số lượng, chất lượng và chủng loại phù hợp như trong hợp đồng thoả thuận đã kí giữa h ai bên, công ty có quyền khiếu nại bên người bán. Về điều khoản này, trong hợp đồng giữa hai bên công ty cũng đ ưa ra trường h ợp miễn trách đó là việc bất khả kháng như: lũ lụt, chiến tranh,... Trong việc giao nhận hàng hoá, ch ậm chễ hư hỏng, hay không đúng thời gian.. tất cả những tranh chấp phát sinh giữa hợp đồng nhập khẩu, công ty thống nhất chủ trương giải quyết b ằng thương lượng trực tiếp giữa hai b ên. Điều này giúp cho công ty không ph ải tốn nhiều thời gian tiền bạc, đồng thời không tạo ra những căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên. Nếu hai bên không giải quyết được bằng thoả thuận, thương lượng giữa hai b ên thì lấy trọng tài quốc tế cùng với Bộ công nghiệp - Thương mại Việt Nam để phân xử. 44
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Công việc ho àn thiện các thủ tục để tổ chức thực hiện hợp đồng về phía công ty QHQT-ĐTSX được hoàn thiện một cách nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ đối với hợp đồng. Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên là những người có trách nhiệm và chuyên môn . Mỗi công việc đều được giao cho một người cụ thể , nên có trách nhiêm hoàn thành công việc m ình được giao. Điều này giúp cho việc thực hiện hợp đồng được nhanh chóng và chuyên môn, giúp ngắn được thời gian và đảm bảo được thực hiện một cách hiệu quả. Chương 3 Một số giải pháp nh ằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu xe máy của công ty I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty: Công ty QHQT-ĐTSX, là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh xe máy theo xu hướng của thị trường hiện nay đó là xe máy với giá rẻ.Không như những năm trước các công ty hoạt động trên thị trường này còn ít thì tình hình kinh doanh của công ty còn có nhiều thuận lợi,nhưng những năm gần đây thì số công ty tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này tăng lên, tăng tính cạnh tranh trên th ị trường, nên ho ạt động của công ty có giảm nh ưng vì thương hiệu xe máy của công ty trên thị trường đã có uy tín nên hoạt động của công ty vẫn có lãi. Và công ty gặp phải một sự cạnh tranh gay gắt h ơn n ữa là những công ty sản xuất xe máy lớn khác, đ ã đổi mới công nghệ, mua những linh kiện từ công ty khác với giá rẻ h ơn đ ể lắp ráp xe hoàn chỉnh với giá thấp hơn nhưng vẫn là nh ững công ty lớn h àng đầu có qui tín về chất lượng h àng hoá trong lòng người tiêu dùng. Đấy có thể là một khó khăn lớn cho công ty. 45
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty sẽ được phòng kế toán tập hợp lại, phân tích đánh giá và đưa ra những mục tiêu của năm tới , kết hợp với phòng dự án và phòng kinh doanh, lập thành b ản báo cáo hay tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết cho năm tới lên tổng công ty bao gồm: Biểu kế hoạch về sản lượng. Biểu kế hoạch về doanh thu. Biểu kế hoạch, doanh thu chi phí kết quả sản xuất king doanh. Trên cơ sở phân tích tình hình xu thế biến động của thị trường , công ty QHQT- ĐTSX đã đưa ra nh ững mục tiêu va phương hướng của mình. Về nhập khẩu xe máy, công ty giảm số lư ợng xe nhập khẩu dạng CKD, tập trung vào nhập khẩu xe máy dạng IKD, tiến sang lĩnh vực nhập khẩu ô tô chuyên dùng, và các hàng khác như hàng tiêu dùng để phù hợp với nền kinh tế thị trư ờng. Vẫn tiến hành các hoạt động nhập khẩu uỷ thác, thiết bị cầu đường, phương tiện giao thông vận tải và các hàng khác. Th ị trường xe máy Trung Quốc b ão hoà, xu hướng thị trường đang hư ớng tới những sản phẩm có chất lượng cao, giá thấp hơn, nên công ty đã có kế hoạch sản xuất xe máy d ưới dạng IKD2, đầu tư chiều sâu vào trang thiết bịi, nâng caonăng suất và ch ất lư ợng, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý chất lượng ISO 9001 vào trong công ty. Về kế hoạch xuất khẩu, th ì mở rộng thị trường xuất khẩu lao động xuất khẩu sang các nước, tuyển và đào tạo tay nghề cho những người xuất khẩu lao động, tăng số lượng người được đi xuất khẩu lao động. 46
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tăng các m ặt hàng kinh doanh thương mại khác, thức hiện kế hoạch về doanh thu năm sau tăng hơn năm trư ớc. Công ty QHQT-ĐTSX là công ty con, trức thuộc tổng công ty xây dựng giao thông công trình 8 , nên công ty đang có kế hoạch mở rộng thị lĩnh vực xây dựng cơ b ản, những năm trứ ơc về giá trị lĩnh vực này chỉ đạt doanh thu khiêm tốn so với hoạt động kinh doanh xe máy, thì sang năm tới sẽ tăng diện tích được xây dựng và tăng doanh thu. Để có thể tiến hành cho ho ạt động n ày công ty QHQT- ĐTSX đang có chính sách tuyển thêm nhân sự là những kỹ sư thuộc lĩnh vực xây dựng, thi công cầu đường, có tay nghề, có kinh nghiệm để có thể đảm bảo được trách nhiệm được giao và tạo lập uy tín trên th ị trường. Để đẩy nhanh hoạt động kinh doanh xe máy,tạo lòng tin với khách hàng,tăng cường các mối quan hệ làm ăn đối với các khách hàng,tăng cường các mối quan hệ làm ăn đối với các cửa hàng, đ ại lý tiêu thụ của công ty,công ty không ngừng đổi mới và hoàn thiện về chất lượng Ta có thể cụ thể hiểu kế hoạch sản lượng sản xuất kinh doanh năm 2002của công ty QHQT- ĐTSX như sau: Kế hoạch sản lượng sản xuất kinh doanh năm 2002 Tổng số 525.600 Kế hoạch kinh doanh 473.800 A Nhập khẩu kinh doanh xe máy 450.200 I Xe máy d ạng IKD Chiếc 60.000 450.200 Chiếc 3.600 Ii Ô tô chuyên dùng 47
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Iii Hàng khác 4.000 Nhập khẩu uỷ thác Iv Thiết bị cầu đường Chiếc 12 15.000 Hàng khác 1.000 Phương tiện vận tải Chiếc 6.000 Kế hoạch xuất khẩu B Xuất khẩu lao động Người 200 Kinh doanh thương mại C 20.000 Hàng tiêu dùng 3.000 Xây dựng cơ bản D M2 27.000 2.000 Hà Nội, ngày 05/01/02 Các giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu xe máy tại công ty ii. QHQT-ĐTSX: Để đ ưa công ty hoạt động theo đúng những mục tiêu và phương hướng đề ra một cách có hiệu quả, đòi hỏi công ty phải có những biện pháp thích hợp đối với qui trình nh ập khẩu xe máy tại công ty. Qua quá trình thực tập tại công ty, em xin đ ưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu xe máy tại công ty. 1 . Các giải pháp đối với công ty QHQT-ĐTSX: 1 .1: Một số giải pháp về nghiên cứu thị trư ờng và lập PAKD: Để nắm bắt được các yếu tố của thị trường, hiểu biết các qui luật vận động của thị trường đ ể từ đó công ty có biện pháp xử lý kịp thời thì nhất thiết phải tiến 48
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h ành các hoạt động nghiên cứu thị trường. Khâu nghiên cứu thị trường có thực hiện tốt thì doanh nghiệp mới xác định được chính xác mặt h àng,b ạn hàng,xây dựng phương án kinh doanh của m ình một cách khoa học,đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh. Hiện nay tại công ty chưa có bộ phận chuyên trách về nghiên cứu thị trường ,nên thành lập một bộ phận chuyên trách để nghiên cứu, thành lập phòng Marketing riêng đi sâu vào nghiên cứ thị trường, thu thập thông tin đối với nhu cầu tiêu dùng xe máy của người dân trong nước, dự đoán những xu h ướng biến động của thị trường để công ty xác định phương hướng kinh doanh cho công ty trong tương lai. *Phương pháp thu thập thông tin: Ngày nay công nghệ thông tin vô cùng phát triển ,nên việc thu thập thông tin qua m ạng Internet rất được chú ý, nên công ty có thể tìm kiếm thông tin qua mạng, lắp đ ặt các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc tìm kiếm thông tin, nối mạng Internet đ ể cập nhật thông tin. Hàng năm, công ty cử người đi tìm hiểu trực tiếp thị trường bên Trung Quốc, để có th ể tìm kiếm được nguồn hàng tốt hơn ho ặc tìm hiểu thực tế công việc kinh doanh phía đối tác. *Xác đ ịnh thị trường nhập khẩu trọng điểm và thị trường hàng hoá tiêu dùng trọng đ iểm : Bao gồm xác định thị trường nhập khẩu trọng điểm và thị trường hàng hoá tiêu thụ trọng điểm.Thị trường nhập khẩu của công ty vẫn là phía đối tác Trung Quốc. Bởi vì, nó còn tu ỳ thuộc vào xxu hướng của người tiêu dùng trong nước. Phương tiện đi 49
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com lại ở nước ta hiện nay cơ đọng và thu ận tiện nhất vẫn là xe máy, và xu hư ớng là xe với giá rẻ. Về thị trường tiêu thụ trọng điểm của công ty vẫn là th ị trường miền bắc và thị trường thành phố Hồ Chí Minh, với ưu th ế về thương hiệu trên th ị trường, công ty n ên phát triển hơn nữa thị trường tiêu thụ sản phẩm của m ình, đưa sản phẩm về các tỉnh th ành khác không trực thuộc trung ương và đ ặc biệt là hường tới nhu cầu của n gười dân lao động nông thôn. Đối với nh à nông bây giờ phương tiện xe máy đi lại đó không ph ải là một cái gì đó quá xa vời, nhưng đối với thị trường tiêu thụ n ày thì công ty phải đặc biệt chú ý về chất lượng xe của m ình và giá cả của xe. Chính vì th ế giả pháp cho vấn đề này là công ty nh ập khẩu linh kiện xe về lắp ráp và mở xưởng sản xuất nhữn g linh kiện và phụ tùng mình có thể, nh ưng vẫn đảm bảo chất lượng đ ể giảm bớt đư ợc giá thành, thì thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ rộng hơn. *Lựa chọn đối tác : Công ty cần thận trọng trong việc lựa chọn đối tác kinh doanh trên cơ sở đã tìm hiểu đối tác về: Tình hình sản xuất kinh doanh xe máy của bạn. - Uy tín, tiềm năng và kinh nghiệm của họ trong kinh doanh. - Tiêu th ức giá cả,quy cách chất lượng của xe và tính đến yếu tố tiêu thụ loại - xe đó khi nhập về. Trung Quốc là đối tác quen thuộc và là thị trường đầy tiềm năng, tuy vậy công ty vẫn phải nắm rõ và theo sát tình hình sản xuất kinh doanh của đối tác để 50
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đ ảm bảo chất lượng hàng nhập. Vì thế công ty phải thường xuyên cử người đi tìm h iểu về thị trường Trung Quốc. * Về lập ph ương án kinh doanh: Để có thể xác định nhu cầu tiêu dùng một cách cụ th ể công ty tiến hành kiểm tra hàng tồn kho tại các cửa hàng, các đại lý tiêu thụ sản phẩm của công ty trên toàn quốc. Công việc này nên làm hai lần trong năm để có th ể xác định được một cách cụ thể về nhu cầu của người tiêu dùng thông qua số lượng hàng tồn về kiểu xe, chất lư ợng xe, mầu sắc ...Đồng thời có thể thông qua đợt khảo sát tìm hiểu nguyên nhân và xác đ ịnh cho m ình hướng đi tiếp theo, lập phương án kinh doanh sát thực hơn. 1.2: Một số giải pháp trong việc đàm phán ký kết hợp đồng: Đàm phán có một vai trò quan trọng đối với việc ký kết hợp đồng,vì vậy rất coi trọng vấn đề đ àm phán.Vấn đề đàm phán tại công ty lại theo hai bước: đàm phán sơ bộ và đàm phán cụ thể,n ên sự th ành công của hợp đồng là thành công ở bước đ àm phán sơ bộ. Phái đo àn đàm phán sơ bộ tại Trung Quốc do chính GĐ công ty đi đ àm phán. Việc chuẩn bị đàm phán phải thực hiện cho tốt cả về nhân sự thời gian và mục tiêu cần đạt đ ược. Xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được, lường trước những tình huống có thể xẩy ra để đ ưa ra nh ững đối sách phù hợp khi tiến h ành đàm phán kí kết hợp đồng như: Tạo ra tính cạnh tranh: nêu lên quan điểm cạnh tranh,cần cho đối phương - không chỉ là người duy nhất m à công ty có thể hợp tác.Nếu trong đàm phán không 51
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com tạo đư ợc tính cạnh tranh thì sẽ dẫn tới tình trạng làm cho đối phương thiếu nhiệt tình với việc làm ăn cuả chúng ta. Từng bư ớc tiến tới thoả thuận: Trong nhiều trường hợp không thể đạt ngay - được mục đích đ àm phán,chúng ta cần bình tĩnh,chính chắn,phải nắm được tâm lý của đối tượng,chia nhỏ mục tiêu của m ình và từ đó từng b ước thực hiện các mục tiêu đã chia nhỏ đến khi đạt được mục tiêu toàn bộ. Nêu ra mục tiêu cao:nêu mục tiêu cao hơn dự tính để thoả hiệp dẫn đi đến - mục đích. Việc đ ặt ra mục tiêu cao sẽ có lợi hơn vì như vậy sẽ gây cho đối phương bối rối và bất ngờ. Và nhất là khi đạt được thoả thuận thì phải xem xét lại các điều khoản m à chúng ta thoả thuận đựơc trước khi ký kết hợp đồng, và hợp đồng ký kết là một văn bản ghi nhớ các điều kiện đ ã thoả thuận. Hợp đồng nhập khẩu phải được trình bày rõ ràng,sáng sủa,trình bày nêu lên nội dung đã được thoả thuận. Về nhân sự trong đàm phán: Đối với nghiệp vụ đàm phán ký kết hợp đồng,trình độ chuyên môn và bản lĩnh của các nhà đàm p hán sẽ quyết định đáng kể tới khả năng thành bại.Người đ àm phán không chỉ có trình độ chuyên môn về TMQT m à còn ph ải có sự hiểu biết sâu sắc về h àng hoá, văn hoá, tính cách và ngôn ngữ của bạn h àng. Ngoài ra họ còn phải có b ản lĩnh và sự tự tin để vượt qua những phút căng thẳng trong quá trình đ àm phán. Vì vậy, công ty cần nâng cao trình độ nghiệp vụ h ơn n ữa, tìm hiểu cả về văn hoá, phong cách và ngôn ngữ của đối tác cho đội ngũ đ àm phán. 52
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2