intTypePromotion=3

Bài giảng Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng - bar: Chương 4 - GV. Võ Thị Thu Thủy

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
313
lượt xem
85
download

Bài giảng Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng - bar: Chương 4 - GV. Võ Thị Thu Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng - bar Chương 4 Tổ chức hoạt động kinh doanh của nhà hàng nhằm lập kế hoạch dự trù mua hàng hóa, nguyên liệu. Tổ chức nhập hàng, dự trữ và bảo quản hàng hóa, biết được qui trình chế biến, lập kế hoạch quảng cáo, bán hàng và phục vụ khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng - bar: Chương 4 - GV. Võ Thị Thu Thủy

 1. CHƯƠNG 4 (5 TIẾT) TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH CỦA NHÀ  HÀNG    
 2. MỤC TIÊU ­ Lập kế hoạch dự trù mua hàng hóa,  nguyên liệu ­ Tổ chức nhập hàng, dự trữ và bảo quản  hàng hóa ­ Biết được qui trình chế biến ­ Lập kế hoạch quảng cáo, bán hàng và  phục vụ khách hàng
 3. NỘI DUNG  Mối liên quan giữa tổ chức xây dựng thực  đơn và tổ chức mua hàng hóa, nhiên liệu  Kế hoạch bảo quản, dự trữ nguyên liệu và  tổ chức chế biến sao cho tiết kiệm  Hiểu rõ mối liên quan giữa các phương  pháp chế biến nhằm mang lại hiệu quả  kinh doanh cho nhà hàng
 4. 1. Tổ chức mua hàng hóa, nguyên liệu cho nhà hàng
 5. Đây là khâu đầu tiên có tính chất quyết định  đến hoạt động kinh doanh cũng như đáp  ứng được mục đích kinh doanh của nhà  hàng
 6. 1.1.Xây dựng kế hoạch mua hàng hóa, nguyên liệu
 7. 1.1.1.Đối với nguyên liệu
 8. 1.1.2. Đối với nguyên liệu vật tư
 9. 1.2.Lựa chọn nguồn hàng cung ứng
 10. 1.3. Tổ chức mua hàng hóa, nguyên liệu
 11. 2. Tổ chức nhập và dự trữ bảo quản hàng hóa, nguyên vật liệu cho nhà hàng
 12. KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN  Phân loại thực đơn ­ Thực đơn cố định ( static menu) ­ Thực đơn theo chu kì (cyclical) ­ Thực đơn không có sự lựa chọn (table  hotel menu or prix fixe menu) ­ Thực đơn có nhiều sự lựa chọn (carte  menu) ­ Thực đơn trong ngày ( du jour menu)
 13. Các yếu tố xây dựng thực đơn
 14. Nêu những ưu điểm và khuyết điểm của thực đơn theo món và thực đơn buffet    
 15. Xác định giá bán cho thực đơn
 16. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản