Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
7
download

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế nơi cá nhân kinh doanh Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Tờ khai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

  1. Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế nơi cá nhân kinh doanh Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm
  2. Tên bước Mô tả bước dương lịch Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ 1. tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) -mẫu số 09/KK- TNCN 2. Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công - mẫu số 09A/PL-TNCN 3. Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh - Mẫu số 09B/PL-TNCN 4. Phụ lục Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - mẫu số 09C/PL-TNCN 5. Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm 6. Thư xác nhận thu nhập năm - mẫu số 20/TXN-TNCN (nếu có thu nhập nhận từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước
  3. Thành phần hồ sơ ngoài). Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của nhóm cá nhân kinh doanh - 7. mẫu số 08B/KK-TNCN (nếu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong nhóm kinh doanh). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho Thông tư số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá 1. 84/2008/TT-BTC nhân có thu nhập từ kinh doanh) -mẫu số 09/KK- ng... TNCN Thông tư số Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công - mẫu số 2. 84/2008/TT-BTC 09A/PL-TNCN ng...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh - mẫu số 09B/PL- 3. 84/2008/TT-BTC TNCN ng... Thông tư số Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - mẫu số 4. 84/2008/TT-BTC 09C/PL-TNCN ng... Thư xác nhận thu nhập năm - mẫu số 20/TXN-TNCN Thông tư số 5. (nếu có thu nhập nhận từ các tổ chức quốc tế, đại sứ 84/2008/TT-BTC quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài) ng... Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của nhóm Thông tư số cá nhân kinh doanh - mẫu số 08B/KK-TNCN (nếu cá 6. 84/2008/TT-BTC nhân có thu nhập từ kinh doanh trong nhóm kinh ng... doanh) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản