Khoa học - LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
851
lượt xem
243
download

Khoa học - LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm thí nghiệm chứng minh không khí có ở quanh mọi vật và các chỗ rỗng trong các vật Phát biểu định luật về khí quyển Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm theo nhóm: các túi ni lông to, dây thun, kim khâu, chậu, chai không, 1 viên gạch, ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học - LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ?

  1. Khoa h c (30) LÀM TH NÀO BI T CÓ KHÔNG KHÍ? I. M c tiêu: Sau bài h c, h c sinh bi t: Làm thí nghi m ch ng minh không khí có quanh m i v t và các ch r ng trong các v t Phát bi u nh lu t v khí quy n II.Chu n b : Hình trang 62, 63/SGK Chu n b các dùng thí nghi m theo nhóm: các túi ni lông to, dây thun, kim khâu, ch u, chai không, 1 viên g ch, ... III. Các ho t ng d y - h c ch y u: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh I/ Ki m tra bài cũ: - 2 em tr l i
  2. + T i sao chúng ta c n ph i ti t ki m nư c? + Em ã làm gì ti t ki m nư c nhà trư ng, gia ình và nơi công c ng? - Giáo viên nh n xét, ghi i m II/ Bài m i: - Gi i thi u bài m i: Không khí luôn chung quanh chúng ta, v y làm th nào biét có không khí, cô s cùng các em khám phá bí m t này qua bài h c: “Làm th nào bi t có không khí” Ho t ng 1: Thí nghi m ch ng minh không khí có xung quanh m i v t M c tiêu: - Phát hi n s t n t i c a không khí và không khí có xung quanh m i v t * Bư c 1: T ch c và hư ng d n: - Các nhóm báo cáo dùng ã chu n b - Chia nhóm, g i 2 em c m c th c hành SGV / 62 - Giáo viên yêu c u h c sinh ng não * Bư c 2: Nhóm
  3. - Giáo viên: các em th o lu n ưa ra gi thi t là “Xung quanh có không khí” - Thí nghi m: - H c sinh th o lu n + Cho 2 em ch y ra sân trư ng sao cho túi ni nhóm lông căng ph ng như hình 1 ho c th i hơi vào túi, c t su lai + L y kim âm th ng túi ni lông ang căng, quan sát - H c sinh làm thí nghi m + Em hãy ưa tay vào ch b âm kim, có c m giác gì? - H c sinh quan sát thí nghi m v a làm * Bư c 3: Trình bày - H c sinh báo cáo k t qu v a làm ng th i gi i thích v cách nh n bi t không khí có - H c sinh phát bi u chung quanh ta - H c sinh có th làm các thí nghi m khác ê ch ng minh i u trên Ho t ng 2: Thí nghi m ch ng minh không khí có trong nh ng ch r ng c a m i v t - i di n nhóm lên M c tiêu: báo cáo - H c sinh phát hi n không khí có kh p nơi k c trong nh ng ch r ng c a các v t
  4. * Bư c 1: T ch c và hư ng d n - G i h c sinh c các m c 2, 3/63 SGK * Bư c 2: Nhóm thí nghi m - Giáo viên t câu h i g i ý + Các em hãy quan sát và cho bi t: trong chai r ng này không ch a v t gì? + Trong nh ng ch nh li ti c a mi ng b t - 2 em c bi n không ch a gì? * Bư c 3: Trình bày: - H c sinh th o lu n - G i h c sinh lên trình bày và gi i thích: nhóm 4 + T i sao các b t khí l i n i lên trong c 2 - Làm thí nghi m như thí nghi m ó? hình v / 63 - Nhóm khác b sung, nh n xét - Quan sát nh ng - Giáo viên nh n xét và k t lu n: Chung hi n tư ng khi thí nghi m quanh m i v t và m i ch tr ng bên trong v t u có không khí Ho t ng 3: H th ng hoá ki n th c v s t n t i c a không khí M c tiêu - i di n lên trình
  5. - Phát bi u nh nghĩa v khí quy n bày - K ra nh ng ví d khác ch ng t chung quanh m i v t và m i ch r ng bên trong v t u có không khí - Giáo viên yêu c u h c sinh th o lu n v i nh ng câu h i sau: - 2 em nh c l i + L p không khí bao quanh trái t ư cg i là gì? + Tìm ví d ch ng t không khí có chung quanh ta và không khí có trong nh ng ch r ng c a m i v t? D n dò: - H c bài nhà - Nghiên c u trư c bài: “Không khí có nh ng tính ch t gì?” SGK/ 64, 65 - H c sinh th o lu n nhóm 2
  6. - H c sinh tr l i (... g i là khí quy n) - H c sinh tr l i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản