intTypePromotion=1

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN RIÊNG

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
314
lượt xem
72
download

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN RIÊNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN RIÊNG. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN RIÊNG

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM FPT - Telecom Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: Q /FPT-TEL-WEB/DM Hà Nội, ngày tháng năm 2007 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN RIÊNG - Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHCN VIệt Nam năm 2005; - Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lí, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; - Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BCVT ngày 11 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Qui định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; - Sau khi xem xét yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ Internet của Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Chúng tôi gồm: Bên sử dụng dịch vụ (Bên A): Văn phòng luật sư Đông Nam Á Người đại diện: Nguyễn Mạnh Thuật Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Địa chỉ: 27 Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – HÀ Nội Điện thoại: 04.5656858 Fax: Số tài khoản: Mã số thuế: Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Người đại diện: Bà Chu Thị Thanh Hà Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Địa chỉ: 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Số điện thoại: 84 - 4 - 760 1060 Số Fax: 84 - 4 - 822 3111 Số tài khoản 001.100.1389599 Mở tại Ngân hàng: Sở giao dịch-NH Ngoại thương VN Email: web-support@fpt.net Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây: ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ Bên B tiến hành hướng dẫn đăng kí và bảo trì cho bên A (các) tên miền sau: Số năm duy Stt Tên miền trì 1 l u a t s u d o n g n a m a . v n 1 năm 2 ………. năm 3 ………. năm 4 ………. năm 5 ………. năm 6 ………. năm ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 2.1. Sau khi hợp đồng được kí kết, bên A thanh toán ngay cho bên B các khoản phí sau: STT Khoản mục Đơn giá (VNĐ) Số lượng Thời gian Thành tiền (VNĐ) Phí đăng ký tên miền cấp 3 .VN 450.000 .....tên miền 01 Phí duy trì tên miền cấp 3 .VN 480.000 .....tên miền .......năm Phí đăng ký tên miền cấp 2 .VN 450.000 1 tên miền 02 Phí duy trì tên miền cấp 2 .VN 600.000 1 tên miền 1 năm Phí đăng ký tên miền quốc tế 0 .....tên miền 0 03 Phí duy trì tên miền quốc tế 480.000 … tên miền Tổng cộng 1.050.000 VNĐ Tổng tiền bằng chữ Một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng
  2. 2.2.Các khoản phí thanh toán cho các tên miền là không hoàn lại. 2.3.Hình thức thanh toán:  Trực tiếp tại địa chỉ bên A  Trực tiếp tại địa chỉ bên B  Chuyển khoản ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A 3.1.Cung cấp đầy đủ các thông tin để bên B tiến hành khởi tạo tên miền cho bên A trong bản khai đăng kí tên miền kèm theo hợp đồng này 3.2.Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng này. 3.3.Thanh toán đầy đủ chi các khoản chi phí cho bên B như đã nêu tại Điều 2 của hợp đồng này. Chủ động đóng phí duy trì tên miền đầy đủ, đúng hạn cho bên B khi tên miền đến hạn đóng phí. 3.4 Chủ động nộp cho bên B “Bản khai thay đổi tên miền” mỗi khi có các thay đổi địa chỉ liên hệ, địa chỉ email, điện thoại, fax của bên A. ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 4.1. Hoàn thành việc khởi tạo tên miền trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của bên A. 4.2. Thiết lập cấu hình và quản lí (các) tên miền được nêu trong Điều 1 cho bên A trong hệ thống mạng lưới của bên B. 4.3. Cung cấp cho bên A hoá đơn tài chính sau khi bên A thanh toán xong toàn bộ giá trị hơp đồng. 4.4. Hướng dẫn bên A sử dụng, quản lý và thông báo, nhắc nhở bên A nộp phí duy trì tên miền trước khi hết hạn. ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 5.1. Tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy hai bên cùng thống nhất bên B chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền. 5.2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 5.3. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 15 ngày để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho việc thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán. 5.4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển lên Toà Kinh tế thành phố Hà Nội . 5.5. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B NGUYỄN MẠNH THUẬT CHU THỊ THANH HÀ 2.3.1v-BM/IN/HDCV/FPT 1/0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2