Học Hát Bài: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
437
lượt xem
14
download

Học Hát Bài: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài dân ca dân tộc Khơ Me do Đặng Nguyên Sưu Tầm. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Hát Bài: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên)

  1. Tiết 23: Học Hát Bài: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài dân ca dân tộc Khơ Me do Đặng Nguyên Sưu Tầm. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
  2. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chim Saó - Giới thiệu bài hát, tác giả. - HS lắng nghe. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. hát . - HS thực hiện. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý. điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của
  3. bài . - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - HS trả lời. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân + Bài :Chim Sáo. tộc nào? + Dân Ca Khơ Me -+ Sưu Tầm: Đặng Nguyễn.. - HS nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò: - HS thực hiện - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS chú ý. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý -HS ghi nhớ. hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. Tiết 24: Ôn Tập Bài Hát: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên) Ôn Tâp :TĐN Số 5 + Số 6 I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 5 và 6. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
  5. - Kiểm tra bài cũ. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chim Sáo - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân ca dân - HS chú ý. tộc nào? - HS trả lời. + Bài :Chim sáo. - Cho học sinh tự nhận xét: + Dân ca Khơ - Giáo viên nhận xét: Me- Sưu tầm Đặng - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Nguyễn. điệu của bài hát. - HS nhận xét * Hoạt động 2: TĐN Số 5: “Hoa Bé Ngoan”
  6. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 5 kết hợp vổ tay theo tiết tấu của bài TĐN. - HS thực hiện. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - HS thực hiện. - Giáo viên nhận xét. - HS thực hiện. * Hoạt động 3: TĐN Số 6: “Múa Vui”. - Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 6 kết hợp - HS thực hiện. vổ tay theo tiết tấu của bài TĐN. - HS thực hiện. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. * Cũng cố dặn dò: - HS thực hiện. - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS chú ý. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc -HS ghi nhớ. nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản