intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch bài dạy Sinh học lớp 6

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

131
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch bài dạy Sinh học lớp 6 trinh bày kế hoạch nội dung các bài dạy như: Đặc điểm của cơ thể sống, nhiệm vụ của sinh học; đặc điểm chung của thực vật; kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng; quan sát tế bào thực vật; cấu tạo tế bào TV; sự lớn lên và phân chia của TB; các loại rễ, các miền của rễ, cấu tạo miền hút của rễ; sự hút nước và muối khoáng của rễ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch bài dạy Sinh học lớp 6

KẾ HOẠCH BÀI DẠY<br /> <br /> Tiết 1<br /> Ns:<br /> Nd:<br /> <br /> MÔN: SINH HỌC 6<br /> <br /> HỌC KỲ I<br /> MỞ ĐẦU SINH HỌC.<br /> Bài 1 & 2 ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG.<br /> NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC<br /> <br /> I.Mục tiêu:<br /> 1.Kiến thức:<br />  Nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống.<br />  Phân biệt được vật sống và vật không sống qua nhận biết dấu hiệu từ một số đối<br /> tượng .<br />  Kể được 1 số vd thấy được sự đa dạng của sinh vật tạo thành 4 nhóm: Động vật,<br /> thực vật, vi khuẩn và nấm .<br />  Phân biệt được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học.<br />  Biết được 4 nhóm sinh chính : động vật , thực vật , vi khuẩn , nấm .<br /> 2.Kỹ năng: rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sinh vật .<br /> 3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích bộ môn - thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu thực vật<br /> bằng hành động bảo vệ thực vật .Sử dụng, cải tạo và phát triển hợp lý.<br /> 4.Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực tự học, năng lực quan sát, giải quyết vấn<br /> đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, hợp tác nhóm,năng lực quản lý,năng lực<br /> chuyên biệt.<br /> II.Chuẩn bị:<br /> 1.Giáo viên :<br /> Tranh vẽ : Đại diện 1 vài nhóm sinh vật trong tự nhiên – hình 2.1 SGK .<br /> Bảng phụ ghi nội dung trang 6 sgk. Bảng phụ ghi nội dung trang 7 sgk.<br /> 2.Học sinh : Tranh vẽ : Đại diện 1 vài nhóm sinh vật trong tự nhiên<br /> Cấp độ<br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng thấp<br /> <br /> Vận dụng cao<br /> <br /> Tên chủ đề<br /> 1.Đặc điểm của - Nêu đặc điểm<br /> cơ thể sống<br /> của cơ thể sống<br /> - Trình bày đặc<br /> điểm chung của<br /> thực vật<br /> 2.Nhiệm vụ sinh - Kể tên các loại<br /> học<br /> môi trường sống<br /> của thực vật<br /> - Hãy kể tên các<br /> nhóm sinh vật<br /> <br /> THCS PHÚ THUẬN<br /> <br /> - Phân biệt được<br /> vật sống và vật<br /> không sống:lấy<br /> vd<br /> <br /> - Sự trao đổi - Làm gì để bảo<br /> chất đó có ý vệ vật sống<br /> nghĩa gì cho<br /> thực vật<br /> <br /> - Lấy vd minh<br /> họa<br /> - Tại sao tv lại<br /> thích nghi với<br /> môi trường đó.<br /> <br /> Giải thích mqh<br /> giữa sinh vật và<br /> môi trường<br /> <br /> 1<br /> <br /> KẾ HOẠCH BÀI DẠY<br /> <br /> MÔN: SINH HỌC 6<br /> <br /> III.Các bước lên lớp:<br /> * Ổn định lớp: Kiểm tra nắm số lượng học sinh<br /> * Kiểm tra bài cũ :<br /> 1.Khám phá:Mỗi ngày, chúng ta tiếp xúc với các vật dụng, các cây, con vật khác nhau.<br /> Chúng bao gồm những vật sống và vật không sống. Vậy, vật sống khác vật không sống<br /> như thế nào ?<br /> 2.Kết nối:<br /> Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.<br />  M tiêu: phân biệt được vật sống và vật không sống qua các biểu hiện bên ngoài.<br /> Hoạt động của giáo viên<br /> Hđ của học sinh<br /> Phần ghi bảng<br /> Y/c hs tìm hiểu mục ▼: Hãy<br /> - Đại diện pbiểu, 1. Nhận dạng vật sống và<br /> kể tên 1 số cây,con, đồ vật<br /> nhóm khác bổ vật không sống:<br /> xung quanh ?<br /> sung: kể tên cây, - Đối tượng :<br /> - Gv ghi lại; Chọn đại diện: con con, đồ vật cụ thể. + Thực vật : Ví dụ : Cây đậu<br /> gà và cây đậu.<br /> + Động vật : Ví dụ : Con gà<br /> - Hãy th.luận nhóm :<br /> +Vật vô sinh : Hòn đá<br /> + Con gà, cây đậu cần những - Thảo luận nhóm,<br /> đk gì để sống ?<br /> đại diện phát biểu,<br /> + Hòn đá (viên gạch, cái bàn) nhóm khác bổ<br /> có cần có cần những đk như sung:<br /> con gà, cây đậu để t.tại không ? + Con gà, cây đậu<br /> + Con gà , cây đậu có lớn lên cần thức ăn, nước<br /> sau 1 thời gian nuôi (trồng) hay uống để sống. hòn<br /> không ? Trong khi hòn đá có đá thì không cần…<br /> tăng kích thước không ?<br /> - Treo Tranh vẽ phóng to ; Bổ<br /> sung hoàn chỉnh nội dung.<br /> Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của vật sống, so sánh với vật không sống.<br />  Mục tiêu: hs nêu được: đặc điểm của cơ thể sống: có quá trình trao đổi chất để lớn<br /> lên, sinh sản, …<br /> Hoạt động của giáo viên<br /> Hđ của học sinh<br /> Phần ghi bảng<br /> - Treo Bảng phụ ghi nội dung - Theo dõi cách 2.Đặc điểm của cơ thể<br /> bảng trang 6, hướng dẫn học làm, thảo luận sống:<br /> sinh cột 6, 7 cách hoàn thành nhóm đại diện phát - Trao đổi chất .<br /> bảng; Yêu cầu học sinh hoàn biểu, nhóm khác bổ - Lớn lên( sinh trưởng và<br /> thành bảng theo hướng dẫn.<br /> sung.<br /> phát triển )<br /> - Yêu cầu học sinh đại diện đọc<br /> - Sinh sản.<br /> kết quả h.thành bảng.<br /> - Cảm ứng<br /> - Trao đổi chất ( Vd : QT -Liên hệ lấy thêm<br /> quang hợp ) .<br /> ví dụ .<br /> - Lớn lên ( Vd: sự lớn lên của<br /> cây nhãn …)<br /> - Sinh sản ( sự ra hoa , kết quả<br /> THCS PHÚ THUẬN<br /> <br /> 2<br /> <br /> KẾ HOẠCH BÀI DẠY<br /> <br /> MÔN: SINH HỌC 6<br /> <br /> của cây ổi …)<br /> - Cảm ứng ( Hiện tượng cụp lá<br /> cây xấu hổ )<br /> - Bổ sung hoàn chỉnh nội dung<br /> 3.Luyện tập,cũng cố:<br /> ? Vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau.<br /> ? Trong các ý sau: lớn lên, sinh sản, di chuyển, lấy các chất cần thiết, loại bỏ các<br /> chất; những dấu hiệu nào chung cho cơ thể sống .<br /> 4.Dặn dò : Tranh ảnh của một số sinh vật trong tự nhiên .<br /> Bài 2 : NHIỆM VỤ SINH HỌC<br /> Vật sống có những đặc điểm gì khác vật không sống ?<br />  Vật sống: có sự TĐC với môi trường, lớn lên và sinh sản<br /> *** Sinh vật trong tự nhiên có rất nhiều loại đa dạng như: thực vật, động vật, vi sinh<br /> vật,…Môn sinh học nghiên cứu những vấn đề gì trong tự nhiên, chúng ta sẽ tìm hiểu qua<br /> bài học sau đây !<br /> Hoạt động 1: Tìm hiểu sự đa dạng của sinh vật trong tự nhiên.<br />  Mục tiêu: mô tả được sv trong tự nhiên rất đdạng nhưng gồm 4 nhóm chính. :<br /> Hoạt động của giáo viên<br /> Hđ của học sinh<br /> Phần ghi bảng<br /> - Treo Bảng phụ ghi nội dung - Quan sát giáo 1. Sinh vật trong tự nhiên:<br /> bảng trang 7. Hướng dẫn học viên hướng dẫn. a. Sự đa dạng của thế giới<br /> sinh cách thực hiện. Yêu cầu thảo luận nhóm đại sinh vật: SGK<br /> học sinh thảo luận nhóm trong diện phát biểu, b. Các nhóm sinh vật trong tự<br /> 5’hoàn thành bảng theo hướng nhóm khác bổ nhiên:<br /> dẫn.<br /> sung.<br /> - Sinh vật được chia thành 4<br /> - Có nhận xét gì về thế giới - Đại diện phát nhóm: thực vật, động vật, vi<br /> sinh vật và vai trò của chúng ? biểu, nhóm khác bổ khuẩn và nấm.<br /> - Treo Tranh vẽ phóng to hình sung: thế giới sv rất<br /> 2.1.<br /> đa dạng.<br /> - Hãy dựa vào sự phân tích - Thảo luận nhóm<br /> trong bảng trên và thảo luận đại diện pbiểu,<br /> nhóm: ,thử phân loại các nhóm nhóm khác bổ<br /> sinh vật trong hình này ? và khi sung: phân loại<br /> phân chia nhóm em đã dựa vào thành 4 nhóm là:<br /> đặc điểm nào của sv ?<br /> thực vật, động vật,<br /> - Yêu cầu học sinh đại diện vi khuẩn và nấm.<br /> phát biểu, bổ sung.<br /> Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của sinh học và của thực vật học.<br />  Mục tiêu: phân biệt được nhiệm vụ của sinh học và của thực vật học.<br /> Hoạt động của giáo viên<br /> Hđ của học sinh<br /> Phần ghi bảng<br /> THCS PHÚ THUẬN<br /> <br /> 3<br /> <br /> KẾ HOẠCH BÀI DẠY<br /> <br /> MÔN: SINH HỌC 6<br /> <br /> - Yêu cầu học sinh đọc thông - Cá nhân quan sát ,<br /> tin ô vuông trang 8:<br /> đọc thông tin sgk.<br /> - Đại diện phát<br /> biểu.<br /> - Hãy nêu những nhiệm vụ của - Nghe gv thuyết<br /> sinh học ?<br /> trình.<br /> - Thuyết trình về nhiệm vụ của<br /> sinh học.<br /> <br /> 2. Nhiệm vụ của sinh học:<br /> * Nghiên cứu các đặc điểm<br /> của cơ thể sống :<br /> + Hình thái .<br /> + Cấu tạo .<br /> + Hoạt động sống .<br /> + Mối quan hệ giữa sinh vật<br /> với môi trường .<br /> + Ứng dụng thực tiễn trong<br /> đời sống . Ví dụ : thực vật<br /> * Nhiệm vụ TVH :<br /> + Hình thái .<br /> + Cấu tạo .<br /> - Nhiệm vụ của thực vật học là<br /> + Hoạt động sống .<br /> gì ?<br /> + Đa dạng của thực vật .<br /> + Vai trò .<br /> ? Sử dung hợp lý , bảo vệ và - Liên hệ - bổ sung + Ứng dụng thực tiễn đời<br /> phát triển cải tạo thực vật như<br /> sống .<br /> thế nào ?<br /> - Bổ sung hoàn chỉnh nội dung.<br /> 3.Luyện tập,cũng cố:<br /> ? Vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau.<br /> ? Trong các ý sau: lớn lên, sinh sản, di chuyển, lấy các chất cần thiết, loại bỏ các<br /> chất; những dấu hiệu nào chung cho cơ thể sống .<br /> ? Thế giới sinh vật rất đa dạng được thể hiện ntn?<br /> ? Bài tập câu 3/ 9 sgk<br /> 4. Dặn dò : Tranh ảnh của một số sinh vật trong tự nhiên .<br />  Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 trang 9.<br />  Yêu cầu học sinh chuẩn bị tranh vẽ về thực vật ở các môi trường khác nhau (tương<br /> tự như 3.1 – 3.4 trang 10)<br /> * Bổ sung cho tiết dạy:…………………………………………………………………..<br /> . ....................................................................................................................................…….<br /> . ....................................................................................................................................…….<br /> . ....................................................................................................................................…….<br /> <br /> ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI TV<br /> THCS PHÚ THUẬN<br /> <br /> 4<br /> <br /> KẾ HOẠCH BÀI DẠY<br /> <br /> Tiết 2<br /> Ns:<br /> Nd:<br /> <br /> MÔN: SINH HỌC 6<br /> <br /> Bài 3 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT<br /> <br /> I.Mục tiêu:<br /> 1.Kiến thức:<br /> - Nêu được đặc điểm chung của thực vật .<br /> - Phân tích và rút ra được sự đa dạng và phong phú của thực vật<br /> 2.Kỹ năng: rèn kỹ năng so sánh, phân tích cho hs.<br /> - Năng lực tự học, năng lực quan sát, giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo,<br /> năng lực giao tiếp, hợp tác nhóm.<br /> 3.Thái độ: giáo dục lòng yêu thích bộ môn - thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu thực vật<br /> bằng hành động bảo vệ thực vật .<br /> 4.Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực tự học, năng lực quan sát, giải quyết vấn<br /> đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, hợp tác nhóm,năng lực quản lý,năng lực<br /> chuyên biệt.<br /> II.Chuẩn bị:<br /> 1.Giáo viên:<br /> -Tranh vẽ phóng to hình tương tự hình trang 10 sgk , bảng phụ, sgv .<br /> 2.Học sinh: Tranh vẽ, soạn bài.<br /> Cấp độ<br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng thấp<br /> <br /> Vận dụng cao<br /> <br /> Tên chủ đề<br /> 1.<br /> Đặc điểm - Nêu được đặc - Phân tích và<br /> chung của thực điểm chung của rút ra được sự<br /> vật<br /> thực vật<br /> đa dạng và<br /> phong phú của<br /> thực vật<br /> - Lấy vd minh<br /> họa<br /> <br /> - Làm gì để bảo - Đề xuất một số<br /> vệ sự đa dạng biện pháp bảo<br /> của thực vật<br /> vệ thực vật ở<br /> địa phương em<br /> <br /> III. Các bước lên lớp :<br /> 1.Ổn định lớp : Kiểm tra nắm số lượng học sinh<br /> 2.Kiểm tra bài cũ :<br /> Nhiệm vụ thực vật học là gì ?<br /> 1.Khám phá:Thực vật rất đa dạng và phong phú , vậy chúng có đặc điểm chung gì ?<br /> 2.Kết nối:<br /> Hoạt động1: Tìm hiểu sự đa dạng và phong phú của thực vật .<br /> THCS PHÚ THUẬN<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2