Kể chuyện KỂ CHUYỆN THEO TRANH: LÝ TỰ TRỌNG

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
542
lượt xem
11
download

Kể chuyện KỂ CHUYỆN THEO TRANH: LÝ TỰ TRỌNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi anh Lý Tự Trọng yêu nước, có lý tưởng, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù. 2. Kĩ năng: - Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa, học sinh biết thuyết minh cho mỗi phần tranh bằng 1, 2 câu. Kể toàn bộ từng đoạn và kể toàn bộ câu chuyện. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu nước, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện KỂ CHUYỆN THEO TRANH: LÝ TỰ TRỌNG

  1. Kể chuyện KỂ CHUYỆN THEO TRANH: LÝ TỰ TRỌNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi anh Lý Tự Trọng yêu nước, có lý tưởng, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù. 2. Kĩ năng: - Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa, học sinh biết thuyết minh cho mỗi phần tranh bằng 1, 2 câu. Kể toàn bộ từng đoạn và kể toàn bộ câu chuyện. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu nước, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Tranh minh họa cho truyện (tranh phóng to) - Học sinh: SGK
  2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 1. Khởi động: Hát 4’ 2. Bài cũ: Kiểm tra SGK 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - Hôm nay các em sẽ tập kể lại câu chuyện về anh “Lý Tự Trọng”. 30’ 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1:Keå chuyeän Muïc tieâu: Gv keå chuyeän giuùp hs naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän Phöông phaùp: Keå
  3. chuyeän - GV kể chuyện lần 1 - Học sinh lắng nghe và quan sát tranh - Giải nghĩa một số từ khó Sáng dạ - Mít tinh - Luật sư - Thành niên - Quốc tế ca * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh keå Muïc tieâu: Höôùng daãn hs keå chuyeän vaø keát hôïp vôùi ñieäu boä, neùt maët moät caùch töï nhieân Phương pháp: Trực quan, thực hành a) Yêu cầu 1 - 1 học sinh đọc yêu cầu
  4. Dựa theo lời kể của cô, - Học sinh tìm cho mỗi em hãy thuyết minh cho tranh 1, 2 câu thuyết minh nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1 hoặc 2 câu: - Học sinh nêu lời thuyết minh cho 6 tranh. Tranh 1: LTT rất sáng dạ, được cử ra nước ngoài học tập Tranh 2: Về nước, anh được giao nhiệm vụ chuyển và nhận thư từ, tài liệu. Tranh 3: Trong công việc, anh Trọng rất bình tĩnh và nhanh trí. Tranh 4: Trong một buổi mít tinh, anh bắn chết một tên mật thám và bị giặc
  5. bắt. Tranh 5: Trước tòa án của giặc, anh hiên ngang khẳng định lí tưởng cách mạng của mình. Tranh 6: Ra pháp trường, LTT hát vang bài Quốc tế ca - GV nhận xét treo bảng - Cả lớp nhận xét phụ: lời thuyết minh cho 6 tranh b) Yêu cầu 2 - Học sinh thi kể toàn bộ Kể lại toàn bộ câu chuyện câu chuyện dựa vào tranh và lời thuyết minh của tranh. - Cả lớp nhận xét - GV lưu ý học sinh: khi - Học sinh khá giỏi có thể thay lời nhân vật thì vào dùng thay lời nhân vật để
  6. phần mở bài các em phải kể. giới thiệu ngay nhân vật em sẽ nhập vai. - GV nhận xét. * Hoạt động 3: Trao đổi - Tổ chức nhóm về ý nghĩa câu chuyện Phương pháp: Thảo luận, - Nhóm trưởng phân các đàm thoại, giảng giải bạn tìm ý nghĩa rồi nộp lại cho nhóm trưởng. Muïc tieâu: Hs hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän, ca ngôïi anh Lyù Töï Troïng giaøu loøng yeâu nöôùc, hieân ngang, baát khuaát, duõng caûm - Em hãy nêu ý nghĩa câu - Đại diện nhóm trình bày chuyện. - GV nhận xét chốt lại: - Các nhóm khác nhận xét.
  7. Người anh hùng dám quên mình vì đồng đội, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù. Là thanh niên phải có lý tưởng. * Hoạt động 4: Củng cố - Bình chọn bạn kể - Mỗi dãy chọn ra 1 bạn chuyện hay nhất. kể chuyện -> lớp nhận xét chọn bạn kể hay nhất. 1’ 5. Tổng kết - dặn dò - Về nhà tập kể lại chuyện. - Chuẩn bị: Kể chuyện đã nghe, đã đọc: Về các anh hùng, danh nhân của đất nước. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản