intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần Tu tạo Và Phát triển Nhà

Chia sẻ: Cái Gì | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
37
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần Tu tạo Và Phát triển Nhà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu của khóa luận gồm có 3 phần: Chương 1, cơ sở lý luận chung về tài sản và tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần Tu tạo Và Phát triển Nhà; chương 3, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần Tu tạo Và Phát triển Nhà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần Tu tạo Và Phát triển Nhà

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN ĐỨC THỊNH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A16401<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Lan Anh<br /> Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đức Thịnh<br /> Mã sinh viên<br /> : A16401<br /> Chuyên ngành<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận này, em đã nhận được sự giúp<br /> đỡ, hướng dẫn tận tình của các thầy cô, các anh chị và các bạn. Với tình cảm chân thành,<br /> em xin bày tỏ lòng biết ơn tới giáo viên hướng dẫn cô Nguyễn Thị Lan Anh đã tận tình<br /> hướng dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt quá trình làm<br /> khóa luận tốt nghiệp. Em cũng xin bày tỏ sự tri ân tới các cô chú, các anh các chị nhân<br /> viên trong phòng tài chính kế toán cùng toàn thể ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tu Tạo<br /> Và Phát Triển Nhà đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.<br /> Do giới hạn về kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và<br /> hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp thêm của thầy cô giáo và các bạn để khóa<br /> luận của em được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Đức Thịnh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân tôi thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác.<br /> Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn<br /> rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Đức Thịnh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ TÀI SẢN NGẮN HẠN<br /> CỦA DOANH NGHIỆP ...................................................................................................... 1<br /> 1.1. Khái quát tài sản của doanh nghiệp ........................................................................... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm chung........................................................................................................ 1<br /> 1.1.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp ......................................................................... 2<br /> 1.1.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp.................................................................... 6<br /> 1.1.4. Nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp .......................................................... 8<br /> 1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ......................................... 9<br /> 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ..................... 9<br /> 1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn .......................................... 10<br /> 1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn............................. 15<br /> 1.3.1. Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp ......................................... 15<br /> 1.3.2. Xuất phát từ vai trò quan trọng của tài sản ngắn hạn .......................................... 16<br /> 1.3.3. Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ..... 16<br /> 1.3.4. Xuất phát từ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ở các doanh nghiệp<br /> trong nền kinh tế thị trường ............................................................................................... 16<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng tài sản NH của doanh nghiệp ...... 17<br /> 1.4.1. Nhân tố chủ quan .................................................................................................... 17<br /> 1.4.2. Nhân tố khách quan ................................................................................................ 18<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ............................................ 21<br /> 2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà ...................... 21<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty Cổ Phần Tu Tạo Và<br /> Phát Triển Nhà.................................................................................................................... 21<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà ... 23<br /> 2.2. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà<br /> giai đoạn 2010-2012 ........................................................................................................... 25<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản