intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XD TM XNK Tổng hợp Thanh Hà

Chia sẻ: HIẾU HIẾU | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:112

847
lượt xem
150
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XD TM XNK Tổng hợp Thanh Hà có kết cấu gồm 4 chương trình bày về tổng quan về đề tài nghiên cứu; cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty; thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XD TM XNK Tổng hợp Thanh Hà

 1. LỜI CẢM ƠN Để  hoàn thành được khoá luận này trước tiên em xin gửi lời cảm  ơn chân   thành tới cô Đào Thị  Thanh ­ giảng viên hướng dẫn khóa luận. Em xin cảm  ơn sự  nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ  và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh  vực kế toán nguyên vật liệu của Doanh nghiệp sản xuất mà Cô đã củng cố cho em.   Đồng thời, em xin gửi lời cảm  ơn chân thành tới toàn thể  các thầy cô giáo trong  khoa Kinh tế­ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tạo mọi điều kiện  thuận lợi giúp đỡ  em trong suốt quá trình hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của   mình. Tiếp đến, em xin gửi lời cảm  ơn chân thành tới tập thể  các anh, chị, cô, chú  trong phòng Tài chính­ Kế toán tại Công ty TNHH XD­ TM­ XNK Tổng Hợp Thanh   Hà đã tiếp nhận, hỗ trợ và giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty. Đặc biệt,  em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Nguyễn Thị Hạnh ­ nhân viên kế toán Công ty  TNHH XD­ TM­ XNK Tổng Hợp Thanh Hà đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp những   số liệu và thông tin cần thiết phục vụ cho bài khóa luận tốt nghiệp của em. Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể gia đình, bạn bè đã luôn   bên cạnh  ủng hộ, động viên và tiếp sức cho em để  em có thể  hoàn thành tốt khóa   luận của mình. Em xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể gia đình,   thầy cô và bạn bè! Hưng Yên, tháng 07  năm 2014 Sinh viên Hoàng Thị Huyền i
 2. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................i MỤC LỤC..................................................................................................................... ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................................vi TỪ VIẾT TẮT.............................................................................................................vi NGUYÊN NGHĨA.......................................................................................................vi TM................................................................................................................................ vi Thương mại................................................................................................................. vi XD................................................................................................................................ vi Xây Dựng..................................................................................................................... vi XNK............................................................................................................................. vi Xuất nhập khẩu...........................................................................................................vi VT................................................................................................................................ vi Vật tư........................................................................................................................... vi CP................................................................................................................................. vi Chi phí.......................................................................................................................... vi BQ................................................................................................................................ vi Bình quân..................................................................................................................... vi HĐ................................................................................................................................ vi Hóa đơn........................................................................................................................ vi NVL.............................................................................................................................. vi Nguyên Vật liệu..........................................................................................................vi PN................................................................................................................................. vi Phiếu nhập................................................................................................................... vi PX................................................................................................................................. vi Phiếu xuất.................................................................................................................... vi TK................................................................................................................................ vi Tài khoản..................................................................................................................... vi SH................................................................................................................................. vi Số hiệu......................................................................................................................... vi NT................................................................................................................................ vi Ngày tháng...................................................................................................................vi NH................................................................................................................................ vi Ngắn hạn..................................................................................................................... vi ii
 3. DANH MỤC SƠ ĐỒ..................................................................................................vii DANH MỤC BẢNG BIỂU........................................................................................viii CHƯƠNG 1.................................................................................................................. 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.................................................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ....................................................................1 1.2. Các mục tiêu nghiên cứu........................................................................................3 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.........................................................................3 1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu.............................................................................3 1.5. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................4 1.6. Kết cấu của khoá luận .........................................................................................4 CHƯƠNG 2.................................................................................................................. 6 CƠ  SỞ  LÝ LUẬN VỀ  CÔNG TÁC KẾ  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG   TY TNHH XD­ TM­ XNK TỔNG HỢP THANH HÀ.................................................6 2.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán NVL..............................................6 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của NVL......................................................................6 2.1.2. Ý nghĩa của NVL................................................................................................6 2.1.3. Nhiệm vụ của kế toán NVL...............................................................................7 2.2. Phân loại và tính giá NVL......................................................................................7 2.2.1. Phân loại NVL....................................................................................................7 2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu.....................................................................................8 2.2.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho..................................................................9 2.2.2.2.  Tính giá xuất kho nguyên vật liệu................................................................10 2.3. Kế toán chi tiết NVL...........................................................................................13 2.3.1. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng......................................................................13 2.3.1.1. Chứng từ sử dụng..........................................................................................13 2.3.1.2. Sổ kế toán sử dụng........................................................................................14 2.3.2. Các phương pháp kế toán chi tiết NVL............................................................14 2.3.2.1. Phương pháp thẻ song song...........................................................................14 2.3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển........................................................16 2.3.2.3. Phương pháp sổ số dư...................................................................................17 2.4. Kế toán tổng hợp NVL........................................................................................19 2.4.1. Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên.................19 2.4.1.1. Đặc điểm của Phương pháp kê khai thường xuyên......................................19 2.4.1.2. Tài khoản  sử dụng........................................................................................19 2.4.1.3. Kế  toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên ............20 iii
 4. 2.4.2. Kế  toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ.........................23 2.4.2.1. Đặc điểm của phương pháp kiểm kê định kỳ ..............................................23 2.4.2.2. Tài khoản sử dụng.........................................................................................23 2.4.2.3. Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ.......................24 2.5. Tổ chức sổ sách kế toán......................................................................................26 2.5.1. Sổ kế toán nguyên vật liệu...............................................................................26 2.5.2. Trình tự hạch toán vào các sổ kế toán..............................................................26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...........................................................................................33 CHƯƠNG 3................................................................................................................ 35 THỰC   TRẠNG   CÔNG   TÁC   KẾ   TOÁN   NGUYÊN   VẬT   LIỆU   TẠI   CÔNG   TY  TNHH XD­ TM­ XNK TỔNG HỢP THANH HÀ.....................................................35 3.1. Đặc điểm chung về Công ty TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh Hà.........35 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển........................................................................35 3.1.2. Cơ cấu  tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH XD­ TM­ XNk Tổng hợp   Thanh Hà..................................................................................................................... 36 3.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây...........37 3.2. Thực trạng công tác kế toán NVL tại Công ty TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp   Thanh Hà..................................................................................................................... 39 3.2.1. Đặc điểm Công tác kế toán tại Công ty...........................................................39 3.2.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán......................................................................39 3.2.1.2. Chế độ kế toán tại công ty............................................................................40 3.2.2. Thực trạng công tác kế  toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XD­ TM­   XNK Tổng hợp Thanh Hà...........................................................................................41 3.2.2.1. Đặc điểm NVL tại Công ty...........................................................................41 3.2.2.2. Phân loại và tính giá  nguyên vật liệu tại Công ty........................................41 ̣ ̣ ̣ 3.2.2.3. Kê toan chi tiêt nguyên vât liêu. tai Công ty ́ ́ ́ ...................................................44 3.2.2.4. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XD­ TM­ XNK  Tổng hợp Thanh Hà....................................................................................................81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3...........................................................................................87 CHƯƠNG 4................................................................................................................ 88 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH  XD­ TM­ XNK TỔNG HỢP THANH HÀ.................................................................88 4.1. Nhận xét chung về  thực trạng công tác kế  toán nguyên vật liệu tại công ty   TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh Hà...............................................................88 4.1.1. Ưu điểm:...........................................................................................................88 iv
 5. 4.1.2. Nhược điểm:.....................................................................................................89 4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế  toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH XD­   TM­ XNK Tổng Hợp Thanh Hà..................................................................................89 4.2.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ..................................................................................................................................... 89 4.2.2. Nội dung của việc hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu....................90 4.2.3. Một số kiến nghị  và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế  toán nguyên vật  liệu tại công ty TNHH XD­ TM­ XNK Tổng Hợp Thanh Hà....................................91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.........................................................................................100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................................102 v
 6. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM Thương mại XD Xây Dựng XNK Xuất nhập khẩu VT Vật tư CP Chi phí BQ Bình quân HĐ Hóa đơn NVL Nguyên Vật liệu PN Phiếu nhập PX Phiếu xuất TK Tài khoản SH Số hiệu NT Ngày tháng NH Ngắn hạn VNĐ Việt Nam đồng ĐVT Đơn vị tính CNV Công nhân viên TSCĐ Tài sản cố định GTGT Giá trị gia tăng XDCB Xây dựng cơ bản VGLD Vốn góp liên doanh SXKD Sản xuất kinh doanh SHTK Số hiệu tài khoản SXSP Sản xuất sản phẩm PXSX Phân xưởng sản xuất vi
 7. DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song         ....16 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ  đối chiều luân chuyển ..................................................................................................................................... 17 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ số dư  .......................18 Sơ  đồ  2.4: Sơ  đồ  kế  toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên   (tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ).............................................................21 Sơ  đồ  2.5: Sơ  đồ  kế  toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên   (tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp).............................................................22 Sơ đồ 2.6: Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ.........24 Sơ đồ 2.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung.............................26 Sơ đồ 2.8: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký ­ sổ cái...........................28 Sơ đồ 2.9: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ...........................29 Sơ đồ 2.10: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký – chứng từ...................31 Sơ đồ 3.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH XD ­ TM ­ XNK Tổng hợp  Thanh Hà..................................................................................................................... 36 Sơ đồ 3.2: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.................................................38 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.................................................................39 Sơ đồ 3.4: Trình tự nhập kho nguyên vật liệu...........................................................46 Sơ đồ 3.5: Trình tự xuất kho nguyên vật liệu............................................................65 Sơ đồ 3.6: Quy trình hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu........................................81 vii
 8. DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 3.1: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình sản xuất kinh doanh   của công ty.................................................................................................................. 37 Biểu số 3.2: Bảng danh điểm nguyên vật liệu..........................................................42 Biểu số 3.3: Hóa đơn giá trị gia tăng số 1527............................................................47 Biểu số 3.4: Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hoá số 18......................................49 Biểu số 3.5: Phiếu nhập kho số 18............................................................................50 Biểu số 3.6: Hóa đơn giá trị gia tăng số 8..................................................................52 Biểu số 3.7: Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hoá số 21......................................54 Biểu Số 3.8: Phiếu nhập kho số 21...........................................................................55 Biểu số 3.9: Hóa đơn giá trị gia tăng số 1584............................................................56 Biểu số 3.10: Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hoá số 31....................................58 Biểu số 3.11: Phiếu nhập kho số 31..........................................................................59 Biểu số 3.12: Hóa đơn GTGT số 852.........................................................................60 Biểu số 3.13: Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hoá số 35....................................62 Biểu số 3.14: Phiếu nhập kho số 35..........................................................................64 Biểu số 3.15: Giấy đề nghị cấp vật tư......................................................................66 Biểu số 3.16: Phiếu xuất kho số 32...........................................................................67 Biểu số 3.17: Giấy đề nghị cấp vật tư......................................................................69 Biểu số 3.18: Phiếu xuất kho số 38...........................................................................70 Biểu số 3.19: Thẻ kho số 27......................................................................................72 Biểu số 3.20: Thẻ kho số 28......................................................................................73 Biểu số 3.21: Thẻ kho số 29......................................................................................74 Biểu số 3.22: Sổ chi tiết giấy lụa..............................................................................76 Biểu số 3.23: Sổ chi tiết giấy Silicon........................................................................77 Biểu số 3.24: Sổ chi tiết: Keo dán.............................................................................78 Biếu số 3.25: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu .................................79 Biểu số 3.26: (Trích) Sổ nhật ký chung tháng 4/2014...............................................82 Biểu số 3.27: Sổ cái TK 152.......................................................................................83 Biểu số 4.1: Biên bản giao nhận chứng từ ...............................................................93 Biểu số 4.2: Bảng kê dự phòng giảm giá NVL.........................................................95 viii
 9. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . Trong những năm gần đây, nền kinh tế  nước ta đang trên đà phát triển cùng  với những chính sách mở cửa thu hút kêu gọi đầu tư vào Việt Nam của Đảng và Nhà  nước, bộ mặt nước ta đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Để  có thể  tồn tại và phát  triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, mỗi doanh nghiệp sản xuất   phải phấn đấu thoả  mãn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng với những sản phẩm  chất lượng cao và giá hợp lý, trong đó công tác kế  toán nguyên vật liệu luôn đóng  vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố  chính của quá trình sản xuất, đó là   thành phần chính cấu thành nên sản phẩm, kết quả của quá trình sản xuất. Để  quá   trình sản xuất diễn ra bình thường, các doanh nghiệp cần có kế  hoạch mua và dự  trữ  các loại vật tư  một cách hợp lý, điều đó đặc biệt quan trọng với các doanh   nghiệp sản xuất. Trên thực tế vấn đề không chỉ đơn giản là có và sử  dụng có hiệu   quả, tránh tình trạng cung cấp thiếu vật liệu gây ngừng sản xuất hay thừa vật liệu   gây ứ đọng vốn và chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản  phẩm. Muốn vậy phải có một quá trình quản lý hợp lý, toàn diện đối với vật liệu từ  khâu cung cấp cả  về  số  lượng, chủng loại, chất lượng và thời hạn cung cấp để  đảm bảo hoạt động bình thường của quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh Hà là một Doanh nghiệp sản  xuất có quy mô vừa và nhỏ, với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất   băng vệ sinh phụ nữ và bỉm cho trẻ em, công tác nguyên vật liệu trong Công ty cũng  đóng vai trò rất lớn trong việc làm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành và tăng lợi   nhuận cho Công ty. Từ  đó tạo khả  năng tái sản xuất mở  rộng, đồng thời tạo điều   kiện để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế  toán nguyên vật liệu, trong   thời gian thực tập tại Công ty TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh Hà em đã đi  sâu tìm hiểu, nghiên cứu công tác kế  toán nguyên vật liệu, cùng với sự  hướng dẫn   giúp đỡ  nhiệt tình của cô giáo Đào Thị  Thanh và các cán bộ  kế  toán của Công ty   TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh Hà em đã chọn đề  tài: “Hoàn thiện công   1
 10. tác kế  toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh   Hà” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 2
 11. 1.2. Các mục tiêu nghiên cứu. Với những vấn đề nêu trên, mục tiêu thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp của  em tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán nguyên vật liệu   trong doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng tổ  chức kế  toán nguyên vật liệu tại công ty   TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh Hà. Đề  xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ  chức kế  toán nguyên vật liệu tại  công ty TNHH XD­ TM­ XNK­ Tổng Hợp Thanh Hà. Vận dụng những kiến thức đã được học tại nhà trường vào thực tiễn nhằm   tìm hiểu sâu hơn kiến thức chuyên môn, đồng thời rút ra kinh nghiệm thực tế trong   thời gian thực tập tại công ty. Khái quát những vấn đề tổng quan về kế toán nguyên vật liệu làm tài liệu học  tập và nghiên cứu sau này. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế  toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH  XD­TM­XNK Tổng Hợp Thanh Hà. Phạm vi nghiên cứu ­ Về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại Công Ty TNHH XD­ TM­ XNK  Tổng hợp Thanh Hà. ­ Về thời gian: Đề tài được tiến hành trong thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng  7/2014. 1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu Công tác kế toán nguyên vật liệu chiếm vị trí quan trọng trong việc đánh giá   kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, đề tài về kế toán nguyên vật liệu đã   được nhiều người nghiên cứu nhằm đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện công tác   kế toán cho doanh nghiệp. Nhìn chung, các khóa luận trước đã thực hiện được: ­ Các lý luận cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. ­ Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại đơn vị mình nghiên cứu. 3
 12. ­ Đưa ra những nhận xét, kiến nghị  về  công tác kế  toán nguyên vật liệu tại  đơn vị, từ đó hoàn thiện hơn việc hạch toán kế toán tại đơn vị. Đối với Công ty TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh Hà đã có nhiều sinh  viên nghiên cứu về vấn đề hạch toán kế toán, nhưng chỉ nghiên cứu ở mức độ  chung và đã có một số biện pháp chủ yếu để hoàn thiện bộ máy quản lý chung kế  toán, nhưng chưa đi sâu nghiên cứu công tác kế toán chi tiết theo từng phần hành cụ  thể. Trong bài khóa luận tốt nghiệp này, từ lý luận đến thực trạng và giải pháp em  tập trung đi sâu nghiên cứu phần hành cụ thể, đó là kế toán nguyên vật liệu. Từ đó  có thể tìm hiểu rõ và đưa ra những giải pháp tốt hơn nhằm hoàn thiện công tác kế  toán nguyên vật liệu tại Công ty nói riêng và công tác hạch toán kế toán nói chung. 1.5. Phương pháp nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu tài liệu để hoàn thành bài khóa luận này, em đã sử  dụng các phương pháp nghiên cứu sau:  Phương pháp thu thập dữ liệu  Thu thập dữ  liệu sơ  cấp: thu thập được bằng phương pháp phỏng vấn cá   nhân trực tiếp một số nhân viên các phòng ban và người lao động. Thu thập dữ liệu thứ cấp: thu thập bên trong và bên ngoài doanh nghiệp Từ những dữ liệu thu thập được từ  công ty sẽ tổng hợp lại để  xem xét xem   những dữ liệu nào phù hợp nhất áp dụng cho vấn đề nghiên cứu của mình.  Phương pháp phân tích chi tiết Để đi phân tích một cách sâu sắc các đối tượng nghiên cứu, không thể chỉ dựa  vào các chỉ  tiêu tổng hợp mà phải nghiên cứu, đánh giá theo các chỉ  tiêu cấu thành   của chỉ tiêu phân tích.   Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu Trên cơ  sở  tham khảo các tài liệu sách báo, internet, tìm hiểu các giáo trình  chuyên ngành được biên soạn để có cơ sở cho đề tài nghiên cứu. 1.6. Kết cấu của khoá luận . Kết cấu khóa luận gồm có 4 chương: Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu. 4
 13. Chương 2: Cơ sở lý luận về Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty  TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh Hà. Chương 3: Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH  XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh Hà. Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật  liệu tại Công ty TNHH XD­ TM­ XNK Tổng hợp Thanh Hà. 5
 14. CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI  CÔNG TY TNHH XD­ TM­ XNK TỔNG HỢP THANH HÀ 2.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán NVL. 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của NVL. Nguyên vật liệu (NVL) của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua   ngoài hoặc tự  chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.   Khi tham gia vào quá trình sản xuất, nó chuyển toàn bộ giá trị  vào giá trị  sản phẩm   hoặc tiêu hao toàn bộ để tạo ra sản phẩm. Nguyên vật liệu có một số đặc điểm sau: ­ Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động, thể  hiện dưới dạng vật hoá  như  sắt, thép trong doanh nghiệp cơ khí chế  tạo, vải trong doanh nghiệp may mặc   … và có giá trị lớn. ­ Nguyên vật liệu chỉ  tham gia vào một chu kỳ  sản xuất nhất định. Khi tham   gia vào quá trình sản xuất, dưới tác động của lao động, chúng bị  tiêu hao toàn bộ  hoặc bị  thay đổi hình thái vật chất ban đầu để  tạo ra hình thái vật chất của sản  phẩm. ­ Trong quá trình sản xuất, toàn bộ giá trị của nguyên vật liệu được chuyển vào  giá trị của sản phẩm mới và hình thành nên chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp. 2.1.2. Ý nghĩa của NVL. Muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành được  đều đặn, liên tục phải đảm bảo cung cấp, dự trữ đầy đủ các loại NVL, năng lượng,   đủ  về  mặt số  lượng, kịp thời về  mặt thời gian và đảm bảo về  mặt chất lượng.   Thống kê tình hình cung cấp, dự  trữ  và sử  dụng NVL của doanh nghiệp có ý nghĩa  quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:  ­ Phản ánh tình hình cung cấp dự trữ NVL, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh   của doanh nghiệp.  ­ Phản ánh mức tiêu hao NVL cho một đơn vị sản phẩm, qua đó doanh nghiệp  kiểm tra tình hình sử dụng NVL tiết kiệm để phát huy, hay lãng phí để có biện pháp  khắc phục.  6
 15. ­ Phản ánh hiệu quả sử dụng NVL trong sản xuất của doanh nghiệp.  2.1.3. Nhiệm vụ của kế toán NVL. Để  thực hiện chức năng giám đốc của kế  toán, xuất phát từ  đặc điểm yêu  cầu quản lý NVL thì nhiệm vụ của kế toán NVL trong DN sản xuất như sau: ­ Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình nhập, xuất và tồn   kho NVL. Tính giá thành thực tế  của NVL đã thu mua và nhập kho,  kiểm tra tình  hình thực hiện kế hoạch thu mua NVL về các mặt số lượng, chủng loại, giá cả, thời  hạn nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ  kịp thời đúng chủng loại NVL cho quá trình   sản xuất kinh doanh. ­ Áp dụng đúng đắn các phương pháp kỹ  thuật hạch toán vật liệu kiểm tra  các bộ phận đơn vị trong doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu  về  vật liệu, mở các sổ  thẻ, thẻ  kế  toán chi tiết thực hiện hạch toán vật liệu đúng  chế  độ, đúng phương pháp quy định nhằm đảm bảo sự  thống nhất trong công tác,   tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kế toán trong phạm   vi nền kinh tế và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. ­ Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ vật liệu, phát hiện ngăn  ngừa và đề  xuất những biện pháp xử  lý các vật liệu thừa thiếu  ứ  đọng kém hoặc   mất phẩm chất. Tính toán xác định tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh,   phân bổ chính xác vật liệu đã tiêu hao vào các đối tượng sử dụng. ­ Tham gia kiểm kê và đánh giá lại NVL theo chế độ nhà nước quy định, lập   các báo cáo về NVL phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý tiến hành phân tích kinh   tế tình hình mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng NVL nhằm phục vụ công tác quản lý  trong hoạt động sản xuất, hạ chi phí sản xuất kinh doanh. 2.2. Phân loại và tính giá NVL. 2.2.1. Phân loại NVL. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, NVL gồm nhiều loại khác nhau.  Căn cứ theo vai trò, tác dụng của NVL trong sản xuất thì NVL được chia  thành: ­ NVL chính: Là những nguyên liệu, vật liệu sau quá trình sản xuất thì cấu  thành hình thái vật chất chủ yếu của sản phẩm. Vì vậy khái niệm nguyên liệu, vật  liệu chính gắn liền với từng doanh nghiệp sản xuất cụ  thể. NVL chính cũng bao   7
 16. gồm cả  nửa thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục quá trình sản xuất, chế  tạo ra sản phẩm. Ví dụ như: NVL chính trong  công ty may mặc là vải, trong doanh   nghiệp cơ khí là sắt, thép. ­ NVL phụ: Chỉ có tác dụng trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, làm   tăng chất  lượng sản phẩm chính và sản phẩm phục vụ  cho công tác quản lý phục   vụ cho sản xuất như: nhu cầu công nghệ, cho việc bảo quản, bao gói sản xuất như:  bao bì, vật liệu đóng gói. ­ Nhiên liệu: Bao gồm các dạng  ở thể lỏng, khí rắn như: xăng, dầu… dùng  để  phục vụ  sản xuất sản phẩm cho các phương tiện, máy móc, thiết bị  hoạt động  trong quá trình sản xuất. ­ Phế  liệu: Là các vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất sản phẩm như:  màng lưới vụn, giấy lụa vụn…  Căn cứ vào mục đích, công dụng của vật liệu cũng như nội dung quy định   phản ánh các chi phí vật liệu trên các tài khoản kế toán thì vật liệu được chia thành: ­ NVL dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm. ­ NVL dùng cho nhu cầu khác phục vụ  quản lý  ở  các phân xưởng, tổ  sản   xuất, cho BPBH, QLDN…  Căn cứ vào nguồn hình thành NVL được chia thành: ­ NVL tự có (do mua ngoài hay tự sản xuất, thuê ngoài). ­ NVL huy động từ bên ngoài (do nhận góp vốn liên doanh hay do nhà nước  cấp..)  2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu. Tính giá NVL là xác định giá trị  ghi sổ  kế  toán của NVL. Vì vậy kế  toán   nhập, xuất, tồn NVL trên tài khoản 152 phải thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy  định trong chuẩn mực số  02 “ Hàng tồn kho”. Đây chính là chi phí thực tế  doanh   nghiệp bỏ ra để có được NVL. Giá trị của NVL phản ánh trên sổ sách kế toán tổng   hợp, bảng cân đối kế toán… nhất thiết phải theo giá gốc của chúng tức là giá thực   tế. Giá thực tế của NVL có thể bao gồm thuế hoặc không bao gồm thuế GTGT   tuỳ  theo việc doanh nghiệp tính thuế  GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu   trừ. 8
 17. Tính giá NVL có thể chia làm 2 trường hợp: ­ Tính giá NVL nhập kho ­ Tính giá NVL xuất kho 2.2.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho Căn cứ nguồn nhập NVL để xác định giá thực tế của NVL. ­ Đối với NVL mua ngoài, giá thực tế của NVL nhập kho được xác định theo  công thức: Giá mua  Các khoản  Giá trị thực tế  Chi phí  Các khoản  = ghi trên  + + Thuế không  ­ nhập kho NVL thu mua giảm trừ hóa đơn được hoàn lại   Trong đó: +) Giá mua ghi trên hóa đơn: là giá chưa bao gồm thuế GTGT ( đối với DN  tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) hoặc là giá bao gồm thuế GTGT ( đối  với DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) +) Chi phí thu mua bao gồm: chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí thuê kho bãi,  chi phí thuế GTGT đầu vào (nếu DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp),  chi phí gia công hoàn thiện... +) Các loại thuế không hoàn lại: thuế nhập khẩu… +) Các khoản giảm trừ bao gồm các khoản: chiết khấu thương mại, giảm giá  hàng bán, hàng bán bị trả lại. ­ Đối với vật liệu gia công chế  biến xong nhập kho, thì giá thực tế  bao gồm  giá xuất và chi phí gia công chế biến Trị giá thực tế NVL chế biến  =  Giá thực tế NVL xuất chế biến  +  CP chế biến Trị giá NVL thuê  Giá thực tế NVL  CP thuê ngoài gia  CP  ngoài gia công chế  = + + xuất chế biến công chế biến khác biến ­ Đối với NVL nhận góp vốn liên doanh, liên kết thì giá thực tế của NVL được   tính theo giá do Hội đồng định giá xác định. 9
 18. ­ Đối với NVL được biếu tặng, viện trợ hay cấp phát thì giá thực tế  của NVL   được ghi nhận bằng giá ghi nhận trong biên bản bàn giao + chi phí liên quan. ­ Đối với NVL là phế  liệu thu hồi trong quá trình sản xuất thì giá thực tế của   NVL có thể tính theo 2 cách:  Tính theo giá tạm tính: Cách này đơn giản nhưng không chính xác  Tính theo giá thực tế trên thị trường: Cách này chính xác nhưng phức tạp. Việc tính đúng, chính xác giá thực tế của NVL nhập kho là việc hết sức quan  trọng trong việc tổ  chức hạch toán NVL. Công việc này còn  ảnh hưởng đến việc   tính giá NVL xuất kho cũng như phản ánh chi phí NVL trong việc tính giá thành thực  tế của sản phẩm. 2.2.2.2.  Tính giá xuất kho nguyên vật liệu Trong quá trình hạch toán NVL tuỳ điều kiện cụ thể từng DN như số lượng,   số lần nhập xuất của mỗi danh điểm NVL nhiều hay ít, giá NVL  biến động thường  xuyên hay tương  đối  ổn định, trình độ  của  cán bộ  kế  toán… để  lựa  chọn một   phương pháp tính giá xuất thích hợp. Các DN có thể  lựa chọn những phương pháp  thường được sử dụng sau: a)  Sử dụng giá hạch toán để xuất kho NVL. Giá hạch toán là giá doanh nghiệp quy định có tính chất ổn định nên không có  ý nghĩa trong thanh toán và hạch toán tổng hợp về  vật liệu mà chỉ  được sử  dụng   trong ghi chép kế toán chi tiết. Nói cách khác, giá hạch toán là giá tạm tính khi chưa  biết giá chính thức của NVL.  Giá hạch toán NVL xuất  =  Số lượng NVL xuất  X  Đơn giá hạch toán Đến cuối kỳ hạch toán, kế toán tiến hành điếu chỉnh giá hạch toán thành giá  thực tế theo hệ số giá của NVL: Hệ  Giá thực tế NVL tồn đầu kỳ + Giá thực tế NVL nhập trong kỳ số  = Giá hạch toán NVL nhập trong  giá Giá hạch toán NVL tồn đầu kỳ + kỳ Hệ số giá được sử dụng ở các DN có nghiệp vụ nhập xuất nhiều và thường   xuyên, giá mua thực tế  biến động lớn và thông tin không kịp thời, có thể  quản lý   NVL ở mọi thời điểm. Phương pháp hệ số giá đã khắc phục được những khó khăn  10
 19. phức tạp trong việc xác định giá thực tế hàng ngày, đơn giản hoá công tác kế toán và  giúp giảm nhẹ khối lượng kế toán hàng ngày. b)  Sử dụng phương pháp giá thực tế để xuất kho NVL. Việc   tính   giá   NVL   theo   giá   thực   tế   được   thực   hiện   theo   một   trong   bốn   phương pháp quy định trong Chuẩn mực số 02 “Hàng tồn kho”.  Phương pháp thực tế đích danh: Phương pháp này thích hợp với những DN có điều kiện bảo quản riêng từng lô  NVL nhập kho. Vì vậy, khi xuất lô nào sẽ tính theo giá đích danh của lô ấy. Nếu áp  dụng phương pháp này, DN sẽ tính được giá thực tế của NVL xuất kho tương đối sát  với giá thị trường, thuận lợi cho công tác tính giá sản phẩm. Tuy nhiên, phưong pháp   này có nhiều hạn chế là NVL phải được theo dõi chi tiết theo từng lô hang, theo từng   lần nhập mà trên thực tế  không phải DN nào cũng làm được. Phương pháp này áp  dụng cho các DN số danh điểm NVL ít, đòi hỏi phải được bảo quản riêng rẽ số lần   nhập xuất ít.  Phương pháp nhập trước ­ xuất trước (FIFO): Theo phương pháp này NVL nhập trước được xuất dùng hết mới xuất dùng   đến lần nhập sau. Do đó, giá NVL xuất dùng được tính hết theo giá lần nhập trước,   xong mới tính theo giá của lần nhập sau. Phương pháp này thích hợp với những DN có ít danh điểm vật liệu, số  lần  nhập của mỗi danh điểm không nhiều, quản lí vật tư  theo lô, lượt. Việc sử  dụng  NVL đòi hỏi cao về chất lượng, thời hạn dự trữ. Phương pháp này thường áp dụng  cho những NVL có quy định về thời hạn bảo hành. Tuy nhiên phương pháp này cũng  có những hạn chế nhất định nếu chi phí không tương ứng với giá thị trường hiện tại  làm cho lợi nhuận không chắc chắn. Nếu giá có xu hướng tăng dần thì giá xuất sử  dụng sẽ nhỏ đi nên giá thành giảm, lợi nhuận trong kì sẽ tăng gây ra hiện tượng thổi  phồng lợi nhuận, không tuân thủ  nguyên tắc thận trọng của kế  toán. Trong điều  kiện giá vật tư giảm chi phí cao hơn, chi phí cao hơn so với thị trường, lợi tức của  doanh nghiệp sẽ an toàn hơn.  Phương pháp nhập sau ­ xuất trước (LIFO): Phương pháp này tính giá xuất kho của NVL trên cơ  sở  giả  định lô vật liệu   nào nhập kho sau sẽ được xuất trước, vì vậy việc tính giá NVL xuất kho ngược lại   với phương pháp nhập trước ­ xuất trước. Nếu xu hướng giá cả  tăng dần thì số  11
 20. xuất kho có giá cao, bởi vì giá NVL tính theo giá mỗi lần nhập cuối. Khi đó hàng   giảm xuống. Ngược lại, nếu giá cả  có xu hướng giảm thì NVL xuất kho tính theo   giá mới sẽ  thấp, giá thành phẩm hạ  hàng tồn kho trong kì sẽ  có giá cao, mức lãi  trong kì sẽ tăng.  Phương pháp giá bình quân gia quyền : Theo phương pháp này, giá trị  của NVL được tính theo giá trị  trung bình của   NVL tồn kho đầu kì và giá trị  NVL được mua hoặc sản xuất trong kì. Phương pháp  bình quân có thể tính theo thời kì hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng, tuỳ thuộc vào   tình hình của DN Giá vốn thực tế của   Số lượng NVL xuất   Giá đơn vị bình   = x NVL xuất dùng dùng quân Trong đó giá đơn vị bình quân được tính theo 3 cách sau: * Cách 1: Theo giá bình quân cả kỳ dự trữ Theo phương pháp này đến cuối kỳ mới tính trị  giá vốn NVL xuất kho trong   kỳ. Tuỳ theo kỳ dự trữ của DN áp dụng mà kế toán NVL tính giá đơn vị  bình quân   theo công thức sau: Trị giá thực tế NVL   Trị giá thực tế NVL   Giá đơn vị bình   tồn kho đầu kỳ + nhập trong kỳ quân cả kỳ dự   = Số lượng NVL tồn   Số lượng NVL nhập   trữ đầu kỳ trong kỳ Phương pháp này đơn giản, dễ  làm, chỉ  cần tính một lần vào cuối kỳ. Tuy   nhiên nhược điểm lớn của phương pháp này là công tác kế toán dồn tích vào cuối kỳ  ảnh hưởng đến tiến độ  của các phần hành khác. Hơn nữa phương pháp này chưa   đáp  ứng được yêu cầu kịp thời của thông tin kế  toán ngay tại thời điểm phát sinh   nghiệp vụ.  * Cách 2: Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập Sau mỗi lần nhập NVL, kế toán phải xác định lại giá trị thực của NVL và giá  đơn vị bình quân. Căn cứ vào giá đơn vị bình quân và lượng xuất giữa 2 lần nhập kế  tiếp để tính giá xuất theo công thức: Giá đơn vị bình quân   = Trị giá thực tế NVL tồn sau mỗi lần nhập 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2