Kế hoạch dự trữ hàng hóa

Chia sẻ: Vu Manh Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
174
lượt xem
39
download

Kế hoạch dự trữ hàng hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự trữ h2 là cần thiết cho hoạt động KD của DN. Nếu dự trữ ko đủ mức để bán thì sẽ thiếu hàng để bán, ngược lại dự trữ quá nhiều sẽ dẫn đến ứ đọng h2, chi phí cao ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động KD của DN...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch dự trữ hàng hóa

  1. Kế hoạch dự trữ hàng hóa a.Mục tiêu của quản lý kinh tế dự trữ Dự trữ h2 là cần thiết cho hoạt động KD của DN. N ếu d ự tr ữ ko đ ủ m ức đ ể bán thì sẽ thiếu hàng để bán, ngược lại dự trữ quá nhi ều sẽ d ẫn đến ứ đ ọng h2, chi phí cao ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động KD của DN.Mu ốn đạt đc các m ục tiêu trên chức năng dự trữ phải đạt đc các mục tiêu cụ thể sau: -Mục tiêu an toàn đòi hỏi DN phải có 1 khối lượng h2 dự trữ để đảm b ảo bán ra thường xuyên, liên tục. -Mục tiêu ktế đảm bảo chi phí cho dự trữ ít nhất b.Phương pháp xác định: -Dự trữ thấp nhất: bao gồm các yếu tố: +Lượng hàng bán ra trong 1 ngày +Lượng hàng cần thiết để chuẩn bị bán hàng +Lượng h2 trưng bày, quảng cáo +Lượng h2 dự trữ, bảo hiểm -Dự trữ cao nhất: Là mức dự trữ tối đa, vượt qua mức này sẽ gây ứ đọng h2 Lượng dự trữ cao nhất= Lượng dự trữ thấp nhất – lượng h2 1 lần nhập vào -Dự trữ bình quân Lượng dự trữ bình quân=(lượng dự trữ cao nhất + Lượng dự trữ thấp nhất)/2 Dự trữ cao nhất là dự trữ vào thời điểm vừa nhập hàng. Nếu l ượng hàng trong năm chỉ nhập 1 lần thì dự trữ bình quân trong năm s ẽ cao. Nh ưng n ếu nh ập hàng chia thành nhiều kỳ và khoản cách gi ữa các l ần nh ập đ ều nhau thì l ượng hàng nhập sẽ giảm xuống. Như vậy tần suất nhập hàng ảnh h ưởng đ ến d ự tr ữ bình quân, tần suất nhập hàng cao thì dự trữ bình quân giảm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản