intTypePromotion=3

MẪU DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỪ ....ĐẾN……

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
3
download

MẪU DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỪ ....ĐẾN……

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỪ ....ĐẾN…… (Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp) Tên tổ chức tư vấn định giá: Tên doanh nghiệp được xác định giá trị doanh nghiệp Công ty... Công ty... Công ty... Công ty... Công ty... Công ty... ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỪ ....ĐẾN……

  1. DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỪ ....ĐẾN…… (Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp) Tên tổ chức tư vấn định giá: Giá trị doanh nghiệp Tên doanh Doanh Thời điểm Do tổ Theo nghiệp được nghiệp Số, ngày, Thời gian ký kết chức tư quyết STT xác định giá trực thuộc tháng HĐ thực hiện thanh lý vấn định định của trị doanh Bộ, UBND ký kết hợp đồng hợp đồng giá xác cơ quan nghiệp tỉnh/TP định QLNN 1 Công ty... 2 Công ty... 3 Công ty... 4 Công ty... 5 Công ty... 6 Công ty... …….. …………., ngày …….tháng …….năm……. Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty (Ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản