Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
127
lượt xem
50
download

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thảm khảo về Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

  1. Mã tài liệu: NS – 08 – BM03 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: Ngày………tháng…….năm…… KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ 1. Nội dung: Stt Nội dung đào tạo Người đào tạo Hình thức đào Thời gian tạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Danh sách Stt Họ tên nhân viên Chức danh Bộ phận Ghi chú Người lập Quản lý TP. nhân sự Giám đốc điều hành
Đồng bộ tài khoản