Kế hoạch đào tạo nội quy

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
137
lượt xem
67
download

Kế hoạch đào tạo nội quy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thảm khảo về Kế hoạch đào tạo nội quy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch đào tạo nội quy

  1. Mã tài liệu: NS – 08 – BM02 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: Ngày………tháng…….năm…… KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI QUY, QUY CHẾ 1. Nội dung: Stt Nội dung đào tạo Người đào tạo Hình thức đào Thời gian tạo 1 Sổ tay nhân viên 2 Quy chế lương 3 Quy chế khen thưởng 4 Quy định đánh giá công việc 5 Quy chế kỷ luật 6 Quy chế khiếu nại 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Danh sách Stt Họ tên nhân viên Chức danh Bộ phận Ghi chú Người lập Quản lý TP. nhân sự Giám đốc điều hành
Đồng bộ tài khoản