intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới – Công nghệ mới

Chia sẻ: Phàm Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
49
lượt xem
19
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới – Công nghệ mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên của của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, thực trạng việc sử dụng tài sản của Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới – Công nghệ mới để từ đó đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới – Công nghệ mới

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI<br /> SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT<br /> TRIỂN SẢN PHẨM MỚI – CÔNG NGHỆ MỚI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : LỀU THỊ THU HÀ<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16330<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI<br /> SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT<br /> TRIỂN SẢN PHẨM MỚI - CÔNG NGHỆ MỚI<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.S Trịnh Trọng Anh<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Lều Thị Thu Hà<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16330<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo trường Đại Học<br /> Thăng Long, đặc biệt là Thầy giáo Ths. Trịnh Trọng Anh cùng các anh chị tại công ty<br /> TNHH phát triển sản phẩm mới – công nghệ mới đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em<br /> hoàn thành bài luận văn này. Em xin chân thành cám ơn thầy vì những kiến thức mà<br /> thầy đã truyền dạy cho em, đó sẽ là những hành trang quý báu cho em bước vào đời.<br /> Bằng những kiến thức và khả năng tiếp thu còn hạn hẹp của em thì bài luận còn<br /> nhiều thiếu sót và hạn chế, kính mong sự đóng góp và chỉ dẫn của thầy cô giáo để bài<br /> luận văn hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lều Thị Thu Hà<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Lều Thị Thu Hà<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP .........................................................1<br /> 1.1<br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm tài sản ngắn hạn.............................................................................1<br /> Khái niệm tài sản ngắn hạn ............................................................................1<br /> <br /> 1.1.2<br /> Đặc điểm của tài sản ngắn hạn ......................................................................1<br /> 1.1.3<br /> Phân loại TSNH .............................................................................................. 2<br /> 1.1.3.1. Phân loại theo lĩnh vực tham gia luân chuyển ...................................................2<br /> 1.1.3.2. Phân loại theo tính thanh khoản ........................................................................2<br /> 1.1.4<br /> <br /> Vai trò của TSNH trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh<br /> <br /> nghiệp. 4<br /> 1.2<br /> <br /> Nội dung quản lý TSNH trong DN .................................................................4<br /> <br /> 1.2.1<br /> Quản lý các bộ phận của TSNH .....................................................................4<br /> 1.2.2<br /> Chính sách quản lý TSNH ..............................................................................6<br /> 1.3<br /> Hiệu quả sử dụng TSNH .................................................................................7<br /> 1.3.1<br /> Khái niệm .........................................................................................................7<br /> 1.3.2<br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh<br /> nghiệp 8<br /> 1.3.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời .......................................................................8<br /> 1.3.2.2 Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ...................................................................9<br /> 1.3.2.3. Hiệu suất sử dụng tài sản ...................................................................................9<br /> 1.3.2.4. Quản lý hàng lưu kho .......................................................................................10<br /> 1.3.2.5. Quản lý phải thu khách hàng............................................................................10<br /> 1.3.2.6 Vòng quay tiền ...................................................................................................11<br /> 1.3.3<br /> Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh<br /> nghiệp 11<br /> CHƢƠNG II .................................................................................................................13<br /> THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSNH CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT<br /> TRIỂN SẢN PHẨM MỚI – CÔNG NGHỆ MỚI ....................................................13<br /> 2.1 Khái quát về Công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - công nghệ mới ........13<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................13<br /> 2.1.1.1. Tên gọi, địa chỉ của Công ty .............................................................................13<br /> 2.1.1.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty ..................................13<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH phát triển sản phẩm mới - công nghệ mới .<br /> 14<br /> 2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng TSLĐ của Công ty TNHH phát triển sản phẩm<br /> mới - công nghệ mới ....................................................................................................15<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản