intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện chiến lược marketing cho dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
202
lượt xem
45
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện chiến lược marketing cho dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý thuyết về marketing và xây dựng chiến lược marketing, từ đó sẽ đưa ra đánh giá về những lợi thế, những cơ hội, những hạn chế còn tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô nhằm đề xuất một số giải pháp thiết thực và phù hợp trong từng bước công việc, giúp công ty hoàn thiện một chiến lược marketing hoàn chỉnh để góp phần phủ sóng rộng rãi hình ảnh công ty đến với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu và chiếm được cảm tình của khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện chiến lược marketing cho dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC MARKETING<br /> CHO DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƢỠNG Ô TÔ<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐOÀN THÚY QUỲNH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18345<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : QUẢN TRỊ MARKETING<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC MARKETING<br /> CHO DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƢỠNG Ô TÔ<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : T.s Vũ Thị Tuyết<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Đoàn Thúy Quỳnh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> :<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản trị marketing<br /> <br /> A18345<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong khoa kinh tế quản lý trường đại<br /> học Thăng Long nói chung và các thầy cô giảng dạy chuyên ngành quản trị marketing<br /> nói riêng đã trang bị đầy đủ kiến thức cho em để có thể viết được bài khóa luận. Đặc<br /> biệt xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Tiến sĩ Vũ Thị Tuyết cùng các anh chị làm<br /> việc tại mảng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của công ty Cổ phần cơ khí ô tô<br /> Uông Bí đã giúp em hoàn thành bài khóa luận.<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đoàn Thúy Quỳnh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong khóa luận tốt nghiệp là có nguồn gốc<br /> và được trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đoàn Thúy Quỳnh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƢỢC<br /> MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ....................................... 1<br /> 1.1. Tổng quan về marketing dịch vụ....................................................................1<br /> 1.1.1. Định nghĩa marketing ...................................................................................1<br /> 1.1.2. Định nghĩa marketing dịch vụ .....................................................................1<br /> Vai trò của marketing ....................................................................................1<br /> <br /> 1.1.3.<br /> 1.2.<br /> <br /> Chiến lƣợc marketing cho dịch vụ .................................................................2<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm chiến lược marketing .................................................................2<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Tầm quan trọng của chiến lược marketing ................................................2<br /> <br /> 1.2.2.1. Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược marketing ........................................2<br /> 1.2.2.2. Vai trò của chiến lược marketing ..................................................................3<br /> 1.3. Quy trình xây dựng chiến lƣợc marketing ...................................................3<br /> 1.3.1. Phân tích môi trƣờng marketing................................................................ 4<br /> 1.3.2. Phân đoạn thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu .........................9<br /> 1.3.2.1. Phân đoạn thị trường .....................................................................................9<br /> 1.3.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu ......................................................................10<br /> 1.3.3. Lựa chọn chiến lƣợc marketing phù hợp ...............................................11<br /> 1.3.4.<br /> Triển khai hệ thống marketing mix đối với dịch vụ .................................17<br /> 1.3.4.1. Sản phẩm (Product) .......................................................................................17<br /> 1.3.4.2. Giá (Price)......................................................................................................19<br /> 1.3.4.3.<br /> 1.3.4.4.<br /> 1.3.4.5.<br /> 1.3.4.6.<br /> 1.3.4.7.<br /> <br /> Kênh phân phối (Place)..................................................................................21<br /> Xúc tiến hỗn hợp (Promotion) ........................................................................23<br /> Quy trình (Process) ........................................................................................24<br /> Con người (People) ........................................................................................24<br /> Yếu tố hữu hình (Physical Evidence) ............................................................. 25<br /> <br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ<br /> MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ .........26<br /> 2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí ...........................................26<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .....................................................................26<br /> 2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động của công ty ....................................................................27<br /> 2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của công ty .......................28<br /> 2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây. ....31<br /> 2.1.5. Thực trạng chiến lược marketing cho dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của<br /> Công ty Cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí. ..........................................................................34<br /> 2.1.5.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường .....................................................................34<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2