Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
130
lượt xem
3
download

Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của ba bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. Nghe nhạc tìm hiểu bài “Lý Cây Bông” dân ca Nam Bộ. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc

  1. Tiết 25: Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của ba bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Nghe nhạc tìm hiểu bài “Lý Cây Bông” dân ca Nam Bộ. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
  2. - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chúc Mừng - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc của - HS chú ý. nước nào? Lời do ai viết - HS trả lời. + Bài :Chúc - Cho học sinh tự nhận xét: Mừng - Giáo viên nhận xét: + Nhạc : Nga - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai + Lời : Hoàng
  3. điệu của bài hát.. Lân * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Bàn Tay Mẹ - HS nhận xét - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - HS thực hiện. - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát đồng thanh - Giáo viên nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát do ai + Hát cá nhân. viết? - HS nhận xét. - HS chú ý. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS trả lời. - Giáo viên nhận xét: + Bài :Bàn Tay - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Mẹ điệu của bài hát. + Nhạc: Bùi Đình * Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Chim Sáo Thảo - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới + Lời: Tạ Hữu nhiều hình thức. Yên - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét:
  4. - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân ca dân tộc nào? - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý. điệu của bài hát. - HS trả lời. * Hoạt động 4: Bài Lý Cây Bông + Bài :Chim sáo. - Giáo viên cho học sinh nghe giai điệu của bài hát + Dân ca Khơ - Giáo viên giới thiệu tác giả và tác phẩm. Me- Sưu tầm Đặng - Giáo viên trình bày lại bài hát và yêu cầu học sinh hát Nguyễn. theo. - HS nhận xét * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát Chim Sáo một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS lắng nghe. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý - HS chú ý
  5. hơn. - HS thực hiện. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ.
  6. Tiết 26: Học Hát Bài: Chú Voi Con Ở Bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Phạm Tuyên viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới:
  7. Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chú Voi Con Ở Bản Đôn - Giới thiệu bài hát, tác giả. - HS lắng nghe. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. hát . - HS thực hiện. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý. điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .
  8. - HS thực hiện. - HS trả lời. + Bài :Chú Voi Con Ỏ Bản Đôn. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài + Nhạc sĩ: Phạm Tuyên. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát do ai viết? - HS nhận xét - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - HS thực hiện - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát - HS chú ý. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết -HS ghi nhớ. thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản