intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mạo Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn

Chia sẻ: Cái Gì | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
62
lượt xem
26
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mạo Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hệ thống lại cơ sở lý luận về quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá hoạt động quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn, từ đó tìm ra được các hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mạo Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO<br /> CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH XUÂN<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRƢƠNG THỊ KHANG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17240<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO<br /> CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH XUÂN<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Ths. Phạm Thị Bảo Oanh<br /> : Trƣơng Thị Khang<br /> : A17240<br /> : Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành chương trình học đại học và viết khóa luận này, em đã nhận được<br /> sự giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của quý thầy cô Trường Đại học Thăng Long. Em<br /> xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình giảng dạy<br /> cho em trong thời gian em học ở trường, giúp em có những kiến thức về chuyên môn<br /> và những bài học thực tế để giúp em có thể có công việc tốt hơn sau khi em ra trường.<br /> Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến ThS. Phạm Thị Bảo Oanh, người trực tiếp<br /> hướng dẫn em làm khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn cô đã dành rất nhiều thời<br /> gian và tâm huyết để chỉ bảo tận tình cho em, giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp<br /> một cách tốt nhất.<br /> Mặc dù, em đã cố gắng hoàn thiện khóa luận nhưng do năng lực còn hạn chế nên<br /> khóa luận không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các<br /> thầy cô để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Trương Thị Khang<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG<br /> CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG<br /> MẠI. ................................................................................................................................ 1<br /> 1.1. Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ ................................................................ 1<br /> 1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ .............................................................. 1<br /> 1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ ............................................................. 2<br /> 1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường ..................4<br /> 1.2. Khái quát về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ..................................................5<br /> 1.2.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ .....................................................5<br /> 1.2.2. Đặc điểm của cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ................................................5<br /> 1.2.3. Vai trò của cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ....................................................6<br /> 1.2.4. Nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ .............................. 8<br /> 1.2.4.1. Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ...................................................8<br /> 1.2.4.2. Điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ......................................................9<br /> 1.2.5. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ....................................................10<br /> 1.2.6. Các phương thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ .......................................11<br /> 1.2.6.1. Phân loại cho vay căn cứ vào thời hạn cho vay: .............................................12<br /> 1.2.6.2. Phân loại cho vay dựa vào mức độ tín nhiệm với khách hàng......................... 12<br /> 1.2.6.3. Phân loại cho vay dựa vào phương thức cho vay ............................................13<br /> 1.2.6.4. Phân loại cho vay dựa vào xuất xứ tín dụng ....................................................13<br /> 1.3. Quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thƣơng mại<br /> .......................................................................................................................................14<br /> 1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng<br /> thương mại ....................................................................................................................14<br /> 1.3.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân<br /> hàng thương mại ..........................................................................................................14<br /> 1.3.3. Nội dung quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng<br /> thương mại ....................................................................................................................15<br /> 1.3.3.1. Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ..........15<br /> 1.3.3.2 Tổ chức thực hiện quản trị rủi ro cho vay ......................................................... 17<br /> 1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và<br /> nhỏ của ngân hàng thương mại ..................................................................................24<br /> 1.3.4.1. Các chỉ tiêu định tính đo lường rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ.......24<br /> 1.3.4.2. Các chỉ tiêu định lượng đánh giá công tác quản trị rủi ro .............................. 25<br /> 1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ<br /> của ngân hàng thương mại .......................................................................................... 27<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản